Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.
Förteckning över Fältpostnummer

Denna sammanställning bygger på föjande dokument i Riksarkivet:

I dessa förteckningar finns över 3000 tillägg och ändringar införda med blyerts.
Bortsett från att de inte alltid är så lätta att tolka så är de odaterade.
För att få en uppfattning om från vilken tidpunkt ändringen gäller får man gå till andra källor.
>1941-03-01 skall tolkas som att ändringen bör ha skett tidigast den 1 mars 1941 och
<1941-04-1 bör tolkas som senast den 1 april 1941.
Uppgifterna om Från och Till bör därför ses som ungefärliga!


Nummer Enhet Fo Avdelning Trupp Uppsatt Från    Till io L Fo area
101 00 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fästningsstaben Kommendant 1939 mob101 01 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fästningssignalkomp S 1 B
1941-07-31


101 02 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fästningssjukhuset Kommendant
101 03 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fästningssjukstallet A 5 1939 mob101 04 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 I. fästningssignalbat I. fästningssignalbatstaben S 1 B 1941-08-01


Boden
101 05 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 I. fästningssignalbat 1. fästningsignalkomp S 1Boden
101 05 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fästningssignalbat 1. fästningsstnkomp S 1 B 1941-08-01101 06 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 I. fästningssignalbat 2. fästningssignalkomp S 1 B 1941-08-01


Boden
101 07 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 I. fästningssignalbat 3. fästningssignalkomp S 1 B 1941-08-01


Boden
101 10 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
Fortifikationsstaben
Boden
101 12 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
Fästningssjh i Boden
1939 mob


Boden
102 00 I 19 63
I 19 regstab I 19 1939 mob 1941-07-31

Boden
102 00 I 19 63
I 19 regstab och regstabskomp utom regtr I 19 1941-08-01


Boden
102 01 I 19

kspplut inom regstab I 19
102 02 I 19

piplut inom regstab I 19
102 03 I 19

regtr I 19
102 03 I 19

regstabskomp mm I 19
102 10 I 19
I. bat I. batstaben I 19 1939 mob 1941-07-31


102 10 I 19
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 19 1941-08-01102 10 I 19
I. bat I. batstaben I 19
102 11 I 19
I. bat 1. skkomp I 19
102 12 I 19
I. bat 2. skkomp I 19
102 13 I 19
I. bat 3. skkomp I 19
102 14 I 19
I. bat 4. jkomp I 19
1941-07-31


102 15 I 19
I. bat 1. självst tplut I 19
1941-07-31


102 15 I 19
I. bat 4. tkomp I 19 1941-08-01102 16 I 19
I. bat battr I 19
102 16 I 19
I. bat 1. battstabskomp och battr I 19
102 16 I 19
I. bat 1. battstabskomp I 19 1941-08-01102 16 I 19
I. bat 1. battstabskomp I 19
102 20 I 19
II. bat II. batstaben I 19 1939 mob 1941-07-31


102 20 I 19
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 19 1941-08-01102 20 I 19
II. bat II. batstaben I 19
102 21 I 19
II. bat 5. skkomp I 19
102 22 I 19
II. bat 6. skkomp I 19
102 23 I 19
II. bat 7. skkomp I 19
102 24 I 19
II. bat 8. jkomp I 19
1941-07-31


102 25 I 19
II. bat 2. självst tplut I 19
1941-07-31


102 25 I 19
II. bat 8. tkomp I 19 1941-08-01102 26 I 19
II. bat battr I 19
102 26 I 19
II. bat 2. battstabskomp och battr I 19
102 26 I 19
II. bat 2. battstabskomp I 19
102 26 I 19
II. bat 2. batstabskomp och battr I 19
102 26 I 19
II. bat 2. batstabskomp I 19
102 30 I 19
III. bat III. batstaben I 19 1939 mob 1941-07-31


102 30 I 19
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 19 1941-08-01102 30 I 19
III. bat III. batstaben I 19
102 31 I 19
III. bat 9. skkomp I 19
102 32 I 19
III. bat 10. skkomp I 19
102 33 I 19
III. bat 11. skkomp I 19
102 34 I 19
III. bat 12. jkomp I 19
1941-07-31


102 35 I 19
III. bat 3. självst tplut I 19
1941-07-31


102 35 I 19
III. bat 12. tkomp I 19 1941-08-01102 36 I 19
III. bat battr I 19
102 36 I 19
III. bat 2. battstabskomp och battr I 19
102 36 I 19
III. bat 2. battstabskomp I 19
102 36 I 19
III. bat III. batstabskomp och battr I 19
102 36 I 19
III. bat III. batstabskomp I 19
102 40 I 19 63
13. komp I 19
102 40 I 19

13. kspkomp I 19
102 45 I 19 63
14. komp I 19
102 45 I 19

14. specialkomp I 19
103 00 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
XI. fästningsbatstaben I 19 1941-08-01103 00-104 69 Bodens fästning, krigsbesättningen

Infbesättning ur I 19 (fördelas av kommendanten) I 19
1941-07-31


103 01 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
XII. fästningsbatstaben I 19 1941-08-01103 03 Bodens fästning, krigsbesättningen

fördelas av kommendanten I 19 1941-08-01103 04 Bodens fästning, krigsbesättningen

fördelas av kommendanten I 19 1941-08-01103 05 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
21. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01103 06 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
22. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01103 07 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
23. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01103 08 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
24. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01103 09 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
25. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01103 10 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
26. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01103 11 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
27. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01


Boden
103 12 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
28. fästningsskyttekomp I 19 1941-08-01


Boden
103 13 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat I. fstbatstaben I 19
103 13 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
29. fästningsskyttekomp I 19 >1941-10-01


Boden
103 14 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat 1. fstskkomp I 19
103 14 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
30. fästningsskyttekomp I 19 >1941-10-01


Boden
103 15 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat 2. fstskkomp I 19
103 15 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
31. fästningsskyttekomp I 19 >1941-10-01


Boden
103 16 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat 3. fstskkomp I 19
103 16 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
32. fästningsskyttekomp I 19 >1941-10-01


Boden
103 17 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat 4. fstskkomp I 19
103 18 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat 5. fstskkomp I 19
103 19 Bodens fästning, krigsbesättningen
I. fstbat 6. fstskkomp I 19
103 20 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
33. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 21 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
34. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 22 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
35. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 23 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
36. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 24 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
37. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 25 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
38. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 26 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
39. fästningscykelskyttekom I 19 1941-08-01


Boden
103 30 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
41. fästningstpbilplut I 19 1941-08-01


Boden
103 31 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
42. fästningstpbilplut I 19 1941-08-01


Boden
103 32 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
43. tillf fästnskkomp I 19 1941-08-01


Boden
103 33 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
44. tillf fästnskkomp I 19 1941-08-01


Boden
103 35 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
39. specplut
Boden
104 76 Bodens fästning, krigsbesättningen

16. krigsbyggnadskomp I 19
1941-07-31


104 76 Bodens fästning, krigsbesättningen

51. krigsbyggnadskomp I 19 1941-08-01104 76 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
63. fästnkomp
Boden
104 77 Bodens fästning, krigsbesättningen

17. krigsbyggnadskomp I 19
1941-07-31


104 77 Bodens fästning, krigsbesättningen

52. krigsbyggnadskomp I 19 1941-08-01104 77 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
64. fästnkomp
Boden
104 78 Bodens fästning, krigsbesättningen

18. krigsbyggnadskomp I 19
1941-07-31


104 78 Bodens fästning, krigsbesättningen

53. krigsbyggnadskomp I 19 1941-08-01104 79 Bodens fästning, krigsbesättningen

19. krigsbyggnadskomp I 19
1941-07-31


104 79 Bodens fästning, krigsbesättningen

54. krigsbyggnadskomp I 19 1941-08-01105 00 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artchstaben A 8 1939 mob105 01 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. fortgrpstab (S) A 8
105 01 Bodens fästning, krigsbesättningen

III. fästndivstaben A 8
105 02 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. fortgrpstab (Ö) A 8
105 02 Bodens fästning, krigsbesättningen

Östra frontstaben

105 03 Bodens fästning, krigsbesättningen

3. fortgrpstab (N) A 8
105 03 Bodens fästning, krigsbesättningen

II. fästndivstaben

105 11 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen i Rödbergsfortet A 8
105 11 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fort I

105 11-99 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättning i fort och permanenta batterie (fördelas komm)

105 12 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen i S Åbergsfortet A 8
105 12 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fort II

105 13 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen N Åbergsfortet A 8
105 14 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt N Slumpberget A 8
105 15 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt M Slumpberget A 8
105 16 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt S Slumpberget A 8
105 17 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt å N Åberget A 8
105 18 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen I Gammelängsfortet A 8
105 18 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fort III

105 19 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen i Mjösjöfortet A 8
105 19 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fort V!

105 20 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt V Svedjeberget A 8
105 20 Bodens fästning, krigsbesättningen

Svedjebergsbatt

105 21 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt Ö Svedjeberget A 8
105 22 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt å Mjösjöberget A 8
105 23 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen i Degerbergsfortet A 8
105 23 Bodens fästning, krigsbesättningen

Fort V

105 24 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen 12 cm Paglabatt A 8
105 25 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen 16 cm Paglabatt A 8
105 26 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Vittjärvsbatt A 8
105 28 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen V . troppen å Leåkersutskjutet A 8
105 29 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Ö. troppen å Leåkersutskjutet A 8
105 30 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Degerbergstroppen A 8
105 31 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt vid N Gammelbyn A 8
105 32 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt vid S Gammelbyn A 8
105 32 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
Gammelbybatt A 8 A 8
105 33 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt vid N Paglab A 8
105 34 Bodens fästning, krigsbesättningen

Artbesättningen Flbatt vid S Paglab A 8
105 34 Bodens fästning, krigsbesättningen

Paglabatt A 8 A 8
105 35 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. lvbatt

105 36 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. lvbatt

105 37 Bodens fästning, krigsbesättningen

3. lvbatt

105 38 Bodens fästning, krigsbesättningen

?

105 38 Bodens fästning, krigsbesättningen

4. lvbatt

105 39 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 1 A 8
105 40 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 2 A 8
105 41 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 3 A 8
105 42 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 4 A 8
105 43 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 5 A 8
105 44 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 6 A 8
105 45 Bodens fästning, krigsbesättningen

Gruppträng nr 7 A 8
106 01 Bodens fästning, krigsbesättningen

I. fästningsdivstaben A 8 1939 mob106 02 Bodens fästning, krigsbesättningen

II. fästningsdivstaben A 8 1939 mob 1941-07-31


106 04 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. fästningsdivtr A 8 >1941-03-01106 11 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. fästningsbatt A 8
106 12 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. fästningsbatt A 8
106 13 Bodens fästning, krigsbesättningen

3. fästningsbatt A 8
106 14 Bodens fästning, krigsbesättningen

4. fästningsbatt A 8
106 15 Bodens fästning, krigsbesättningen

5. fästningsbatt A 8
1941-07-31


106 16 Bodens fästning, krigsbesättningen

4. fstbatt A 8 A 8
106 17 Bodens fästning, krigsbesättningen

5. fstbatt A 8 A 8
106 18 Bodens fästning, krigsbesättningen

6. fstbatt A 8 A 8
106 19 Bodens fästning, krigsbesättningen

7. fstbatt A 8 A 8
106 30 Bodens fästning, krigsbesättningen

6. fästningsljudmätbatt A 8
1941-07-31


106 30 Bodens fästning, krigsbesättningen

5. fästningsljudmätbatt A 8 1941-08-01106 31 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. självst fstplut A 8

106 31 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
51. fästningsplut

106 32 Bodens fästning, krigsbesättningen

2.. självst fstplut A 8

106 32 Bodens fästning, krigsbesättningen 63
52. fästningsplut

106 35 Bodens fästning, krigsbesättningen

51. bilplut (självst) A 8 1941-08-01106 40 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. lvakantroppen A 8 1939 1941-07-31


106 41 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. strlktroppen A 8 1939-09-11 1941-07-31


106 42 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. lvakantroppen A 8
1941-07-31


106 43 Bodens fästning, krigsbesättningen

3. lvakantroppen A 8
1941-07-31


106 44 Bodens fästning, krigsbesättningen

4. lvakantroppen A 8
1941-07-31


106 50 Bodens fästning, krigsbesättningen
Bodens lvdiv Bodens lvdivstab A 8
1941-07-31


106 51 Bodens fästning, krigsbesättningen
Bodens lvdiv 1. lvbatt A 8
1941-07-31


106 52 Bodens fästning, krigsbesättningen
Bodens lvdiv 2. lvbatt A 8
1941-07-31


106 53 Bodens fästning, krigsbesättningen
Bodens lvdiv 3. lvbatt A 8
1941-07-31


106 54 Bodens fästning, krigsbesättningen
Bodens lvdiv 4. lvbatt A 8
1941-07-31


106 55 Bodens fästning, krigsbesättningen
VII. lvdiv VII. lvdivstab Lv 7 (från A 8 1941-08-01106 56 Bodens fästning, krigsbesättningen
VII. lvdiv 19. lvbatt A 8 1941-08-01106 57 Bodens fästning, krigsbesättningen
VII. lvdiv 20. lvbatt A 8 1941-08-01106 58 Bodens fästning, krigsbesättningen
VII. lvdiv 21. lvbatt A 8 1941-08-01106 59 Bodens fästning, krigsbesättningen
VII. lvdiv 27. lvakankomp A 8 1941-08-01106 60 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. självständiga bilpluton

106 60 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 27. lvakankomp 1. troppen Lv 7 Fo 63 Lv 7 >1942-10-01106 61 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 27. lvakankomp 2. troppen Lv 7 Fo 63 Lv 7 >1942-10-01106 62 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 27. lvakankomp 3. troppen Lv 7 Fo 63 Lv 7 >1942-10-01106 63 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 27. lvakankomp 4. troppen Lv 7 Fo 63 Lv 7 >1942-10-01106 64 Bodens fästning, krigsbesättningen 63 27. lvakankomp 5. troppen Lv 7 Fo 63 Lv 7 >1942-10-01106 65 Bodens fästning, krigsbesättningen

?

106 70 Bodens fästning, krigsbesättningen

I. fästningsingbatstaben Ing 3
107 01 Bodens fästning, krigsbesättningen

7. kåringkomp

1940-05


107 02 Bodens fästning, krigsbesättningen

8. kåringkomp

1940-05


107 04 Bodens fästning, krigsbesättningen

9. kåringkomp

1940-05


107 11 Bodens fästning, krigsbesättningen

1. fästningsminörplut

107 12 Bodens fästning, krigsbesättningen

2. fästningsminörplut

107 13 Bodens fästning, krigsbesättningen

3. fästningsminörplut

107 14 Bodens fästning, krigsbesättningen

4. fästningsminörplut

108 01 Bodens fästning, krigsbesättningen
Intendenturförband 9. etappintendenturkomp Int 2
1941-07-31


108 01 Bodens fästning, krigsbesättningen
Intendenturförband 51. etappintendenturkomp Int 3 1941-08-01108 01 Bodens fästning, krigsbesättningen
Intendenturförband 8. etappintkomp
1939 mob137 05 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning

fostab Boden
1943137 10 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat VIII. ffbatstaben L 19


Stockholms 1
137 11 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat 24. ffkomp L 19
1941-08-01
Norrbottens 19
137 12 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat 25. ffkomp L 19
1941-08-01
Norrbottens 19
137 13 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat 26. ffkomp L 19
1941-08-01
Norrbottens 19
137 14 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat 27. ffkomp L 19
1941-08-01
Norrbottens 19
137 15 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat 28. ffkomp L 19
1941-08-01
Norrbottens 19
137 16 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
VIII. ffbat 29. ffkomp L 19
1941-08-01
Norrbottens 19
137 20 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
II. bat II. batstaben L 2 Västra milo

Värmlands 2
137 21 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
II. bat 5. gkomp L 2 Västra milo
1941-07-31 Värmlands 2
137 22 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
II. bat 6. gkomp L 2 Västra milo
1941-07-31 Värmlands 2
137 23 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
II. bat 7. gkomp L 2 Västra milo
1941-07-31 Värmlands 2
137 24 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
II. bat 8. kspplut L 2 Västra milo
1941-07-31 Värmlands 2
137 30 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
III. bat III. batstaben L 19 Övre Norrlands milo
1941-07-31 Norrbottens 19
137 31 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
III. bat 9. gkomp L 19 Övre Norrlands milo
1941-07-31 Norrbottens 19
137 32 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
III. bat 10. gkomp L 19 Övre Norrlands milo
1941-07-31 Norrbottens 19
137 33 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
III. bat 11. gkomp L 19 Övre Norrlands milo
1941-07-31 Norrbottens 19
137 34 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
III. bat 12. kspplut L 19 Övre Norrlands milo
1941-07-31 Norrbottens 19
137 40 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Infanteriförband 70. tkomp L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 42 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Infanteriförband 72. tkomp L 20

1941-07-31 Norrbottens 19
137 50 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 10. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 51 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 11. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 52 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 12. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 53 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 13. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 54 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 14. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 55 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 15. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 56 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband 16. kanavd L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
137 60-99 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Artilleriförband Lstartbesätttning i Boden (fördelas av komendanten)


Norrbottens 19
138 01 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 51. fästningsingkomp L 19
1940-05-08
Norrbottens 19
138 01
63
61. fästningkomp Ing 3 Fo 63 Ing 3
138 02 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 52. fästningsingkomp L 19
1940-05-08
Norrbottens 19
138 02
63
62. fästningkomp Ing 3 Fo 63 Ing 3
138 03 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 53. fästningsingkomp L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
138 03
63
65 ingkomp Ing 3 Fo 63 Ing 3
138 04 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 54. fästningsingkomp L 19

1941-07-31 Norrbottens 19
138 05 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 56. ingplut L 19
1940-05-04 1941-07-31 Norrbottens 19
138 06 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 57. ingplut L 19
1940-05-04 1941-07-31 Norrbottens 19
138 07 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 58. ingplut L 19
1940-05-04 1941-07-31 Norrbottens 19
138 08 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband 59. ingplut L 19
1940-05-04 1941-07-31 Norrbottens 19
138 20
63
Ingbesättningen I Bodens fästn Fo 63 Ing 3
138 20-49 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Ingenjörförband Lstingbesättning i Boden (fördelas av komendanten)


Norrbottens 19
138 60 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Arbetsförband 60. arbetskompstaben L 19


Norrbottens 19
138 62 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Arbetsförband 72. arbetsplut L 19


Norrbottens 19
138 62
63
72. krbplut Fo 63

138 63 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Arbetsförband 73. arbetsplut L 19


Norrbottens 19
138 64 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning
Arbetsförband 74. arbetsplut L 19


Norrbottens 19
140 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Vaxholm fästning, Ingenjörstaben

1941-07-31


140 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Vaxholm fästning, Fortifikationsstaben
1941-08-01140 00
46
Fortifikationsstaben vid Stockholms kustartilleriförsvar

144 00 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 85. lvkspplut L 1 Östra milo

Stockholms 1
144 00 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 85. lvksptroppen L 1 A 11 >1941-10-01
Stockholms 1
144 10 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 92. lbevkomp L 1 A 11

Stockholms 1
144 10
46
40. lbevkomp Fo 46

144 10
46
75. lbevkomp Fo 46

144 11 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 93. lbevkomp L 1 A 11

Stockholms 1
144 11
46
41. lbevkomp Fo 46

144 11
46
76. lbevkomp Fo 46

144 12 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 94. lbevkomp L 1 A 11

Stockholms 1
144 12
46
42. lbevkomp Fo 46

144 12
46
77. lbevkomp Fo 46

144 13 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 95. lbevkomp L 1 A 11

Stockholms 1
144 13
46
43. lbevkomp Fo 46

144 13
46
78. lbevkomp Fo 46

144 14 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Luftförsv förb 93. lbevkomp L 8 A 11

Uppsala 8
144 14
46
44. lbevkomp Fo 46

144 14
46
79. lbevkomp Fo 46

145 00 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband Infbefstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 00 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband Infbefstaben i Vaxholms fästning
>1941-10-01145 00
46
Infbefstaben vid Stockholms kustartilleriförsvar Fo 46

145 01 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde

fo staben
>1941-10-01145 02 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46
sektionsstab i Ornö Fo 46
1944-01-20


Stockhoklms skärgård
145 08 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat 9. gkomp (dbl) L 1
>1941-10-01145 09 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
I. bat 2. gkomp (dbl) L 1
>1941-10-01145 10 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
I. bat I. batstaben L 1


Stockholms 1
145 11 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
I. bat 1. gkomp L 1


Stockholms 1
145 12 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
I. bat 2. gkomp L 1


Stockholms 1
145 13 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
I. bat 3. gkomp L 1


Stockholms 1
145 14 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
I. bat L 1 4. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 20 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat II. batstaben L 1


Stockholms 1
145 21 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat L 1 5. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 22 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat L 1 6. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 23 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat L 1 7. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 24 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat L 1 8. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 25 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat 4. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 26 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat 5. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 27 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat 6. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 28 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat 7. cskkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 29 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
II. bat 2. grkplut L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 30 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat III. batstaben L 1


Stockholms 1
145 31 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat L 1 9. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 32 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat L 1 10. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 33 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat L 1 11. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 34 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat L 1 12. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 35 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat 8. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 36 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat 9. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 37 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
III. bat 10. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 38 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat kustförsvarsplut L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 39 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat bevplut L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 40 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat IV. batstaben L 1


Stockholms 1
145 41 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 13. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 42 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 14. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 43 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 15. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 44 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 16. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 45 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 11. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 46 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 12. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 47 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 13. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 48 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 14. cgkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 49 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 4. grkplut L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 50 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat V. batstaben L 1


Stockholms 1
145 51 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 17. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 52 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 18. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 53 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 19. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 54 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 20. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 55 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 15. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 56 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 16. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 57 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 17. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 58 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 18. cgkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 59 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
V. bat 5. grkplut L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 60 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat VI. batstaben L 1


Stockholms 1
145 61 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 21. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 62 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 22. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 63 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 23. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 64 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 24. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 65 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 19. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 65 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 20. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 67 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VI. bat 21. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 70 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat VII. batstaben L 1


Stockholms 1
145 71 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 25. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 72 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 26. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 73 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 27. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 74 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 28. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 75 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 22. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 76 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 23. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 77 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 24. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 80 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VIII. bat VIII. batstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 81 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VIII. bat 29. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 82 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VIII. bat 30. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 83 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VIII. bat 31. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 84 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VIII. bat 32. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 85 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 25. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 86 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 26. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 87 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
VII. bat 27. gkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
145 88 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 6. vaktkomp L 1
>1941-10-01
Stockholms 1
145 90 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IX. bat IX. batstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 91 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 33. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 92 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 34. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 93 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 35. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 94 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 36. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
145 95 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 1. vaktkomp L 1
>1941-10-01
Stockholms 1
145 96 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 2. vaktkomp L 1
>1941-10-01
Stockholms 1
145 97 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 3. vaktkomp L 1
>1941-10-01
Stockholms 1
145 98 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 4. vaktkomp L 1
>1941-10-01
Stockholms 1
145 99 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 5. vaktkomp L 1
>1941-10-01
Stockholms 1
146 00 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
X. bat X. batstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 01 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
X. bat 37. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 02 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
X. bat 38. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 03 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
X. bat 39. gkomp L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 04 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
X. bat 40. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 05 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 7. vaktkomp L 1
1943-02-02
Stockholms 1
146 06 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 8. vaktkomp L 1
1943-02-02
Stockholms 1
146 07 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 9. vaktkomp L 1
1943-02-02
Stockholms 1
146 08 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 10. vaktkomp L 1
1943-02-02
Stockholms 1
146 09 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 11. vaktkomp L 1
1943-02-02
Stockholms 1
146 10 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 12. vaktkomp L 1
1943-02-02
Stockholms 1
146 11 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 91. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 12 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 92. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 13 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 93. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 14 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 94. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 15 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 95. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 16 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Infanteriförband 96. kspplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 21 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Ingenjörsförband 51. ingkomp L 1


Stockholms 1
146 22 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Ingenjörsförband 52. fästningsiongkomp L 1
1940-06-03
Stockholms 1
146 22
46
61. fästningskomp Fo 46 Ing 1 1944-08-01146 24
46
62. fästningskomp F 46

146 25
46
63. fästningskomp F 46

146 26
46
64. fästningskomp F 46

146 27
46
65. fästningskomp F 46

146 28
46
66. fästningskomp F 46

146 31 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Sjukvårdsförband 1. sjvplut L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 31 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Sjukvårdsförband 1. sjvkomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
146 31
46
61. sjvkomp Fo 46

146 32 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Sjukvårdsförband 2. sjhkadern L 1


Stockholms 1
146 32
46
71. krigssjstugekadern Fo 46

146 33 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Sjukvårdsförband 3. sjhkadern L 1


Stockholms 1
146 33
46
72. krigssjstugekadern Fo 46

146 34 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Sjukvårdsförband 4. sjhkadern L 1


Stockholms 1
146 34
46
73. krigssjstugekadern Fo 46

146 35 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Sjukvårdsförband 8. underhållskomp L 1
1941-08-01
Stockholms 1
146 35
46
81. underhållskompstaben Fo 46

146 50 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Intendenturförband 50. intplut L 1


Stockholms 1
146 50
46
51. intplut Fo 46

146 53 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 Intendenturförband 53. bageriplut L1


Stockholms 1
146 60 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 60. krigsbyggnadskomp L 1


Stockholms 1
146 61 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 61. krigsbyggnadskomp L 1


Stockholms 1
146 62 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 62. krigsbyggnadskomp L 1


Stockholms 1
146 63 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 63. krigsbyggnadskomp L 1


Stockholms 1
146 64 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 64. arbetskompstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 65 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 65. arbetskompstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 66 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 66. arbetskompstaben L 1

1941-07-31 Stockholms 1
146 67 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 64. krigsbyggnadskomp L 1 (tillf)
>1941-10-01146 77 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 77. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 77
46
77. krbplut Fo 46

146 78 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 78. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 78
46
78. krbplut Fo 46

146 79 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 79. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 79
46
79. krbplut Fo 46

146 80 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 80. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 80
46
80. krbplut Fo 46

146 81 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 81. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 81
46
81. krbplut Fo 46

146 82 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 82. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 82
46
82. krbplut Fo 46

146 83 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 83. arbetsplut L 1 Herräng 40 man vid 2 tillfällen
1943-06-30 1944-05-25 Stockholms 1
146 83
46
83. krbplut Fo 46

146 84 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 84. arbetsplut L 1


Stockholms 1
146 84
46
84. krbplut Fo 46

146 85 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 85. arbetsplut L 1 Herräng 225 man
1943-06-16 1943-07-24 Stockholms 1
146 85
46
85. krbplut Fo 46

146 86 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 96. arbetsplut L 1 Herräng 40 man
1943-03-24 1943-03-16 Stockholms 1
146 87 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 97. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 88 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 98. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 89 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 99. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 90 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 100. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 91 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 101. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 92 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 102. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 93 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 103. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 94 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 104. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 95 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 105. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 96 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 106. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 97 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 107. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
146 98 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde
Arbetsförband 108. arbetsplut L 1
1943-03-11
Stockholms 1
147 10 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 I. bat I. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 10
46
I. kfbatstaben Fo 46

147 11 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 I. bat 1. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 11
46
1. kfkomp Fo 46

147 12 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 I. bat 2. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 12
46
2. kfkomp Fo 46

147 13 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 I. bat 3. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 13
46
3. kfkomp Fo 46

147 14 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 I. bat 4. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 14
46
4. kfkomp Fo 46

147 15 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 I. bat 5. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 15
46
5. kfkomp Fo 46

147 20 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 II. bat II. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 20
46
II. cskbatstaben Fo 46

147 21 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 II. bat 6. cskkomp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 22 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 II. bat 7. cskkomp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 23 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 II. bat 8. cskkomp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 30 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 III. bat III. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 30
46
III. kfbatstaben Fo 46

147 31 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 III. bat 9. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 31
46
9. kfkomp Fo 46

147 32 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 III. bat 10. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 32
46
10. kfkomp Fo 46

147 33 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 III. bat 11. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 33
46
11. kfkomp Fo 46

147 34 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 III. bat 12. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 34
46
12. kfkomp Fo 46

147 40 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 IV. bat IV. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 40
46
IV. kfbatstaben Fo 46

147 41 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 IV. bat 13. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 41
46
13. kfkomp Fo 46

147 42 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 IV. bat 14. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 42
46
14. cskomp Fo 46

147 43 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 IV. bat 15. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 43
46
15. kfkomp Fo 46

147 44 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 IV. bat 16. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 44
46
16. kfkomp Fo 46

147 50 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 V. bat V. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 50
46
V. kfbatstaben Fo 46

147 51 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 V. bat 17. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 51
46
17. kfkomp Fo 46

147 52 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 V. bat 18. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 52
46
18. csomp Fo 46

147 53 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 V. bat 19. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 53
46
19. kfkomp Fo 46

147 54 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 V. bat 20. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 54
46
20. kfkomp Fo 46

147 55 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 V. bat 21. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 55
46
21. kfkomp Fo 46

147 60 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VI. bat VI. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 60
46
VI. kfbatstaben Fo 46

147 61 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VI. bat 22. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 61
46
22. kfkomp Fo 46

147 62 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VI. bat 23. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 62
46
23. kfkomp Fo 46

147 63 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VI. bat 24. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 63
46
24. kfkomp Fo 46

147 64 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VI. bat 25. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 64
46
25. csmp Fo 46

147 70 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VII. bat VII. batstaben Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 70
46
VII. batstaben Fo 46

147 71 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VII. bat 26. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 71
46
26. kfkomp Fo 46

147 72 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VII. bat 27. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 72
46
27. cskomp Fo 46

147 73 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VII. bat 28. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 73
46
28. kfkomp Fo 46

147 74 Landst. Stockholms skärgårds marina försvarsområde 46 VII. bat 29. komp Fo 46
1943


Stockhoklms skärgård
147 74
46
29. kfkomp Fo 46

147 75
46
81. cskkomp Fo 46
1944-08-01147 75
46
81. sj cskkomp Fo 46

147 76
46
1. bevkomp Fo 46
1944-08-01150 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Karlskrona fästning, Ingenjörstaben

150 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén 15
Karlskrona fästning, Fortifikationsstaben
1941-08-01


Blekinge
150 00
15
Fortifikationsstaben vid Blekinge kustartilleriförsvar Fo 15

152 01


2. kustingenjörkomp med depå I 11 avveckling
154 00 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

80. lvkspplut L 11 Södra milo

Kronobergs 11
154 05 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Luftförsv förb 40. lvkspplut L 11
1941-08-01
Kronobergs 11
154 08
15
Karlskrona lbevstab Fo 15

154 09
15
Lc Karlskrona Fo 15

154 10 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

Blekinge fostab
1941-08-01155 00 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde 15
Infbefstaben L 11


Kronobergs 11 Blekinge
155 00
15
Infbefstaben vid Blekinge kustartilleriförsvar Fo 15

155 05
15
Regstaben Fo 15 (I 151)

155 10 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde 15 I. bat L 11 I. batstaben L 11


Kronobergs 11 Blekinge
155 10
15 I. skba I. skbatstaben Fo 15

155 11 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
I. bat L 11 1. gkomp L 11


Kronobergs 11
155 11
15 I. skba 1. skkomp Fo 15

155 12 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
I. bat L 11 2. gkomp L 11


Kronobergs 11
155 12
15 I. skba 2. skkomp Fo 15

155 13 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
I. bat L 11 3. gkomp L 11


Kronobergs 11
155 13
15 I. skba 3. skkomp Fo 15

155 14 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
I. bat L 11 4. kspplut L 11


Kronobergs 11
155 20 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
II. bat L 11 II. batstaben L 11


Kronobergs 11
155 20
15 II. skbat II. skbatstaben Fo 15

155 21 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
II. bat L 11 5. gkomp L 11


Kronobergs 11
155 21
15 II. skbat 4. skkomp Fo 15

155 22 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
II. bat L 11 6. gkomp L 11


Kronobergs 11
155 22
15 II. skbat 5. skkomp Fo 15

155 23 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
II. bat L 11 7. gkomp L 11


Kronobergs 11
155 23
15 II. skbat 6. skkomp Fo 15

155 24 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
II. bat L 11 8. kspplut L 11


Kronobergs 11
155 30 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
III. batt L 11 III. batstaben L 12


Norra Smålands 12
155 30
15 III. cskbat III. cskbatstaben Fo 15

155 31 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
III. batt L 11 9. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 31
15 III. cskbat 7. cskkomp Fo 15

155 32 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
III. batt L 11 10. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 32
15 III. cskbat 8. cskkomp Fo 15

155 33 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
III. batt L 11 11. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 33
15 III. cskbat 9. cskkomp Fo 15

155 34 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
III. batt L 11 12. kspplut L 12


Norra Smålands 12
155 40 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
IV. bat IV. batstaben L 12


Norra Smålands 12
155 40
15 IV. kfbat IV. kfbatstaben Fo 15

155 41 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
IV. bat 13. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 41
15 IV. kfbat 10. kfkomp fo 15

155 42 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
IV. bat 14. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 42
15 IV. kfbat 11. kfkomp fo 15

155 43 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
IV. bat 15. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 43
15 IV. kfbat 12. kfkomp fo 15

155 44 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
IV. bat 16. kspplut L 12


Norra Smålands 12
155 44
15 IV. kfbat 13. kfkomp fo 15

155 45
15 IV. kfbat 14. cskkomp Fo 15

155 46
15 IV. kfbat 15. cskkomp

155 50 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
V. bat V. batstaben L 12


Norra Smålands 12
155 50
15 V. kfbat V. kfbatstaben Fo 15

155 51 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
V. bat 17. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 51
15
16. cskkomp

155 52 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
V. bat 18. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 52
15
17. cskkomp

155 53 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
V. bat 19. gkomp L 12


Norra Smålands 12
155 53
15
18. tckomp

155 54 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
V. bat 20. kspplut L 12


Norra Smålands 12
155 60 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. bat VI. batstaben L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 60 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. cbat VI. cbatstaben L 12
1941-08-01
Norra Smålands 12
155 61 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. bat 21. gkomp L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 61 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. cbat 21. ckomp L 12
1941-08-01
Norra Smålands 12
155 62 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. bat 22. gkomp L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 62 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. cbat 22. ckomp L 12
1941-08-01
Norra Smålands 12
155 63 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. bat 23. gkomp L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 63 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. cbat 23. ckomp L 12
1941-08-01
Norra Smålands 12
155 64 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. bat 24. kspplut L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 64 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
VI. cbat 24. kspplut L 12
1941-08-01
Norra Smålands 12
155 70 I. fördelningen
VII. bat VII. batstaben L 7 I 7 io lst 1940-06-01 1941-07-31 Malmöhus södra 7
155 70 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

95. lstinfdepåkomp L 6
>1941-10-01
Malmöhus norra 6
155 70
15
19. tcfkomp

155 71 I. fördelningen
VII. bat 25. gkomp L 7 I 7 io lst 1940-06-01 1941-07-31 Malmöhus södra 7
155 71 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

95. lstinfdepåkomp L 7
>1941-10-01
Malmöhus södra 7
155 71
15
20. tcfkomp

155 72 I. fördelningen
VII. bat 26. gkomp L 7 I 7 io lst 1940-06-01 1941-07-31 Malmöhus södra 7
155 72 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

95. lstinfdepåkomp L 11
>1941-10-01
Kronobergs 11
155 72
15
21. tcfkomp

155 73 I. fördelningen
VII. bat 27. ckomp L 7 I 7 io lst 1940-06-01 1941-07-31 Malmöhus södra 7
155 73 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

95. lstinfdepåkomp L 12
>1941-10-01
Norra Smålands 12
155 73


27. gkomp L 7
1940-06-01155 73
15
22. tcfkomp

155 74 I. fördelningen
VII. bat 28. tkomp L 7 I 7 io lst
1941-07-31 Malmöhus södra 7
155 74


28. kspplut L 7
1940-06-01155 74
15
23. tcfkomp

155 75
15
24. tcfkomp

155 76
15
81. sj cskkomp

155 81 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 91. kspplut L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 82 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 92. kspplut L 12

1941-07-31 Norra Smålands 12
155 83 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 93. kspplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
155 84 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 94. kspplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
155 85 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 95. kspplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
155 91 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 91. grkplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
155 92 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Infanteriförband 92. grkplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
155 93 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

kspkomp
1941-08-01155 94 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

grkomp
1941-08-01155 95 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

20. mm kankomp
1941-08-01155 96 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

57. mm kankomp
1941-08-01155 97 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde

biltrpkomp
1941-08-01156 00 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Ingenjörförband 50. fästningsingkomp L 11 Södra milo

Kronobergs 11
156 00
15
61. fästningkomp Fo 15

156 01 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Sjukvårdsförband 1. sjvplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
156 01 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde 15 Sjukvårdsförband 1. sjvkomp L 11 Fo 15 (från
1941-08-01
Kronobergs 11
156 02 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Sjukvårdsförband 2. sjvplut L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
156 02 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde 15 Sjukvårdsförband 2. sjvkomp 11 Fo 15 (från
1941-08-01156 05 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Sjukvårdsförband 17. underhållskomp 11
>1941-10-01
Kronobergs 11
156 05
15
81. underhållskompstaben Fo 15

156 06
15
62. fästningkomp Fo 15

156 07
15
63. fästningkomp Fo 15

156 10 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 60. krigsbyggnadskomp L 6


Malmöhus norra 6
156 11 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 61. krigsbyggnadskomp L 12


Norra Smålands 12
156 12 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 62. krigsbyggnadskomp L 11


Kronobergs 11
156 13 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 63. krigsbyggnadskomp L 11


Kronobergs 11
156 14 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 60. krigsbyggnadskomp L 12
>1941-10-01
Norra Smålands 12
156 20 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 64. arbetskompstaben L 11

1941-07-31 Kronobergs 11
156 23 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 73. arbetsplut L 11


Kronobergs 11
156 23
15
73. krbplut Fo 15

156 24 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 74. arbetsplut L 11


Kronobergs 11
156 24
15
71. krbplut Fo 15

156 25 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 75. arbetsplyut L 11


Kronobergs 11
156 25
15
72. krbplut Fo 15

156 26 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 76. arbetsplyut L 11


Kronobergs 11
156 27 Landst. Karlskrona fästnings försvarsområde
Arbetsförband 77. arbetsplut L 11


Kronobergs 11
160 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Älvsborg fästning, Ingenjörstaben

1941-07-31


160 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Älvsborgs fästning, Fortifikationsstaben
1941-08-01160 00
33
Fortifikationsstaben vid Göteborgs kustartilleriförsvar Fo33

166 20 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde 33
Infanteribefälhavarestaben Västra Milo 1942-01-16166 25 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
Territor. staber mm fostaben
1943166 30 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
III. bat III. batstaben L 17 Västra milo

Västgöta-Bohus 17
166 30
32
III. kfbatstaben Fo 32 (Fo 33)

166 30
32
V. kfbatstaben Fo 32 (Fo 33)

166 31 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
III. bat 9. gkomp L 17


Västgöta-Bohus 17
166 31
32
13. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 31
32
31. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 32 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
III. bat 10. gkomp L 17


Västgöta-Bohus 17
166 32
32
14. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 32
32
32. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 33 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
III. bat 11. gkomp L 17


Västgöta-Bohus 17
166 33
32
15. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 33
32
33. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 34 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
III. bat L 17 12. kspplut L 17

1941-07-31 Västgöta-Bohus 17
166 40 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat IV. batstaben L 17


Västgöta-Bohus 17
166 40
32
IV. kfbatstaben Fo 32 (Fo 33)

166 40
32
VI. kfbatstaben Fo 32 (Fo 33)

166 41 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 13. gkomp L 17

1941-07-31 Västgöta-Bohus 17
166 42 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 14. gkomp L 17

1941-07-31 Västgöta-Bohus 17
166 43 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 15. gkomp L 17

1941-07-31 Västgöta-Bohus 17
166 44 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 16. kspplut L 17

1941-07-31 Västgöta-Bohus 17
166 46 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 12. gkomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 46
32
16. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 46
32
34. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 47 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 13. gkomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 47
32
17. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 47
32
35. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 48 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 14. tkomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 48
32
18. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 48
32
36. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 49 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 15. garnisonskomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 49
32
19. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 49
32
37. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 50 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IV. bat 16. självst plut L 17
>1941-10-01
Västgöta-Bohus 17
166 50
32
20. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 50
32
38. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 51 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
Ingenjörsförband 51. ingplut L 17


Västgöta-Bohus 17
166 51
32
51. ingplut Fo 32 (Fo 33)

166 51
32
62. ingkomp Fo 32 (Fo 33)

166 52
32
21. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 52
32
39. kfkomp Fo 32 (Fo 33)

166 90 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IX. bat IX. batstaben L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 91 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 32. gkomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 92 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 33. gkomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 93 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 34. gkomp L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 94 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
IX. bat 35. kspplut L 17
1941-08-01
Västgöta-Bohus 17
166 95 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
X. bat X. batstaben L 17
>1941-10-01
Västgöta-Bohus 17
166 96 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
X. bat 36. gkomp L 17
>1941-10-01
Västgöta-Bohus 17
166 97 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
X. bat 37. gkomp L 17
>1941-10-01
Västgöta-Bohus 17
166 98 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
X. bat 38. gkomp L 17
>1941-10-01
Västgöta-Bohus 17
166 99 Landst. Göteborgs skärgårds marina försvarsområde
X. bat 39. kspplut L 17
>1941-10-01
Västgöta-Bohus 17
170 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Hemsö fästning, Ingenjörstaben

1941-07-31


170 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Hemsö fästning, Fortifikationsstaben
1941-08-01170 00
24
Fortifikationsstaben vid Hemsö kustartilleriförsvar Fo 24

177 05 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde 24 Infanteriförband Infbevstaben Hemsö fästning
>1941-10-01177 10 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
Territor. staber mm fostab Hemsö
1943177 20 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. bat L 21 II. batstaben L 21
1940-06-03
Västernorrlands 21
177 20 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. kfbat II. kfbatstaben L 21 Norra Milo 1941-08-01
Västernorrlands 21
177 20
24
III. kfbatstaben Fo 23 (Fo 24)

177 21 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. bat L 21 5. gkomp L 21
1940-06-03 1941-07-31 Västernorrlands 21
177 21 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. kfbat 5. kfkomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 21
24
7. kfkomp Fo 23 (Fo 24)

177 22 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. bat L 21 6. gkomp L 21
1940-06-03 1941-07-31 Västernorrlands 21
177 22 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. kfbat 6. kfkomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 22
24
8. kfkomp Fo 23 (Fo 2

177 23 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. bat L 21 7. gkomp L 21
1940-06-03 1941-07-31 Västernorrlands 21
177 23 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. kfbat 7. kfkomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 23
24
9. kfkomp Fo 23 (Fo 2

177 24 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. bat L 21 8. kspplut L 21
1940-06-03 1941-07-31 Västernorrlands 21
177 24 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
II. kfbat 8. cskomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 24
24
10. cskkomp Fo 23 (Fo 24)

177 30 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat L 21 III. batstaben L 21

1941-07-31 Västernorrlands 21
177 30 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat III. kfbatstaben L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 30
24
V. kfbatstaben Fo 23 (Fo 24)

177 31 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat L 21 9. gkomp L 21

1941-07-31 Västernorrlands 21
177 31 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat 9. kfkomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 31
24
11. kfkomp Fo 23 (Fo 2

177 32 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat L 21 10. gkomp L 21

1941-07-31 Västernorrlands 21
177 32 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat 10. kfkomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 32
24
12. kfkomp Fo 23 (Fo 2

177 33 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat L 21 11. gkomp L 21

1941-07-31 Västernorrlands 21
177 33 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat 11. kfkomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 33
24
13. kfkomp Fo 23 (Fo 2

177 34 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat L 21 12. kspplut L 21

1941-07-31 Västernorrlands 21
177 34 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
III. bat 12. cskomp L 21
1941-08-01
Västernorrlands 21
177 34
24
14. cskkomp Fo 23 (Fo 24)

177 50 Landst. Hemsö fästnings försvarsområde
Ingenjörsförband 50. ingplut L 21


Västernorrlands 21
180 00 Gotlands trupper

Milbefstab (Gotland) Stabsch 1939 mob180 00 Gotlands trupper

VII. Milbefstaben Stabsch >1941-10-01180 01 Gotlands trupper

1. signalkomp I 18
180 01 Gotlands trupper

41. signalkomp I 18 1941-08-01180 02 Gotlands trupper

Stabskomp I 18 1940-05-17180 02


7. milbefstabskomp I 18
180 03 Gotlands trupper

7. fältpoliskomp L18 I 18 >1941-10-01
Gotlands 18
180 04 I 18

Fasta radiostn VII. milo I 18
181 00 I 18

I 18 regstab med tilld lvkspgrupp och pansarvärnstropp I 18 1939 mob 1941-07-31


181 01


??

1939-12-07


181 01 I 18

kspplut inom regstab I 18
181 02 I 18

piplut inom regstab I 18
181 10 I 18
I. bat I. batstaben med tilld lvkspgrupp I 18 1939 mob 1939-12-07


181 10 I 18
I. bat I. batstaben med tilld lvkspgrupp och pvgrupp I 18 1939-12-07 1941-07-31


181 10 I 18
I. bat I. batstaben I 18 1941-08-01181 10 I 18
I. cbat I. cbatstaben I 18 I 18
181 11 I 18
I. bat 1. komp I 18
181 11 I 18
I. cbat 1. cskkomp I 18
181 12 I 18
I. bat 2. komp I 18
181 12 I 18
I. cbat 2. cskkomp I 18
181 13 I 18
I. bat 3. komp I 18
181 13 I 18
I. cbat 3. cskkomp I 18
181 14 I 18
I. bat 4. komp I 18
181 14 I 18
I. cbat 4. cskkomp I 18
181 15 I 18
I. bat battr I 18
181 15 I 18
I. bat 1. batstabskomp med battr I 18 >1941-10-01181 15 I 18
I. cbat cbatstabskomp och battr I 18
181 15 I 18
I. cbat cbatstabskomp I 18
181 20 I 18
II. bat II. batstaben med tilld lvkspgrupp, pvtropp och pvgrupp I 18 1939 mob 1941-07-31


181 20 I 18
II. bat II. batstaben I 18 1941-08-01181 20 I 18
II. cbat II. cbatstaben I 18 I 18
181 21 I 18
II. bat 5. komp I 18
181 21 I 18
II. cbat 5. cskkomp I 18
181 22 I 18
II. bat 6. komp I 18
181 22 I 18
II. cbat 6. cskkomp I 18
181 23 I 18
II. bat 7. komp I 18
181 23 I 18
II. cbat 7. cskkomp I 18
181 24 I 18
II. bat 8. komp I 18
181 24 I 18
II. cbat 8. cskkomp I 18
181 25 I 18
II. bat battr I 18
181 25 I 18
II. bat 2. batstabskomp med battr I 18 >1941-10-01181 25 I 18
II. cbat cbatstabskomp och battr I 18
181 25 I 18
II. cbat cbatstabskomp I 18
181 30 I 18
III. bat III. batstaben med tilld lvkspgrupp, pvtropp och pvgrupp I 18 1939 mob 1941-07-31


181 30 I 18
III. bat III. batstaben I 18 1941-08-01181 30 I 18
III. cbat III. cbatstaben I 18 I 18
181 31 I 18
III. bat 9. komp I 18
181 31 I 18
III. cbat 9. cskkomp I 18
181 32 I 18
III. bat 10. komp I 18
181 32 I 18
III. cbat 10. cskkomp I 18
181 33 I 18
III. bat 11. komp I 18
181 33 I 18
III. cbat 11. cskkomp I 18
181 34 I 18
III. bat 12. komp I 18
181 34 I 18
III. cbat 12. cskkomp I 18
181 35 I 18
III. bat battr I 18
181 35 I 18
III. bat 3. batstabskomp med battr I 18 >1941-10-01181 35 I 18
III. cbat cbatstabskomp och battr I 18
181 35 I 18
III. cbat cbatstabskomp I 18
181 40 I 18
IV. bat IV. batstaben med tilld lvkspgrupp, pvtropp och pvgrupp I 18 1939 mob 1941-07-31


181 40 I 18
IV. bat IV. batstaben I 18 1941-08-01181 40 I 18
IV cbat IV cbatstaben I 18 I 18
181 41 I 18
IV. bat 13. komp I 18
181 41 I 18
IV cbat 13. cskkomp I 18
181 42 I 18
IV. bat 14. komp I 18
181 42 I 18
IV cbat 14. cskkomp I 18
181 43 I 18
IV. bat 15. komp I 18
181 43 I 18
IV cbat 15. cskkomp I 18
181 44 I 18
IV. bat 16. komp I 18
181 44 I 18

16. cskkomp I 18
181 45 I 18
IV. bat battr I 18
181 45 I 18
IV. bat 4. batstabskomp med battr I 18 >1941-10-01181 45 I 18

4. cbatstaben och battr I 18
181 45 I 18

4. cbatstaben I 18
181 46 I 18

6. pvtroppen I 18 1940-05-07181 46 I 18

5. pvtroppen I 18 1939-12-07181 51 I 18

1. värnkomp I 18 1941-08-01181 52 I 18

2. värnkomp I 18 1941-08-01181 53 I 18

3. värnkomp I 18 1941-08-01181 54 I 18

4. värnkomp I 18 1941-08-01181 55 I 18

5. värnkomp I 18 1941-08-01181 56 I 18

6. värnkomp I 18 1941-08-01181 57 I 18

7. värnkomp I 18 1941-08-01181 58 I 18

8. värnkomp I 18 1941-08-01181 59 I 18

9. värnkomp I 18 1941-08-01181 60 I 18

10. värnkomp I 18 1941-08-01181 61 I 18

11. värnkomp I 18 1941-08-01181 70 I 18
XI. bat XI. bat I 18 >1941-10-01181 70 I 18

VI. batstaben I 18
181 71 I 18
XI. bat 41. skkomp I 18 >1941-10-01181 71 I 18

17. komp I 18
181 72 I 18
XI. bat 42. skkomp I 18 >1941-10-01181 72 I 18

18. komp I 18
181 72 I 18

22. komp I 18
181 73 I 18
XI. bat 43. skkomp I 18 >1941-10-01181 73 I 18

19. komp I 18
181 73 I 18

23. komp I 18
181 74 I 18
XI. bat 44. skkomp I 18 >1941-10-01181 74 I 18

20. komp I 18
181 75 I 18
XI. bat 11. batsstabskomp med battr I 18 >1941-10-01181 75 I 18

6. batstabskomp och battr I 18
181 75 I 18

6. batstabskomp I 18
181 80 I 18
XII. bat XII. batstab I 18 >1941-10-01181 81 I 18
XII. bat 51. skkomp I 18 >1941-10-01181 82 I 18
XII. bat 52. skkomp I 18 >1941-10-01181 83 I 18
XII. bat 53. skkomp I 18 >1941-10-01181 85 I 18
XII. bat 12. batsstabskomp med battr I 18 >1941-10-01182 00-99


VII, milo tillf förband

182 01 Gotlands trupper

1. kustgkomp I 18
1941-07-31


182 02 Gotlands trupper

2. kustgkomp I 18
1941-07-31


182 03 Gotlands trupper

3. kustgkomp I 18
1941-07-31


182 04 Gotlands trupper

4. kustgkomp I 18
1941-07-31


182 05 Gotlands trupper

5. kustgkomp I 18
1941-07-31


182 21 Gotlands trupper

1. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 22 Gotlands trupper

2. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 23 Gotlands trupper

3. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 23 Gotlands trupper

4. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 25 Gotlands trupper

5. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 26 Gotlands trupper

6. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 27 Gotlands trupper

7. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 28 Gotlands trupper

8. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 29 Gotlands trupper

9. kustkspplut I 18
1941-07-31


182 41 Gotlands trupper

1. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


182 42 Gotlands trupper

2. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


182 43 Gotlands trupper

3. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


182 44 Gotlands trupper

4. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


182 45 Gotlands trupper

5. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


182 46 Gotlands trupper

6. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


182 47 Gotlands trupper

7. stationära lvksptroppen I 18
1941-07-31


183 00 Gotlands trupper
A 7 Artkårstaben A 7
183 00 Gotlands trupper
A 7 regstaben A 7 1939 mob183 10 Gotlands trupper
I. div I. divstaben A 7 1939 mob183 11 Gotlands trupper
I. div 1. batt A 7
183 12 Gotlands trupper
I. div 2. batt A 7
183 13 Gotlands trupper
I. div 3. batt A 7
183 14 Gotlands trupper
I. div 4. batt A 7
183 15 Gotlands trupper
I. div divtr A 7
183 17


10. batt A 7
183 18


11. batt A 7
183 20 Gotlands trupper
II. div II. divstaben A 7 1939 mob183 21 Gotlands trupper
II. div 5. batt A 7
183 22 Gotlands trupper
II. div 6. batt A 7
183 23 Gotlands trupper
II. div 7. batt A 7
183 24 Gotlands trupper
II. div 1. (8 cm) lvbatt A 7 1940-05-17 <1941-04-01


183 24 Gotlands trupper

1. 10.5 cm batt KA 3
1939-12-16183 25 Gotlands trupper
II. div 11. batt A 7 1940-05-17 1941-07-31


183 26 Gotlands trupper
II. div 12. batt A 7 1940-05-17 1941-07-31


183 27 Gotlands trupper
II. div 15. batt A 7
1941-07-31


183 28 Gotlands trupper
II. div 14. batt A 7 >1941-10-01183 30 Gotlands trupper
II. div 8. (8cm) batt A 7 1941-08-01183 31 Gotlands trupper
II. div 9. (8cm) batt A 7 1941-08-01183 41 Gotlands trupper

21. batt A 7 >1941-10-01183 42 Gotlands trupper

22. batt A 7 >1941-10-01183 50


V. divstaben A 7 A 7
183 61


krigssjukhuset i Hemse

183 62


krigssjukhuset i Lärbro

184 02 Gotlands trupper

??
1939184 03 Gotlands trupper

1. lvakantroppen
1939-09-11184 04 Gotlands trupper

2. lvakantroppen
1939-09-11184 05 Gotlands trupper

3. lvakantroppen
1939-09-11184 11 Gotlands trupper

1. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 12 Gotlands trupper

2. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 13 Gotlands trupper

3. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 14 Gotlands trupper

4. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 15 Gotlands trupper

5. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 16 Gotlands trupper

6. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 17 Gotlands trupper

7. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 18 Gotlands trupper

8. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 19 Gotlands trupper

9. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 20 Gotlands trupper

10. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 21 Gotlands trupper

11. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 22 Gotlands trupper

12. självständiga pjäsavd (8 cm) A 7
184 33 Gotlands trupper

13. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 34 Gotlands trupper

14. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 35 Gotlands trupper

15. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 36 Gotlands trupper

16. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 37 Gotlands trupper

17. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 38 Gotlands trupper

18. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 39 Gotlands trupper

19. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 40 Gotlands trupper

20. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 41 Gotlands trupper

21. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
184 42 Gotlands trupper

22. självständiga pjäsavd (6 cm) A 7
185 01 Gotlands trupper

1. intkomp I 18
1941-07-31


185 01 Gotlands trupper

41. intkomp I 18 1941-08-01185 02 Gotlands trupper

Milomag och drivmförråd Fårö
>1941-10-01185 03 Gotlands trupper

Milomag och drivmförråd Ala
>1941-10-01185 04 Gotlands trupper

Milomag och drivmförråd Lärbo
>1941-10-01185 05 Gotlands trupper

Milomag Tingstäde
>1941-10-01185 06 Gotlands trupper

Milomag Hemse
>1941-10-01185 07 Gotlands trupper

Drivmförråd Bäl
>1941-10-01185 08 Gotlands trupper

Drivmförråd Sanda
>1941-10-01185 09 Gotlands trupper

Drivmförråd Hafdhem
>1941-10-01185 10 Gotlands trupper

Milomag och drivmförråd Visby
>1941-10-01185 11 Gotlands trupper

1. sjvkomp I 18
1941-07-31


185 11 Gotlands trupper

41. sjvkomp I 18 1941-08-01185 12 Gotlands trupper

41. krigssjhkadern I 18 1941-08-01185 13 Gotlands trupper

42. krigssjhkadern
>1941-10-01185 14 Gotlands trupper

43. krigssjhkadern
>1941-10-01185 15 Gotlands trupper

44. krigssjhkadern
>1941-10-01185 16 Gotlands trupper

Centrala läkemedelsförrådet Tingstäde
>1941-10-01185 17 Gotlands trupper

Krigssjukvårdsmatförrådet Visborgsslkätt
>1941-10-01185 21 Gotlands trupper

1. trfplut A 7 1939-12-07 1941-07-31


185 22 Gotlands trupper

Lc Vb
1939-12-07185 30 Gotlands trupper

41. bilkomp I 18 1941-08-01185 31 Gotlands trupper

1. självständiga bilplut I 18
1941-07-31


185 32 Gotlands trupper

2. självständiga bilplut I 18
1941-07-31


185 40 Gotlands trupper

41. arbetskomp I 18 1941-08-01185 41 Gotlands trupper

1. arbetsplut I 18
1941-07-31


185 42 Gotlands trupper

2. arbetsplut I 18
1941-07-31


185 43 Gotlands trupper

3. arbetsplut I 18
1941-07-31


185 44 Gotlands trupper

4. arbetsplut I 18
1941-07-31


185 45 Gotlands trupper

5. arbetsplut I 18
1941-07-31


185 46 Gotlands trupper

6. arbetsplut I 18
1941-07-31


185 50 Gotlands trupper

41. amförrådskomp A 7 1941-08-01185 51 Gotlands trupper

1. amförrådsplut A 7
185 52 Gotlands trupper

2. amförrådsplut A 7
185 53 Gotlands trupper

3. amförrådsplut A 7
185 55 Gotlands trupper

41. tygverkstadsplut A 7 1941-08-01185 56 Gotlands trupper

42. tygverkstadsplut A 7 1941-08-01185 57 Gotlands trupper

43. tygverkstadsplut A 7 1941-08-01185 61 Gotlands trupper

1. hälsovårdsplut I 18
1941-07-31


185 61 Gotlands trupper

1. hälsovårdskomp
1941-08-01185 61 Gotlands trupper

41. hälsovårdskomp I 18
185 71 Gotlands trupper

1. smittreningsplut I 18
1941-07-31


185 71 Gotlands trupper

1. fostabskomp
>1941-10-01185 72 Gotlands trupper

2. fostabskomp
>1941-10-01185 73 Gotlands trupper

3. fostabskomp
>1941-10-01185 81 Gotlands trupper

1. etsjhplut I 18
1941-07-31


185 81 Gotlands trupper

krigssjukhuset i Lärbo
>1941-10-01185 82 Gotlands trupper

2. etsjhplut I 18
1941-07-31


185 83 Gotlands trupper

3. etsjhplut I 18
1941-07-31


185 83 Gotlands trupper

krigssjukhuset i Hemse
>1941-10-01185 84 Gotlands trupper

4. etsjhplut I 18
1941-07-31


185 84 Gotlands trupper

krigssjukhuset i Klintehamn
>1941-10-01185 90 Gotlands trupper

Visby sostab
>1941-10-01185 90 Gotlands trupper

Slite sostab
1941-08-01185 91 Gotlands trupper

1. fostaben I 18
185 92 Gotlands trupper

2. fostaben I 18
185 93 Gotlands trupper

3. fostaben I 18
185 94 Gotlands trupper

4. fostaben I 18 1939-12-07185 94 Gotlands trupper

fortkomp
>1941-10-01185 95 Gotlands trupper

Staben vid krigsbesättningen i Tingstäde fäste I 18 1939 mob185 96 Gotlands trupper

Infanteribesättningen i Tingstäde fäste I 18 1940-04-04185 96 Gotlands trupper

fästningsinfantkomp
>1941-10-01185 97 Gotlands trupper

Artilleribesättningen i Tingstäde fäste A 7 1940-05-23185 97 Gotlands trupper

fortstab och fortbatt I Tingtstäde A 7 >1941-10-01185 98 Gotlands trupper

Roma sostab
>1941-03-01185 99 Gotlands trupper

Slite sostab
>1941-10-01186 00 Gotlands trupper

Visby lbevstab I 18
186 01 Gotlands trupper

luftbevkomp
1940-05-17186 01 Gotlands trupper

41. lbevkomp I 18
186 02 Gotlands trupper

Lc Visby
1940-05-17186 03 Gotlands trupper

Ls 2
>1941-03-01186 04 Gotlands trupper

Ls 3
>1941-03-01186 05 Gotlands trupper

Ls 4
>1941-03-01186 06 Gotlands trupper

Ls 5
>1941-03-01186 07 Gotlands trupper

Ls 8
>1941-03-01186 08 Gotlands trupper

Ls 9
>1941-03-01186 09 Gotlands trupper

Ls 10
>1941-03-01186 10 Gotlands trupper

Ls 12
>1941-03-01186 11 Gotlands trupper

Ls 13
>1941-03-01186 12 Gotlands trupper

Ls 14
>1941-03-01186 13 Gotlands trupper

Ls 16
>1941-03-01186 14 Gotlands trupper

Ls 18
>1941-03-01186 15 Gotlands trupper

Ls 20
>1941-03-01186 16 Gotlands trupper

Ls 31
>1941-03-01186 17 Gotlands trupper

Ls 32
>1941-03-01186 18 Gotlands trupper

Ls 35
>1941-03-01186 19 Gotlands trupper

Ls 36
>1941-03-01186 20 Gotlands trupper

Ls 37
>1941-03-01186 21 Gotlands trupper

Ls 39
>1941-03-01186 22 Gotlands trupper

Ls 41
>1941-03-01186 23 Gotlands trupper

Ls 42
>1941-03-01186 24 Gotlands trupper

Ls 43
>1941-03-01186 25 Gotlands trupper

Ls 44
>1941-03-01186 26 Gotlands trupper

Ls 46
>1941-03-01186 27 Gotlands trupper

Ls 62
>1941-03-01186 28 Gotlands trupper

Ls 63
>1941-03-01186 29 Gotlands trupper

Ls 64
>1941-03-01186 30 Gotlands trupper

Ls 65
>1941-03-01186 31 Gotlands trupper

Ls 66
>1941-03-01186 32 Gotlands trupper

Ls 67
>1941-03-01186 33 Gotlands trupper

Ls 68? (reserverat för Ls)

186 34 Gotlands trupper

Ls 69? (reserverat för Ls)

186 35 Gotlands trupper

Ls 70? (reserverat för Ls) I 18
186 36 Gotlands trupper

Reslc Hemse I 18
186 37 Gotlands trupper

Reslc Tingstäde I 18
186 51 Gotlands trupper

30. flygfältslvtroppen Lv 3 G
>1941-10-01186 52 Gotlands trupper

31. flygfältslvtroppen Lv 3 G
>1941-10-01186 53 Gotlands trupper

32. flygfältslvtroppen Lv 3 G
>1941-10-01186 54


33. flygfältslvtroppen Lv 3 G Lv 3 1944-08-01186 55


34. flygfältslvtroppen Lv 3 G Lv 3 1944-08-01188 97 Gotlands trupper
189 00 Kustfästningarna, Krigsbesättning armén

Gotlands kustartilleriförsvar, Fortifikationsstaben
1941-08-01190 00-199 99 Bodens fästning, krigsbesättningen

disponeras av organis. chefen BRB

190 00-199 99 Landst. Bodens fästnings krigsbesättning

disponeras av organisationsch BRB
>1941-10-01210 00 I. fördelningen

I. fördstaben Stabsch
210 01 I. fördelningen

1. fördsignalkomp S 1 1939 >1941-08-01


210 01 I. fördelningen

1. fördstnkomp S 1 >1941-10-01210 02 I. fördelningen

1. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01211 00 I 6

I 6 regstab I 6
1941-07-31


211 00 I 6

I 6 regstab och regstab utom regtr I 6 1941-08-01211 01 I 6

kspplut inom regstab I 6
211 02 I 6

piplut inom regstab I 6
211 03 I 6

regtr I 6
211 03 I 6

regstabskomp mm I 6
211 10 I 6
I. bat I. batstaben I 6
1941-07-31


211 10 I 6
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 6 1941-08-01211 10 I 6
I. cbat I. cbatstaben I 6
211 11 I 6
I. bat 1. skkomp I 6
211 11 I 6
I. cbat 1. cskkomp I 6
211 12 I 6
I. bat 2. skkomp I 6
211 12 I 6
I. cbat 2. cskkomp I 6
211 13 I 6
I. bat 3. skkomp I 6
211 13 I 6
I. bat 4. tkomp
1941-08-01211 13 I 6
I. cbat 3. cskkomp I 6
211 14 I 6
I. bat 4. jkomp I 6
1941-07-31


211 15 I 6
I. bat 1. självst tplut I 6
1941-07-31


211 15 I 6
I. cbat 4. tckomp I 6
211 16 I 6
I. bat battr I 6
211 16 I 6
I. cbat 1. cbatstabskomp och battr I 6
211 16 I 6
I. cbat 1. cbatstabskomp I 6
211 20 I 6
II. bat II. batstaben I 6
1941-07-31


211 20 I 6
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 6 1941-08-01211 20 I 6
II. cbat II. cbatstaben I 6
211 21 I 6
II. bat 5. skkomp I 6
211 21 I 6
II. cbat 5. cskkomp I 6
211 22 I 6
II. bat 6. skkomp I 6
211 22 I 6
II. cbat 6. cskkomp I 6
211 23 I 6
II. bat 7. skkomp I 6
211 23 I 6
II. cbat 7. cskkomp I 6
211 24 I 6
II. bat 8. jkomp I 6
1941-07-31


211 25 I 6
II. bat 2. själv tplut I 6
1941-07-31


211 25 I 6
II. bat 8. tkomp
1941-08-01211 25 I 6
II. cbat 8. tckomp I 6
211 26 I 6
II. bat battr I 6
211 26 I 6
II. cbat 2. cbatstabskomp och battr I 6
211 26 I 6
II. cbat 2. cbatstabskomp I 6
211 30 I 6
III. bat III. batstaben I 6
1941-07-31


211 30 I 6
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 6 1941-08-01211 30 I 6
III. cbat III. cbatstaben I 6
211 31 I 6
III. bat 9. skkomp I 6
211 31 I 6
III. cbat 9 cskkomp I 6
211 32 I 6
III. bat 10. skkomp I 6
211 32 I 6
III. cbat 10 cskkomp I 6
211 33 I 6
III. bat 11. skkomp I 6
211 33 I 6
III. cbat 11 cskkomp I 6
211 34 I 6
III. bat 12. jkomp I 6
1941-07-31


211 35 I 6
III. bat 3. självst tplut I 6
1941-07-31


211 35 I 6
III. bat 12. tkomp
1941-08-01211 35 I 6
III. cbat 12. tckomp I 6
211 36 I 6
III. bat battr I 6
211 36 I 6

batstabskomp och battr I 6
211 36 I 6

batstabskomp I 6
211 40 I 6

13. komp I 6
211 40 I 6
III. cbat 13. ckspkomp I 6
211 45 I 6

14. komp I 6
211 45 I 6
III. cbat 14. cspecialkomp I 6
212 00 I 11

I 11 regstaben I 11
1941-07-31


212 00 I 11

I 11 rregstab och regstab utom regtr I 11 1941-08-01212 01 I 11

kspplut inom regstab I 11
212 02 I 11

piplut inom regstab I 11
212 03 I 11

regtr I 11
1941-07-31


212 03 I 11

regstabskomp mm I 11
212 10 I 11
I. bat I. batstaben I 11
1941-07-31


212 10 I 11

I. batstaben och batstabskomp utom battr I 11 1941-08-01212 10 I 11

I. batstaben I 11
212 11 I 11
I. bat 1. skkomp I 11
212 12 I 11
I. bat 2. skkomp I 11
212 13 I 11
I. bat 3. skkomp I 11
212 14 I 11
I. bat 4. jkomp I 11
1941-07-31


212 15 I 11
I. bat 1. självst tplut I 11
1941-07-31


212 15 I 11
I. bat 4. tkomp I 11 1941-08-01212 16 I 11
I. bat battr I 11
212 16 I 11

1. batstabskomp och battr I 11
212 16 I 11

1. batstabskomp I 11
212 20 I 11
II. bat II. batstaben I 11
1941-07-31


212 20 I 11
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 11 1941-08-01212 20 I 11

II. batstaben I 11
212 21 I 11
II. bat 5. skkomp I 11
212 22 I 11
II. bat 6. skkomp I 11
212 23 I 11
II. bat 7. skkomp I 11
212 24 I 11
II. bat 8. jkomp I 11
1941-07-31


212 25 I 11
II. bat 2. själv tplut I 11
1941-07-31


212 25 I 11
II. bat 8. tkomp I 11 1941-08-01212 26 I 11
II. bat battr I 11
212 26 I 11

2. batstabkomp och battr I 11
212 30 I 11
III. bat III. batstaben I 11
1941-07-31


212 30 I 11
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 11 1941-08-01212 30 I 11

2. batstabkomp I 11
212 31 I 11
III. bat 9. skkomp I 11
212 32 I 11
III. bat 10. skkomp I 11
212 33 I 11
III. bat 11. skkomp I 11
212 34 I 11
III. bat 12. jkomp I 11
1941-07-31


212 35 I 11
III. bat 3. självst tplut I 11
1941-07-31


212 35 I 11
III. bat 12. tkomp I 11 1941-08-01212 36 I 11
III. bat battr I 11
1941-07-31


212 36 I 11

3. batstabkomp och battr I 11
212 36 I 11

I 11 I 11
212 40 I 11

13. komp I 11
212 40 I 11

13. kspkomp I 11
212 45 I 11

14. komp I 11
212 45 I 11

14. specialkomp I 11
213 00 I 16

I 16 regstaben I 16
1941-07-31


213 00 I 16

I 16 regstab och regstabskomp utom regtr I 16 1941-08-01 1944-04-30


213 00 I 16

Regstaben I 16 I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 01 I 16

kspplut inom regstab I 16
213 02 I 16

piplut inom regstab I 16
213 03 I 16

regtr I 16
1944-04-30


213 03 I 16

regstabskomp mm I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 10 I 16
I. bat I. batstaben I 16
1941-07-31


213 10 I 16

I. batstaben och batstabskomp utom battr I 16 1941-08-01 1944-04-30


213 10 I 16
I. cbat I. cbatstaben I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 11 I 16
I. bat 1. skkomp I 16
1944-04-30


213 11 I 16
I. cbat 1. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 12 I 16
I. bat 2. skkomp I 16
1944-04-30


213 12 I 16
I. cbat 2. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 13 I 16
I. bat 3. skkomp I 16
1944-04-30


213 13 I 16
I. cbat 3. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 14 I 16
I. bat 4. jkomp I 16
1941-07-31


213 15 I 16
I. bat 1. självst tplut I 16
1941-07-31


213 15 I 16
I. bat 4. tkomp I 16 1941-08-01213 15 I 16
I. cbat 4. tckomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 16 I 16
I. bat battr I 16
1944-04-30


213 16 I 16
I. cbat batstabskomp och battr I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 16 I 16
I. cbat batstabskomp I 16
213 20 I 16
II. bat II. batstaben I 16
1941-07-31


213 20 I 16
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 16 1941-08-01 1944-04-30


213 20 I 16
II. cbat II. cbatstaben I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 21 I 16
II. bat 5. skkomp I 16
1944-04-30


213 21 I 16
II. cbat 5. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 22 I 16
II. bat 6. skkomp I 16
1944-04-30


213 22 I 16
II. cbat 6. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 23 I 16
II. bat 7. skkomp I 16
1944-04-30


213 23 I 16
II. cbat 7. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 24 I 16
II. bat 8. jkomp I 16
1941-07-31


213 25 I 16
II. bat 2. själv tplut I 16
1941-07-31


213 25 I 16
II. bat 8. tkomp I 16 1941-08-01 1944-04-30


213 25 I 16
II. cbat 8. tckomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 26 I 16
II. bat battr I 16
213 26 I 16
II. cbat batstabskomp och battr I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 26 I 16
II. cbat batstabskomp I 16
213 30 I 16
III. bat III. batstaben I 16
1941-07-31


213 30 I 16
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 16 1941-08-01 1944-04-30


213 30 I 16
III. cbat III. cbatstaben I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 31 I 16
III. bat 9. skkomp I 16
1944-04-30


213 31 I 16
III. cbat 9. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 32 I 16
III. bat 10. skkomp I 16
1944-04-30


213 32 I 16
III. cbat 10. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 33 I 16
III. bat 11. skkomp I 16
1944-04-30


213 33 I 16
III. cbat 11. cskkomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 34 I 16
III. bat 12. jkomp I 16
1941-07-31


213 35 I 16
III. bat 3. självst tplut I 16
1941-07-31


213 35 I 16
III. bat 12. tkomp I 16 >1941-10-01213 35 I 16
III. bat 4. tkomp troligen skrivfel bör vara 12. I 16 1941-08-01 1944-04-30


213 35 I 16
III. cbat 12. tckomp I 16 1944-05-01 1945-05-31


213 36 I 16
III. bat battr I 16
213 36 I 16
III. cbat batstabskomp och battr I 16
213 36 I 16
III. cbat batstabskomp I 16
213 40 I 16

13. komp I 16
213 40 I 16

13. ckspkomp I 16
213 45 I 16

14. komp I 16
213 45 I 16

14. cspecialkomp I 16
214 10 I 7
I. bevbat I. bevbatstaben med tilld tung plut I 7 1939214 11 I 7
I. bevbat 1. bevkomp I 7 1940-04-13214 12 I 7
I. bevbat 2. bevkomp I 7 1940-04-13214 13 I 7
I. bevbat 3. bevkomp I 7 1939214 14 I 7
I. bevbat battr I 7 1940-04-13215 10 I. fördelningen
I. kavbat I. kavbatstaben K 2 1939 1941-07-31


215 10 I. fördelningen
I. kavbat I. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 2 1941-08-01215 10 P 2
I. kavbat I. kavbatstaben P 2 P 2 1942 hösten215 11 I. fördelningen
I. kavbat 1. rskv K 2 1939215 11 P 2
I. kavbat 1. cskv P 2 1942 hösten215 12 I. fördelningen
I. kavbat 2. cskv K 2 1939215 12 P 2
I. kavbat 2. cskv P 2 1942 hösten215 13 I. fördelningen
I. kavbat 3. pbskv K 2 1939215 13 P 2
I. kavbat 3. pbskv P 2 1942 hösten215 13 P 2
I. kavbat 1. pkomp P 2 1942 hösten215 14 I. fördelningen
I. kavbat battr K 2 1939215 14 P 2
I. kavbat batstabsskv och batt P 2
215 14 P 2
I. kavbat batstabsskv mm P 2
216 00 A 3

A 3 reg stab A 3 1939216 02 A 3

regtr A 3 1939 1941-07-31


216 02 A 3

regstabsbatt A 3 1941-08-01216 02 A 3

regstabsbatt mm A 3
216 02 A 3

regstabsbatt A 3
216 10 A 14
I. div I. divstaben A 3 1940-01-01 <1941-04-01


216 10 A 23
I. div I. divstaben A 3 1941-08-01216 10 A 12
I. div I. divstaben A 3? >1941-03-01216 10 A 3
I. div I. divstaben A 3
216 10 A 23
I. motdiv I. motdivstaben A 23
216 10 A 23
I. div I. divstaben A 23
216 11 A 14
I. div 1. batt A 3 1940-01-01 <1941-04-01


216 11 A 23
I. div 1. batt A 3 1941-08-01216 11 A 12
I. div 1. batt A 3? >1941-03-01216 11 A 3
I. div 1. batt A 3
216 11 A 23
I. motdiv 1. motbatt A 23
216 11 A 23
I. div 1. batt A 23
216 12 A 14
I. div 2. batt A 3 1940-01-01 <1941-04-01


216 12 A 23
I. div 2. batt A 3 1941-08-01216 12 A 12
I. div 2. batt A 3? >1941-03-01216 12 A 3
I. div 2. batt A 3
216 12 A 23
I. motdiv 2. motbatt A 23
216 12 A 23
I. div 2. batt A 23
216 13 A 14
I. div 3. batt A 3 1940-01-01 <1941-04-01


216 13 A 23
I. div 3. batt A 3 1941-08-01216 13 A 12
I. div 3. batt A 3? >1941-03-01216 13 A 3
I. div 3. batt A 3
216 13 A 23
I. motdiv 3. motbatt A 23
216 13 A 23
I. div 3. batt A 23
216 14 A 14
I. div divtr A 3 1940-01-01 <1941-04-01


216 14 A 23
I. div divtr A 3 1941-08-01216 14 A 12
I. div divtr A 3? >1941-03-01216 14 A 3
I. div divtr A 3
216 14 A 23
I. motdiv divstabsbatt och divtr A 23
216 14 A 23
I. div divtr A 23
216 20 A 3
II. div II. divstaben A 3
1941-07-31


216 20 A 3
I. div I. divstaben A 3 1941-08-01216 21 A 3
II. div 4. batt A 3
1941-07-31


216 21 A 3
I. div 4. batt A 3 1941-08-01216 21 A 3

1. batt A 3
216 22 A 3
II. div 5. batt A 3
1941-07-31


216 22 A 3
I. div 5. batt A 3 1941-08-01216 22 A 3

2. batt A 3
216 23 A 3
II. div 6. batt A 3
1941-07-31


216 23 A 3
I. div 6. batt A 3 1941-08-01216 23 A 3

3. batt A 3
216 24 A 3
II. div divtr A 3
1941-07-31


216 24 A 3
I. div divtr A 3 1941-08-01216 24 A 3

divstab och divtr A 3
216 24 A 3

divtr A 3
216 30 A 3
III. div III. divstaben A 3
216 30 A 3
III. div III. divstaben mm A 3
216 31 A 3
III. div 7. batt A 3
216 32 A 3
III. div 8. batt A 3
216 33 A 3
III. div 9. batt A 3
216 34 A 3
III. div divtr A 3
216 34 A 3
III. div divstabsbatt och divtr A 3
216 34 A 3
III. div divtr A 3
216 40 A 3
IV. div IV. divstaben A 3
216 41 A 3
IV. div 10. batt A 3
216 42 A 3
IV. div 11. batt A 3
216 43 A 3
IV. div divtr A 3
216 43 A 3

divstabsbatt och divtr A 3
216 43 A 3

divtr A 3
216 44 A 3
IV. div 12. batt A 3 1941-08-01216 50 A 10
I. fördlvakankomp I. fördlvakankompstaben A 10 1941-08-01216 50 Lv 2
I. fördlvakankomp I. fördlvakankompstaben Lv 2 Lv 2
216 51 A 10
I. fördlvakankomp 1. troppen A 10 1941-08-01216 51 Lv 2
I. fördlvakankomp 1. troppen Lv 2 Lv 2
216 52 A 10
I. fördlvakankomp 2. troppen A 10 1941-08-01216 52 Lv 2
I. fördlvakankomp 2. troppen Lv 2 Lv 2
216 53 A 10
I. fördlvakankomp 3. troppen A 10 1941-08-01216 53 Lv 2
I. fördlvakankomp 3. troppen Lv 2 Lv 2
216 54 A 10
I. fördlvakankomp 4. troppen A 10 1941-08-01216 54 Lv 2
I. fördlvakankomp 4. troppen Lv 2 Lv 2
216 55 A 10
I. fördlvakankomp 5. troppen A 10 1941-08-01216 55 Lv 2
I. fördlvakankomp 5. troppen Lv 2 Lv 2
217 01 I. fördelningen
I. ingbat 1. ingkomp Ing 2 1941-08-01217 02 I. fördelningen
I. ingbat 2. ingkomp Ing 2 1941-08-01217 02 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. ingkomp Ing 2 >1941-10-01217 10 I. fördelningen
I. ingbat I. ingbatstaben Ing 2 1939217 11

I. ingbat 1. ingkomp Ing 2 1940-04-13217 12 I. fördelningen
I. ingbat 2. ingkomp Ing 2
1941-07-31


217 12 I. fördelningen
I. ingbat 2. ingkomp Ing 2 1941-08-01 <1944-04-01


217 12 I. fördelningen
I. ingbat 3. ingkomp Ing 2 >1941-10-01217 12

I. ingbat 2. ingkomp Ing 2 1940-04-13217 13 I. fördelningen
I. ingbat 3. ingkomp Ing 2
1941-07-31


217 13

I. ingbat 3. ingkomp Ing 2 1940-04-13217 14 I. fördelningen
I. ingbat 1. brokomp Ing 2
1941-07-31


217 14

I. ingbat 1. brokomp Ing 2 1940-04-13217 15 I. fördelningen
I. ingbat 1. lvksptroppen Ing 2
1941-07-31


217 15

I. ingbat 1. lvakantroppen Ing 2 1940-04-13217 16 I. fördelningen
I. ingbat 1. traktorplut Ing 2
1941-07-31


217 16

I. ingbat 1. traktorplut Ing 2 1940-04-13217 17 I. fördelningen
I. ingbat battr Ing 2
1941-07-31


217 17

I. ingbat battr Ing 2 1940-04-13217 18 I. fördelningen
I. ingbat 3. specialkomp Ing 2 1941-08-01 <1944-04-01


217 18 I. fördelningen
I. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 2 >1941-10-01218 00 I. fördträng

I. fördträngstaben med tilld trängtr T 4
<1944-04-01


218 00 I. fördträng

I. fördunderhållsbatstaben T 4 >1941-10-01218 01 I. fördträng

1. tränggrpstaben T 4
218 02 I. fördträng

2. tränggrpstaben T 4
218 11 I. fördträng

1. trstaben T 4
218 12 I. fördträng

2. trstaben T 4
218 13 I. fördträng

3. trstaben T 4
218 21 I. fördträng

1. fördtrfkomp T 4
218 22 I. fördträng

1. fördverkstadskomp T 4 >1941-10-01218 31 I. fördträng

1. amkomp A 3 1939 <1944-04-01


218 31 I. fördträng

1. fördamkomp T 4 >1941-10-01218 41 I. fördträng

1. bilkomp T 4
<1944-04-01


218 41 I. fördträng

1. fördbilkomp T 4 >1941-10-01218 42 I. fördträng

2. bilkomp T 4
<1944-04-01


218 42 I. fördträng

2. fördbilkomp T 4 >1941-10-01218 51 I. fördträng

1. anspkomp T 4
218 51 I. fördträng

1. kåranspkomp T 4 >1941-10-01218 52 VII. fördträng

2. anspkomp T 4 1940-07-01 1941-07-31


218 52 XI. fördträng

11. anspkomp T 4 1941-08-01218 52 XI. fördträng

11. kåranspkomp T 4 >1941-10-01218 52 II. fördträng

2. anspkomp

219 01 I. fördträng

1. fördintkomp Int 2
219 20 I. fördträng
I. sjvbat I. sjvbatstaben T 4 1939219 21 I. fördträng
I. sjvbat 1. sjbkomp T 4
219 22 I. fördträng
I. sjvbat 2. sjbkomp T 4
219 23 I. fördträng
I. sjvbat 1. fördsjvkomp T 4
219 24 I. fördträng
I. sjvbat 2. fördsjvkomp T 4
219 25 I. fördträng
I. sjvbat 1. sjhkomp T 4
219 25 T 4

1. fördsjhkomp T 4
219 26 I. fördträng
I. sjvbat battr T 4 1939219 51 I. fördträng

1. hästsjvkomp K 2 1939220 00 V. fördelningen

V. fördstaben Stabsch 1939 mob220 01 V. fördelningen

5. fördsignalkom S 1
1941-07-31


220 01 XIV. fördelningen

14. fördstnkomp S 1 >1941-10-01220 01 XIV. fördelningen

14. fördsignalkomp S 1 1941-08-01220 01 V. fördelningen

2. fördsignkomp
1939 mob220 02 XIV. fördelningen

14. fördkabelkomp S 1 1941-08-01221 00 I 4

I 4 regstaben I 4 1939 mob 1941-07-31


221 00 I 4

I 4 regstab och regstabskomp utom regtr I 4 1941-08-01221 00 I 4

Regstaben I 4
221 01 I 4

kspplut inom regstab ersatt av 221 40

1940-03-31


221 02 I 4

piplut inom regstab ersatt av 221 45

1940-03-31


221 03 I 4

regtr I 4
221 03 I 4

regstabskomp mm I 4
221 10 I 4
I. bat I. batstaben I 4 1939 mob 1941-07-31


221 10 I 4
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01221 10 I 4

I. cbatstaben I 4
221 11 I 4
I. bat 1. skkomp I 4
221 11 I 4

1. cskkomp I 4
221 12 I 4
I. bat 2. skkomp I 4
221 12 I 4

2. cskkomp I 4
221 13 I 4
I. bat 3. skkomp I 4
221 13 I 4

3. cskkomp I 4
221 14 I 4
I. bat 4. jkomp I 4
1941-07-31


221 15 I 4
I. bat 1. självst tplut I 4
1941-07-31


221 15 I 4
I. bat 4. tkomp I 4 1941-08-01221 15 I 4

4. tckomp I 4
221 16 I 4
I. bat battr I 4
221 16 I 4

cbatsstabskomp och battr I 4
221 16 I 4

cbatsstabskomp I 4
221 20 I 4
II. bat II. batstaben I 4 1939 mob 1941-07-31


221 20 I 4
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01221 20 I 4

II. cbatstaben I 4
221 21 I 4
II. bat 5. skkomp I 4
221 21 I 4

5. cskkomp I 4
221 22 I 4
II. bat 6. skkomp I 4
221 22 I 4

6. cskkomp I 4
221 23 I 4
II. bat 7. skkomp I 4
221 23 I 4

7 cskkomp I 4
221 24 I 4
II. bat 8. jkomp I 4
1941-07-31


221 25 I 4
II. bat 2. själv tplut I 4
1941-07-31


221 25 I 4
II. bat 8. tkomp I 4 1941-08-01221 25 I 4

8. tckomp I 4
221 26 I 4
II. bat battr I 4
221 26 I 4

cbatsstabskomp och battr I 4
221 26 I 4

cbatsstabskomp I 4
221 30 I 4
III. bat III. batstaben I 4 1939 mob 1941-07-31


221 30 I 4
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01221 30 I 4

III. cbatstaben I 4
221 31 I 4
III. bat 9. skkomp I 4
221 31 I 4

9. cskkomp I 4
221 32 I 4
III. bat 10. skkomp I 4
221 32 I 4

10. cskkomp I 4
221 33 I 4
III. bat 11. skkomp I 4
221 33 I 4

11. cskkomp I 4
221 34 I 4
III. bat 12. jkomp I 4
1941-07-31


221 35 I 4
III. bat 3. självst tplut I 4
1941-07-31


221 35 I 4
III. bat 12. tkomp I 4 1941-08-01221 35 I 4

12. tckomp I 4
221 36 I 4
III. bat battr I 4
221 36 I 4

cbatsstabskomp och battr I 4
221 36 I 4

cbatsstabskomp I 4
221 40 I 4

13. komp I 4
221 40 I 4

13. ckspkomp I 4
221 45 I 4

14. komp I 4
221 45 I 4

14. specialkomp I 4
222 00 I 12

I 12 regstaben I 12 1939 mob 1941-07-31


222 00 I 12

I 12 regstab och regstabskomp utom regtr I 12 1941-08-01222 00 I 12

Regstaben I 12 I 12
222 01 I 12

kspplut inom regstab ersatt av 222 40

1940-03-31


222 02 I 12

piplut inom regstab ersatt av 222 45

1940-03-31


222 03 I 12

regtr I 12
1941-07-31


222 10 I 12
I. bat I. batstaben I 12 1939 mob 1941-07-31


222 10 I 12
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 12 1941-08-01222 10 I 12

I. batstaben I 12
222 11 I 12
I. bat 1. skkomp I 12
222 12 I 12
I. bat 2. skkomp I 12
222 13 I 12
I. bat 3. skkomp I 12
222 14 I 12
I. bat 4. jkomp I 12
1941-07-31


222 15 I 12
I. bat 1. självst tplut I 12
1941-07-31


222 15 I 12
I. bat 4. tkomp I 12 1941-08-01222 16 I 12
I. bat battr I 12
1941-07-31


222 16 I 12

batstabskomp och battr I 12
222 16 I 12

batstabskomp I 12
222 20 I 12
II. bat II. batstaben I 12 1939 mob 1941-07-31


222 20 I 12
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 12 1941-08-01222 20 I 12

II. batstaben I 12
222 21 I 12
II. bat 5. skkomp I 12
222 22 I 12
II. bat 6. skkomp I 12
222 23 I 12
II. bat 7. skkomp I 12
222 24 I 12
II. bat 8. jkomp I 12
1941-07-31


222 25 I 12
II. bat 2. själv tplut I 12
1941-07-31


222 25 I 12
II. bat 8. tkomp I 12 1941-08-01222 26 I 12
II. bat battr I 12
1941-07-31


222 26 I 12

batstabskomp och battr I 12
222 26 I 12

batstabskomp I 12
222 30 I 12
III. bat III. batstaben I 12 1939 mob 1941-07-31


222 30 I 12
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 12 1941-08-01222 30 I 12

III. batstaben I 12
222 31 I 12
III. bat 9. skkomp I 12
222 32 I 12
III. bat 10. skkomp I 12
1941-07-31


222 33 I 12
III. bat 11. skkomp I 12
222 34 I 12
III. bat 12. jkomp I 12
1941-07-31


222 35 I 12
III. bat 3. självst tplut I 12
1941-07-31


222 35 I 12
III. bat 12. tkomp I 12 1941-08-01222 36 I 12
III. bat battr I 12
1941-07-31


222 36 I 12

batstabskomp och battr I 12
222 36 I 12

batstabskomp I 12
222 40 I 12

13. komp I 12
1941-07-31


222 40 I 12

13. kspkomp I 12
222 45 I 12

14. komp I 12
1941-07-31


222 45 I 12

14. spceialkomp I 12
222 70 I 12

I. jägarstaben I 12
222 71 I 11

1. sj jplut I 11
222 72 I 11

2. sj jplut I 11
222 73 I 12

3. sj jplut I 12
222 74 I 12

4. sj jplut I 12
223 00 I 20

I 20 regstaben I 20 1939 mob 1941-07-31


223 00 I 20

I 20 regstab och regstabskomp utom regtr I 20 1941-08-01223 01 I 20

kspplut inom regstab I 20
223 02 I 20

piplut inom regstab I 20
223 03 I 20

regtr I 20
1941-07-31


223 10 I 20
I. bat I. batstaben I 20 1939 mob 1941-07-31


223 11 I 20
I. bat 1. skkomp I 20
223 12 I 20
I. bat 2. skkomp I 20
223 13 I 20
I. bat 3. skkomp I 20
223 14 I 20
I. bat 4. jkomp I 20
1941-07-31


223 15 I 20
I. bat 1. självst tplut I 20
1941-07-31


223 15 I 20
I. bat 4. tkomp I 20 1941-08-01223 16 I 20
I. bat battr I 20
223 20 I 20
II. bat II. batstaben I 20 1939 mob 1941-07-31


223 20 I 20
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 20 1941-08-01223 21 I 20
II. bat 5. skkomp I 20
223 22 I 20
II. bat 6. skkomp I 20
223 23 I 20
II. bat 7. skkomp I 20
223 24 I 20
II. bat 8. jkomp I 20
1941-07-31


223 25 I 20
II. bat 2. själv tplut I 20
1941-07-31


223 25 I 20
II. bat 8. tkomp I 20 1941-08-01223 26 I 20
II. bat battr I 20
223 30 I 20
III. bat III. batstaben I 20 1939 mob 1941-07-31


223 30 I 20
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 20 1941-08-01223 31 I 20
III. bat 9. skkomp I 20
223 32 I 20
III. bat 10. skkomp I 20
223 33 I 20
III. bat 11. skkomp I 20
223 34 I 20
III. bat 12. jkomp I 20
1941-07-31


223 35 I 20
III. bat 3. självst tplut I 20
1941-07-31


223 35 I 20
III. bat 12. tkomp I 20 1941-08-01223 36 I 20
III. bat battr I 20
223 40 I 20

13. komp I 20
223 45 I 20

14. komp I 20
224 10 V. fördelningen
V. bevbat V. bevbatstaben med tilld tung plut I 4
224 11 V. fördelningen
V. bevbat 13. bevkomp

224 12 V. fördelningen
V. bevbat 14. bevkomp

224 13 V. fördelningen
V. bevbat 15. bevkomp

225 10 V. fördelningen
VII. kavbat VII. kavbatstaben K 4
1941-07-31


225 10 XII. fördelningen
XII. kavbat XII. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 4 1941-08-01225 10 II. kavbat

II. kavbatstaben
1939 mob225 11 V. fördelningen
VII. kavbat 1. rskv K 4
1941-07-31


225 11 XII. fördelningen
XII. kavbat 1. rskv K 4 1941-08-01225 12 V. fördelningen
VII. kavbat 2. cskv K 4
1941-07-31


225 12 XII. fördelningen
XII. kavbat 2. cskv K 4 1941-08-01225 13 V. fördelningen
VII. kavbat 3. pbskv K 4
1941-07-31


225 13 XII. fördelningen
XII. kavbat 3. pbskv K 4 1941-08-01225 13

XII. kvbat 3 pbskv P 3 P 3 1944-08-01225 14 V. fördelningen
VII. kavbat battr K 4
1941-07-31


225 14 XII. fördelningen
XII. kavbat battr K 4 1941-08-01225 50 A 5

A 5 reg stab A 5
225 51 A 5

regtr A 5
1941-07-31


225 51 A 5

regstabsbatt A 5 1941-08-01225 70 A 5
II. div II. divstaben A 5 1941-04-01225 71 A 5
II. div 4. batt A 5 1941-04-01225 72 A 5
II. div 5. batt A 5 1941-04-01225 73 A 5
II. div 6. batt A 5 1941-04-01225 74 A 5
II. div divtr A 5 1941-04-01226 00 A 14

A 14 regstab A 4 1940-01-01 1941-07-31


226 00 A 24

A 24 regstab A 4 1941-08-01226 00 A 5

A 5 regstaben
1939 mob226 02 A 14

regtr A 4 1940-01-01 1941-07-31


226 02 A 24

regstabsbatt A 4 1941-08-01226 10 A 5
I. div I. divstaben A 5
226 11 A 5
I. div 1. batt A 5
226 12 A 5
I. div 2. batt A 5
226 13 A 5
I. div 3. batt A 5
226 14 A 5
I. div divtr A 5
226 20 A 4
II. div II. divstaben A 4
<1941-04-01


226 20 A 15
II. div II. divstaben A 4 1941-04-01 1941-07-31


226 20 A 5
II. div II. divstaben A 5 1939 mob226 20 A 24
II. div II. divstaben
1941-08-01226 20 A 5
II. div II. divstaben

226 21 A 4
II. div 4. batt A 4
<1941-04-01


226 21 A 15
II. div 4. batt A 4 1941-04-01 1941-07-31


226 21 A 24
II. div 4. batt
1941-08-01226 21 A 5
II. div 4. batt

226 22 A 4
II. div 5. batt A 4
<1941-04-01


226 22 A 15
II. div 5. batt A 4 1941-04-01 1941-07-31


226 22 A 24
II. div 5. batt
1941-08-01226 22 A 5
II. div 5. batt

226 23 A 4
II. div 6. batt A 4
<1941-04-01


226 23 A 15
II. div 6. batt A 4 1941-04-01 1941-07-31


226 23 A 24
II. div 6. batt
1941-08-01226 23 A 5
II. div 6. batt

226 24 A 4
II. div divtr A 4
<1941-04-01


226 24 A 15
II. div divtr A 4 1941-04-01 1941-07-31


226 24 A 24
II. div divtr
1941-08-01226 24 A 5
II. div divtr

226 30 A 5
III. div III. divstaben A 5 1939 mob226 31 A 5
III. div 7. batt A 5
226 32 A 5
III. div 8. batt A 5
226 33 A 5
III. div divtr A 5
226 34 A 5
III. div 9. batt A 5
226 40 A 5
IV. div IV. divstaben A 5 1939 mob226 41 A 5
IV. div 9. batt A 5
226 42 A 5
IV. div 10. batt A 5
226 43 A 5
IV. div divtr A 5
226 44 A 5

11. batt A 5 A 5 1940-05-17227 10 V. fördelningen
VI. ingbat VI. ingbatstaben Ing 3
1941-07-31


227 10 XV. fördträng
XV. ingbat XV. ingbatstaben Ing 3 1941-08-01227 10 V. fördelningen

II. ingbatstaben
1939 mob227 11 V. fördelningen
VI. ingbat 16. ingkomp Ing 3
1941-07-31


227 11 XV. fördträng
XV. ingbat 1. ingkomp Ing 3 1941-08-01227 12 V. fördelningen
VI. ingbat 17. ingkomp Ing 3
1941-07-31


227 12 XIII. fördelningen
XIII. ingbat 1. ingkomp Ing 3 1941-08-01227 13 V. fördelningen
VI. ingbat 18. ingkomp

227 14 V. fördelningen
VI. ingbat 6. brokomp Ing 3
1941-07-31


227 15 V. fördelningen
VI. ingbat 6. lvksptroppen Ing 3
1941-07-31


227 16 V. fördelningen
VI. ingbat 6. traktorplut Ing 3
1941-07-31


227 17 V. fördelningen
VI. ingbat battr Ing 3
1941-07-31


227 18 XV. fördträng
XV. ingbat 3. specialkomp Ing 3 1941-08-01227 18 XV. fördträng
XV. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 3 1941-08-01228 00 V. fördträng

V. fördträngstaben med tilld trängtr T 1 1939 mob 1941-07-31


228 00 XIV. fördträng

XIV. fördträngstaben med tilld trängtr T 1 1941-08-01228 00 XIV. fördunderhållsbat

XIV. fördunderhållsbatstabaen T 1 1944-01-10228 01 V. fördträng

9. tränggrpstaben T 1
1941-07-31


228 01 XIV. fördträng

27. tränggrpstaben T 1 1941-08-01228 02 V. fördträng

10. tränggrpstaben T 1
1941-07-31


228 02 XIV. fördträng

28. tränggrpstaben T 1 1941-08-01228 11 V. fördträng

13. trstaben T 1
1941-07-31


228 11 XIV. fördträng

40. trstaben T 1 1941-08-01228 12 V. fördträng

14. trstaben T 1
1941-07-31


228 12 XIV. fördträng

41. trstaben T 1 1941-08-01228 13 V. fördträng

15. trstaben T 1
1941-07-31


228 13 XIV. fördträng

42. trstaben T 1 1941-08-01228 21 V. fördträng

5. fördtrfkomp T 2
1941-07-31


228 21 III. fördträng

3. fördtrfkomp T 2 1941-08-01228 22 III. fördträng

3. fördverkstadskomp T 2 1941-08-01228 31 V. fördträng

6. amkomp A 4
1941-07-31


228 31 XII. fördträng

12. fördamkomp T 3 1941-08-01228 31 XII. fördträng

12. amkomp A 4 1941-08-01228 31 II. fördträng

6. amkomp

228 41 V. fördträng

9. bilkomp T 1
1941-07-31


228 41 XIV. fördträng

27. bilkomp T 1 1941-08-01228 41 XIV. fördträng

27. fördbilkomp T 1 1944-02-01228 42 V. fördträng

10. bilkomp T 1
1941-07-31


228 42 XIV. fördträng

28. bilkomp T 1 1941-08-01228 42 XIV. fördträng

28. fördbilkomp T 1 1944-02-01228 51 V. fördträng

9. anspkomp T 1
1941-07-31


228 51 XIV. fördträng

14. anspkomp T 1 1941-08-01228 51 XIV. fördträng

14. kåranspkomp T 1 >1941-10-01228 52 X. fördträng

10. anspkomp T 1 1941-04-01 1941-07-31


228 52 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. anspkomp T 1
<1941-04-01


228 52 Etappgrupper
XI. etgrp XI. etgrpstaben T 1 1941-08-01228 52 V. fördträng

10. anspkomp

229 01 V. fördträng

2. fördintkomp Int 3 1939 mob 1941-07-31


229 01 II. fördträng

2. fördintkomp Int 3 1941-08-01229 20 V. fördelningen

II. sjvbat
1939 mob229 20 V. fördelningen

V. sjvbat

229 21 V. fördträng
V. sjvbat 9. sjbkomp T 1
1941-07-31


229 21 XIV. fördträng

14. sjbkomp T 1 1941-08-01229 22 V. fördträng
V. sjvbat 10. sjbkomp

229 23 V. fördträng
V. sjvbat 9. fördsjvkomp T 1
1941-07-31


229 23 XIV. fördträng

14. fördsjvkomp T 1 1941-08-01229 24 V. fördträng
V. sjvbat 10. fördsjvkomp

229 25 V. fördträng
V. sjvbat 5. sjhkomp T 1
1941-07-31


229 25 XIV. fördträng

14. fördsjhkomp T 1 1941-08-01229 25 V. fördträng
V. sjvbat battr

229 51 V. fördträng

5. hästsjvkomp K 2
1941-07-31


229 51 XI. fördträng

11. hästsjvkomp K 2 1941-08-01229 51 V. fördelningen

2. hästsjvkomp
1939 mob229 51 I. fördträng

5. hästsjvkomp K 2
230 00 III. fördelningen

III. fördstaben Stabsch 1940-04-11230 01 III. fördelningen

3. fördsignalkom S 1
230 01 III. fördelningen

3. fördstnkomp S 1 >1941-10-01230 02 III. fördelningen

3. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01231 00 I 9

I 9 regstaben I 9
1941-07-31


231 00 I 9

I 9 regstab och regstabskomp utom regtr I 9
231 01 I 9

kspplut inom regstab I 9
231 02 I 9

piplut inom regstab I 9
231 03 I 9

regtr I 9
231 10 I 9
I. bat I. batstaben I 9
1941-07-31


231 10 I 9
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 9 1941-08-01231 11 I 9
I. bat 1. skkomp I 9
231 12 I 9
I. bat 2. skkomp I 9
231 13 I 9
I. bat 3. skkomp I 9
231 14 I 9
I. bat 4. jkomp I 9
1941-07-31


231 15 I 9
I. bat 1. självst tplut I 9
1941-07-31


231 15 I 9
I. bat 4. tkomp I 9 1941-08-01231 16 I 9
I. bat battr I 9
231 20 I 9
II. bat II. batstaben I 9
1941-07-31


231 20 P 4
III. pinfbat III. pinfbatstaben och batstabskomp utom battr P 4 1942 hösten231 20 I 9
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 9 1941-08-01231 21 I 9
II. bat 5. skkomp I 9
231 21 P 4
III. pinfbat 11. pinfskkomp P 4 1942 hösten231 22 I 9
II. bat 6. skkomp I 9
231 22 P 4
III. pinfbat 12. pinfskkomp P 4 1942 hösten231 23 I 9
II. bat 7. skkomp I 9
231 23 P 4
III. pinfbat 13. pinfskkomp P 4 1942 hösten231 24 I 9
II. bat 8. jkomp I 9
1941-07-31


231 25 I 9
II. bat 2. själv tplut I 9
1941-07-31


231 25 I 9
II. bat 8. tkomp I 9 1941-08-01231 25 P 4
III. pinfbat 14. tpinfkomp P 4 1942 hösten231 26 I 9
II. bat battr I 9
231 26 P 4
III. pinfbat battr P 4 1942 hösten231 30 I 9
III. bat III. batstaben I 9
1941-07-31


231 30 I 9
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 9 1941-08-01231 31 I 9
III. bat 9. skkomp I 9
231 32 I 9
III. bat 10. skkomp I 9
231 33 I 9
III. bat 11. skkomp I 9
231 34 I 9
III. bat 12. jkomp I 9
1941-07-31


231 35 I 9
III. bat 3. självst tplut I 9
1941-07-31


231 35 I 9
III. bat 12. tkomp I 9 1941-08-01231 36 I 9
III. bat battr I 9
231 40 I 9

13. komp I 9
231 45 I 9

14. komp I 9
232 00 I 15

I 15 regstaben I 15
1941-07-31


232 00 I 15

I 15 regstab och regstabskomp utom regtr I 15 1941-08-01232 01 I 15

kspplut inom regstab I 15
232 02 I 15

piplut inom regstab I 15
232 03 I 15

regtr I 15
232 10 I 15
I. bat I. batstaben I 15
1941-07-31


232 10 I 15
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 15 1941-08-01232 11 I 15
I. bat 1. skkomp I 15
232 12 I 15
I. bat 2. skkomp I 15
232 13 I 15
I. bat 3. skkomp I 15
232 14 I 15
I. bat 4. jkomp I 15
1941-07-31


232 15 I 15
I. bat 1. självst tplut I 15
1941-07-31


232 15 I 15
I. bat 4. tkomp I 15 1941-08-01232 16 I 15
I. bat battr I 15
232 20 I 15
II. bat II. batstaben I 15
1941-07-31


232 20 I 15
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 15 1941-08-01232 21 I 15
II. bat 5. skkomp I 15
232 22 I 15
II. bat 6. skkomp I 15
232 23 I 15
II. bat 7. skkomp I 15
232 24 I 15
II. bat 8. jkomp I 15
1941-07-31


232 25 I 15
II. bat 2. själv tplut I 15
1941-07-31


232 25 I 15
II. bat 8. tkomp I 15 1941-08-01232 26 I 15
II. bat battr I 15
232 30 I 15
III. bat III. batstaben I 15
1941-07-31


232 30 I 15
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 15 1941-08-01232 31 I 15
III. bat 9. skkomp I 15
232 32 I 15
III. bat 10. skkomp I 15
232 33 I 15
III. bat 11. skkomp I 15
232 34 I 15
III. bat 12. jkomp I 15
1941-07-31


232 35 I 15
III. bat 3. självst tplut I 15
1941-07-31


232 35 I 15
III. bat 12. tkomp I 15 1941-08-01232 36 I 15
III. bat battr I 15
232 40 I 15

13. komp I 15
232 45 I 15

14. komp I 15
233 00 I 17

I 17 regstaben I 17
1941-07-31


233 00 I 17

I 17 regstab och regstabskomp utom regtr I 17 1941-08-01233 01 I 17

kspplut inom regstab I 17
233 02 I 17

piplut inom regstab I 17
233 03 I 17

regtr I 17
233 10 I 17
I. bat I. batstaben I 17
1941-07-31


233 10 I 17
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 17 1941-08-01233 11 I 17
I. bat 1. skkomp I 17
233 12 I 17
I. bat 2. skkomp I 17
233 13 I 17
I. bat 3. skkomp I 17
233 14 I 17
I. bat 4. jkomp I 17
1941-07-31


233 15 I 17
I. bat 1. självst tplut I 17
1941-07-31


233 15 I 17
I. bat 4. tkomp I 17 1941-08-01233 16 I 17
I. bat battr I 17
233 20 I 17
II. bat II. batstaben I 17
1941-07-31


233 20 I 17
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 17 1941-08-01233 21 I 17
II. bat 5. skkomp I 17
233 22 I 17
II. bat 6. skkomp I 17
233 23 I 17
II. bat 7. skkomp I 17
233 24 I 17
II. bat 8. jkomp I 17
1941-07-31


233 25 I 17
II. bat 2. själv tplut I 17
1941-07-31


233 25 I 17
II. bat 8. tkomp I 17 1941-08-01233 26 I 17
II. bat battr I 17
233 30 I 17
III. bat III. batstaben I 17
1941-07-31


233 30 I 17
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 17 1941-08-01233 31 I 17
III. bat 9. skkomp I 17
233 32 I 17
III. bat 10. skkomp I 17
233 33 I 17
III. bat 11. skkomp I 17
233 34 I 17
III. bat 12. jkomp I 17
1941-07-31


233 35 I 17
III. bat 3. självst tplut I 17
1941-07-31


233 35 I 17
III. bat 12. tkomp I 17 1941-08-01233 36 I 17
III. bat battr I 17
233 40 I 17
III. bat 13. komp I 17
233 45 I 17
III. bat 14. komp I 17
234 10

Markbev förb III. bevbatstaben med tilld tung plut
1940-04-10234 10 V. fördelningen
II. bevbat II. bevbatstaben med tilld tung plut I 14 1939 mob234 10

Markbev förb II. bevbatstaben med tilld tung plut I 14 1940-04-13234 11

Markbev förb 7. bevkomp
1940-04-10234 11

II. bevbat 4. bevkomp I 14 1940-04-13234 12

Markbev förb 8. bevkomp
1940-04-10234 12

II. bevbat 5. bevkomp I 14 1940-04-13234 13

Markbev förb 9. bevkomp
1940-04-10234 13

II. bevbat 6. bevkomp I 14 1940-04-13234 14

Markbev förb battr
1940-04-10234 14 V. fördelningen
V. bevbat battr I 14
234 15

Markbev förb battr I 14 1940-04-13235 10 III. fördelningen
III. kavbat III. kavbatstaben K 3
1941-07-31


235 10 III. fördelningen
III. kavbat III. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 3 1941-08-01235 11 III. fördelningen
III. kavbat 1. rskv K 3
235 12 III. fördelningen
III. kavbat 2. cskv K 3
235 13 III. fördelningen
III. kavbat 3. pbskv K 3
235 14 III. fördelningen
III. kavbat battr K 3
236 00 A 2

A 2 reg stab A 2
236 02 A 2

regtr A 2
1941-07-31


236 02 A 2

regstabsbatt A 2 1941-08-01236 10 A 2
I. div I. divstaben A 2
1941-07-31


236 10 A 25
I. div I. divstaben A 2 1941-08-01236 11 A 2
I. div 1. batt A 2
1941-07-31


236 11 A 25
I. div 1. batt A 2 1941-08-01236 12 A 2
I. div 2. batt A 2
1941-07-31


236 12 A 25
I. div 2. batt A 2 1941-08-01236 13 A 2
I. div 3. batt A 2
1941-07-31


236 13 A 25
I. div 3. batt A 2 1941-08-01236 14 A 2
I. div divtr A 2
1941-07-31


236 14 A 25
I. div divtr A 2 1941-08-01236 20 A 2
II. div II. divstaben A 2
236 21 A 2
II. div 4. batt A 2
236 22 A 2
II. div 5. batt A 2
236 23 A 2
II. div 6. batt A 2
236 24 A 2
II. div divtr A 2
236 30 A 14
III. div III. divstaben A 2 1940-01-01236 30 A 2
III. div III. divstaben A 2 1941-08-01236 30 A 2
III. div III. divstaben A 2 1940-04-10236 31 A 14
III. div 7. batt A 2 1940-01-01 1941-07-31


236 31 A 2
III. div 7. batt A 2 1941-08-01236 31 A 2
III. div 7.batt A 2 1940-04-10236 32 A 14
III. div 8. batt A 2 1940-01-01 1941-07-31


236 32 A 2
III. div 8. batt A 2 1941-08-01236 32 A 2
III. div 8. batt A 2 1940-04-10236 33 A 14
III. div 9. batt A 2 1940-01-01 1941-07-31


236 33 A 2
III. div 9. batt A 2 1941-08-01236 33 A 2
III. div 9.batt A 2 1940-04-10236 34 A 14
III. div divtr A 2 1940-01-01 1941-07-31


236 34 A 2
III. div divtr A 2 1941-08-01236 34 A 2
III. div divtr A 2 1940-04-10236 40 A 2
IV. div IV. divstaben A 2
1941-07-31


236 40 A 22
III. div III. divstaben A 2 1941-08-01236 41 A 2
IV. div 10. batt A 2
1941-07-31


236 41 A 22
III. div 7. batt A 2 1941-08-01236 42 A 2
IV. div 11. batt A 2
1941-07-31


236 42 A 22
III. div 8. batt A 2 1941-08-01236 43 A 2
IV. div divtr A 2
1941-07-31


236 43 A 22
III. div divtr A 2 1941-08-01236 44 A 22
III. div 9. batt A 2 1941-08-01236 50 III. fördelningen
3. fördlvakankomp 3. fördlvakankomp, staben A 9 1941-08-01236 51 III. fördelningen
3. fördlvakankomp 1. troppen A 9 1941-08-01236 52 III. fördelningen
3. fördlvakankomp 2. troppen A 9 1941-08-01236 53 III. fördelningen
3. fördlvakankomp 3. troppen A 9 1941-08-01236 54 III. fördelningen
3. fördlvakankomp 4. troppen A 9 1941-08-01236 55 III. fördelningen
3. fördlvakankomp 5. troppen A 9 1941-08-01237 10 III. fördelningen
III. ingbat III. ingbatstaben Ing 2
237 11 III. fördelningen
III. ingbat 1. ingkomp Ing 2 1941-08-01237 11 III. fördelningen
III. ingbat 7. ingkomp Ing 2
237 12 III. fördelningen
III. ingbat 7. ingkomp Ing 2
1941-07-31


237 12 III. fördelningen
III. ingbat 2. ingkomp Ing 2 1941-08-01 <


237 12 III. fördelningen
III. ingbat 3. ingkomp Ing 2 >1941-10-01237 12 III. fördelningen
III. ingbat 8. ingkomp Ing 2
237 13 III. fördelningen
III. ingbat 8. ingkomp Ing 2
1941-07-31


237 13 III. fördelningen
III. ingbat 9. ingkomp Ing 2
237 14 III. fördelningen
III. ingbat 3. brokomp Ing 2
1941-07-31


237 15 III. fördelningen
III. ingbat 3. lvksptroppen Ing 2
1941-07-31


237 16 III. fördelningen
III. ingbat 3. traktorplut Ing 2
1941-07-31


237 17 III. fördelningen
III. ingbat battr Ing 2
1941-07-31


237 18 III. fördelningen
III. ingbat 3. specialkomp Ing 2 1941-08-01 <


237 18 III. fördelningen
III. ingbat 4. ingspeciualkomp Ing 2 >1941-10-01238 00 III. fördträng

III. fördträngstaben med tilld trängtr T 2 1941-08-01238 00 III. fördträng

III. fördunderhållsbatstaben T 2 >1941-10-01238 01 III. fördträng

5. tränggrpstaben T 2
238 02 III. fördträng

6. tränggrpstaben T 2
238 11 III. fördträng

7. trstaben T 2
238 12 III. fördträng

8. trstaben T 2
238 13 III. fördträng

9. trstaben T 2
238 21 III. fördträng

3. fördtrfkomp T 2
238 21 XIV. fördträng

14. fördtrfkomp T 1 1941-08-01238 22 XIV. fördträng

14. fördverkstadskomp T 1 >1941-08-01238 31 III. fördträng

3. amkomp A 2
238 31 III. fördträng

3. fördamkomp T 2 >1941-10-01238 41 III. fördträng

5. bilkomp T 2
238 41 III. fördträng

5. fördbilkomp T 2 >1941-10-01238 42 III. fördträng

6. bilkomp T 2
238 42 III. fördträng

6. fördbilkomp T 2 >1941-10-01238 51 III. fördträng

5. anspkomp T 2
238 51 III. fördträng

3. anspkomp T 2 1941-08-01238 51 III. fördträng

3. kåranspkomp T 2 >1941-10-01238 52 VI. fördträng

6. anspkomp T 2 1940-07-01 1941-07-31


238 52 XIII. fördträng

13. kåranspkomp T 2 >1941-10-01238 52 XIII. fördträng

13. anspkomp T 2 1941-08-01239 01 III. fördträng

3. fördintkomp Int 2
1941-07-31


239 20 III. fördträng
III. sjvbat III. sjvbatstaben

239 21 III. fördträng
III. sjvbat 5. sjbkomp T 2
1941-07-31


239 21 III. fördträng

3. sjbkomp

239 22 III. fördträng
III. sjvbat 6. sjvbärarkomp

239 23 III. fördträng
III. sjvbat 5. fördsjvkomp T 2
1941-07-31


239 23 III. fördträng

3. fördsjvkomp

239 24 III. fördträng
III. sjvbat 6. fördsjvkomp

239 25 III. fördträng

3. sjhkomp T 2
1941-07-31


239 25 III. fördträng

3. fördsjhkomp

239 26 III. fördträng
III. sjvbat battr

239 51 III. fördträng

3. hästsjvkomp K 3
1941-07-31


240 00 IV. fördelningen

IV. fördstaben Stabsch
240 01 IV. fördelningen

4. fördsignalkom S 1
240 01 IV. fördelningen

4. fördstnkomp S 1 1941-08-01240 02 IV. fördelningen

4. fördkabelkomp S 1 1943-07-20241 00 I 3

I 3 regstaben I 3
241 00 I 3

I 3 regstab och regstabskomp utom regtr I 3 1941-08-01241 01 I 3

kspplut inom regstab I 3
241 02 I 3

piplut inom regstab I 3
241 03 I 3

regtr I 3
241 10 I 3
I. bat I. batstaben I 3
1941-07-31


241 10 I 3
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 3 1941-08-01241 11 I 3
I. bat 1. skkomp I 3
241 12 I 3
I. bat 2. skkomp I 3
241 13 I 3
I. bat 3. skkomp I 3
241 14 I 3
I. bat 4. jkomp I 3
1941-07-31


241 15 I 3
I. bat 1. självst tplut I 3
1941-07-31


241 15 I 3
I. bat 4. tkomp
1941-08-01241 16 I 3
I. bat battr I 3
241 20 I 3
II. bat II. batstaben I 3
1941-07-31


241 20 I 3
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 3 1941-08-01241 21 I 3
II. bat 5. skkomp I 3
241 22 I 3
II. bat 6. skkomp I 3
241 23 I 3
II. bat 7. skkomp I 3
241 24 I 3
II. bat 8. jkomp I 3
1941-07-31


241 25 I 3
II. bat 2. själv tplut I 3
1941-07-31


241 25 I 3
II. bat 8. tkomp
1941-08-01241 26 I 3
II. bat battr I 3
241 30 I 3
III. bat III. batstaben I 3
1941-07-31


241 30 I 3
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 3 1941-08-01241 31 I 3
III. bat 9. skkomp I 3
241 32 I 3
III. bat 10. skkomp I 3
241 33 I 3
III. bat 11. skkomp I 3
241 34 I 3
III. bat 12. jkomp I 3
1941-07-31


241 35 I 3
III. bat 3. självst tplut I 3
1941-07-31


241 35 I 3
III. bat 12. tkomp
1941-08-01241 36 I 3
III. bat battr I 3
241 40 I 3

13. komp I 3
241 45 I 3

14. komp I 3
242 00 I 8

I 8 regstaben I 8
1941-07-31


242 00 I 8

I 8 regstab och regstabskomp utom regtr I 8 1941-08-01242 01 I 8

kspplut inom regstab I 8
242 02 I 8

piplut inom regstab I 8
242 03 I 8

regtr I 8
242 10 I 8
I. bat I. batstaben I 8
1941-07-31


242 10 I 8
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 8 1941-08-01242 11 I 8
I. bat 1. skkomp I 8
242 12 I 8
I. bat 2. skkomp I 8
242 13 I 8
I. bat 3. skkomp I 8
242 14 I 8
I. bat 4. jkomp I 8
1941-07-31


242 15 I 8
I. bat 1. självst tplut I 8
1941-07-31


242 15 I 8
I. bat 4. tkomp I 8 1941-08-01242 16 I 8
I. bat battr I 8
242 20 I 8
II. bat II. batstaben I 8
1941-07-31


242 20 I 8
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 8 1941-08-01242 21 I 8
II. bat 5. skkomp I 8
242 22 I 8
II. bat 6. skkomp I 8
242 23 I 8
II. bat 7. skkomp I 8
242 24 I 8
II. bat 8. jkomp I 8
1941-07-31


242 25 I 8
II. bat 2. själv tplut I 8
1941-07-31


242 25 I 8
II. bat 8. tkomp I 8 1941-08-01242 26 I 8
II. bat battr I 8
1941-07-31


242 30 I 8
III. bat III. batstaben I 8
1941-07-31


242 30 I 8
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 8 1941-08-01242 31 I 8
III. bat 9. skkomp I 8
242 32 I 8
III. bat 10. skkomp I 8
242 33 I 8
III. bat 11. skkomp I 8
242 34 I 8
III. bat 12. jkomp I 8
1941-07-31


242 35 I 8
III. bat 3. självst tplut I 8
1941-07-31


242 35 I 8
III. bat 12. tkomp I 8 1941-08-01242 36 I 8
III. bat battr I 8
1941-07-31


242 40 I 8

13. komp I 8
1941-07-31


242 45 I 8

14. komp I 8
1941-07-31


243 00 I 10

I 10 regstaben I 10
1941-07-31


243 00 I 10

I 10 regstab och regstabskomp utom regtr I 10 1941-08-01243 01 I 10

kspplut inom regstab I 10
243 02 I 10

piplut inom regstab I 10
243 03 I 10

regtr I 10
243 10 I 10
I. bat I. batstaben I 10
1941-07-31


243 10 I 10
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 10 1941-08-01243 11 I 10
I. bat 1. skkomp I 10
243 12 I 10
I. bat 2. skkomp I 10
243 13 I 10
I. bat 3. skkomp I 10
243 14 I 10
I. bat 4. jkomp I 10
1941-07-31


243 15 I 10
I. bat 1. självst tplut I 10
1941-07-31


243 15 I 10
I. bat 4. tkomp I 10 1941-08-01243 16 I 10
I. bat battr I 10
243 20 I 10
II. bat II. batstaben I 10
1941-07-31


243 20 I 10
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 10 1941-08-01243 21 I 10
II. bat 5. skkomp I 10
243 22 I 10
II. bat 6. skkomp I 10
243 23 I 10
II. bat 7. skkomp I 10
243 24 I 10
II. bat 8. jkomp I 10
1941-07-31


243 25 I 10
II. bat 2. själv tplut I 10
1941-07-31


243 25 I 10
II. bat 8. tkomp I 10 1941-08-01243 26 I 10
II. bat battr I 10
1941-07-31


243 30 I 10
III. bat III. batstaben I 10
1941-07-31


243 30 P 3
III. pinfbat III. pinfbatstaben och batstabskomp utom battr P 3 1942 hösten243 30 I 10
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 10 1941-08-01243 31 I 10
III. bat 9. skkomp I 10
243 31 P 3
III. pinfbat 11. pinfskkomp P 3 1942 hösten243 32 I 10
III. bat 10. skkomp I 10
243 32 P 3
III. pinfbat 12. pinfskkomp P 3 1942 hösten243 33 I 10
III. bat 11. skkomp I 10
243 33 P 3
III. pinfbat 13. pinfskkomp P 3 1942 hösten243 34 I 10
III. bat 12. jkomp I 10
1941-07-31


243 35 I 10
III. bat 3. självst tplut I 10
1941-07-31


243 35 I 10
III. bat 12. tkomp I 10 1941-08-01243 35 P 3
III. pinfbat 14. tpinfkomp P 3 1942 hösten243 36 I 10
III. bat battr I 10
243 36 P 3
III. pinfbat battr P 3 1942 hösten243 40 I 10

13. komp I 10
243 45 I 10

14. komp I 10
244 10 IV. fördelningen
IV. bevbat IV. bevbatstaben med tilldelad tung pluton

244 11 IV. fördelningen
IV. bevbat 10. bevkomp

244 12 IV. fördelningen
IV. bevbat 11. bevkomp

244 13 IV. fördelningen
IV. bevbat 12. bevkomp

244 14 IV. fördelningen
IV. bevbat battr

244 60


Barsebäck synas icke hava hit anmälts (Fst Avd/Post)

244 62


Barsebäck synas icke hava hit anmälts (Fst Avd/Post)

244 63


Barsebäck synas icke hava hit anmälts (Fst Avd/Post)

245 10 IV. fördelningen
IV. kavbat IV. kavbatstaben K 4
245 10 IV. fördelningen
IV. kavbat IV. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 4
1944-04-30


245 10 K 1
IV. kavbat IV. kavbatstaben K 1
1944-05-01 1945-05-31


245 11 IV. fördelningen
IV. kavbat 1. rskv K 4
1944-04-30


245 11 K 1
IV. kavbat 1. rskv
1944-05-01 1945-05-31


245 12 IV. fördelningen
IV. kavbat 2. cskv K 4
1944-04-30


245 12 K 1
IV. kavbat 2. cskv
1944-05-01 1945-05-31


245 13 IV. fördelningen
IV. kavbat 3. pbskv K 4
1944-04-30


245 13 P 3
IV. kavbat 3. pbskv

1944-08-30


245 13

IV: kavbat 34. pbkomp P 3 P 3 1944-08-01245 13


4. pkomp P 1 (P 3)
1944-08-30245 14 IV. fördelningen
IV. kavbat battr K 4
246 00 A 1

A 1 regstab A 1
246 02 A 1

regtr A 1
1941-07-31


246 02 A 1

regstabsbatt A 1 1941-08-01246 10 A 1
I. div I. divstaben A 1
246 11 A 1
I. div 1. batt A 1
246 12 A 1
I. div 2. batt A 1
246 13 A 1
I. div 3. batt A 1
246 14 A 1
I. div divtr A 1
246 20 A 1
II. div II. divstaben

246 21 A 1
II. div 4. batt

246 22 A 1
II. div 5. batt

246 23 A 1
II. div 6. batt

246 24 A 1
II. div divtr

246 30 A 1
III. div III. divstaben A 1
246 30

III. div divstab och divstabsbatt A 1 1944-08-01246 31 A 1
III. div 7. batt A 1
246 32 A 1
III. div 8. batt A 1
246 33 A 1
III. div 9. batt A 1
246 34 A 1
III. div divtr A 1
246 34

III. div divtr A 1 1944-08-01246 40 A 1
IV. div IV. divstaben A 1
1941-07-31


246 40 A 25
III. div III. divstaben A 1 1941-08-01246 41 A 1
IV. div 10. batt A 1
1941-07-31


246 41 A 25
III. div 7. batt A 1 1941-08-01246 42 A 1
IV. div 11. batt A 1
1941-07-31


246 42 A 25
III. div 8. batt A 1 1941-08-01246 43 A 1
IV. div divtr A 1
1941-07-31


246 43 A 25
III. div divtr A 1 1941-08-01246 44 A 25
III. div 9. batt A 1 1941-08-01246 50 IV. fördelningen
4. fördlvakankomp 4. fördlvakankompstaben A 10 1941-08-01246 51 IV. fördelningen
4. fördlvakankomp 1. troppen A 10 1941-08-01246 52 IV. fördelningen
4. fördlvakankomp 2. troppen A 10 1941-08-01246 53 IV. fördelningen
4. fördlvakankomp 3. troppen A 10 1941-08-01246 54 IV. fördelningen
4. fördlvakankomp 4. troppen A 10 1941-08-01246 55 IV. fördelningen
4. fördlvakankomp 5. troppen A 10 1941-08-01247 10 IV. fördelningen
IV. ingbat IV. ingbatstaben Ing 1
247 11 IV. fördelningen
IV. ingbat 1. ingkomp Ing 1 1941-08-01247 11 IV. fördelningen
IV. ingbat 10. ingkomp

247 12 IV. fördelningen
IV. ingbat 10. ingkomp Ing 1
1941-07-31


247 12 IV. fördelningen
IV. ingbat 2. ingkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


247 12 IV. fördelningen
IV. ingbat 3. ingkomp Ing 1 1943-12-10247 12 IV. fördelningen
IV. ingbat 11. ingkomp

247 13 IV. fördelningen
IV. ingbat 11. ingkomp Ing 1
1941-07-31


247 13 IV. fördelningen
IV. ingbat 12. ingkomp

247 14 IV. fördelningen
IV. ingbat 4. brokomp Ing 1
1941-07-31


247 15 IV. fördelningen
IV. ingbat 4. lvksptroppen Ing 1
1941-07-31


247 16 IV. fördelningen
IV. ingbat 4. traktorplut Ing 1
1941-07-31


247 17 IV. fördelningen
IV. ingbat battr Ing 1
1941-07-31


247 18 IV. fördelningen
IV. ingbat 3. specialkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


247 18 IV. fördelningen

4. ingspecialkomp Ing 1 1943-12-10248 00 IV. fördträng

IV. fördträngstaben med tilld trängtr T 1
248 00 IV. fördträng

IV. fördunderhållsbatstaben T 1 >1941-10-01248 01 IV. fördträng

7. tränggrpstaben T 1
248 02 IV. fördträng

8. tränggrpstaben T 1
248 11 IV. fördträng

10. trstaben T 1
248 12 IV. fördträng

11. trstaben T 1
248 13 IV. fördträng

12. trstaben T 1
248 21 IV. fördträng

4. fördtrfkomp T 1
248 22 IV. fördträng

4. fördverkstadskomp T 1 1941-08-01248 31 IV. fördträng

4. amkomp A 1
248 31 IV. fördträng

4. fördamkomp T 1 >1941-10-01248 41 IV. fördträng

7. bilkomp T 1
248 41 IV. fördträng

7. fördbilkomp T 1 >1941-10-01248 42 IV. fördträng

8. bilkomp T 1
248 42 IV. fördträng

8. fördbilkomp T 1 >1941-10-01248 51 IV. fördträng

7. anspkomp T 1
1941-07-31


248 51 IV. fördträng

4. kåranspkomp T 1 >1941-10-01248 51 IV. fördträng

4. anspkomp T 1 1941-08-01248 52 Etappgrupper
VIII. etgrp VIII. etgrpstaben
1941-08-01248 52 IV. fördträng

8. anspkomp

249 01 IV. fördträng

4. fördintkomp Int 1
249 20 IV. fördträng
IV. sjvbat IV. sjvbatstaben

249 21 IV. fördträng
IV. sjvbat 7. sjbkomp T 1
1941-07-31


249 21 IV. fördträng

4. sjbkomp T 1 1941-08-01249 22 IV. fördträng
IV. sjvbat 8. sjbkomp

249 23 IV. fördträng

7. fördsjvkomp T 1
1941-07-31


249 23 IV. fördträng

4. fördsjvkomp T 1 1941-08-01249 24 IV. fördträng
IV. sjvbat 8. fördsjvkomp

249 25 IV. fördträng
IV. sjvbat 4. sjhkomp T 1 1939249 26 IV. fördträng
IV. sjvbat battr

249 51 IV. fördträng

4. hästsjvkomp K 1
249 51 K 1
Etappförband 4. hästsjvkomp
1944-05-01 1945-05-31


249 51 II. fördträng

4. hästsjvkomp K 1
250 00 II. fördelningen

II. fördstaben Stabsch

Malmöhus södra 7
250 00 VI. fördelningen

fördstaben
1939 mob250 01 II. fördelningen

2. fördsignalkomp S 1
<1944-04-01


250 01 II. fördelningen

2. fördstnkomp S 1 >1941-10-01250 01 VI. fördelningen

6. fördsignkomp
1939 mob250 02 II. fördelningen

Härjedalsgruppen
>1941-10-01250 03 II. fördelningen

Åregruppen
>1941-10-01250 04 II. fördelningen

Hotagengruppen
>1941-10-01250 05 II. fördelningen

Sjulsåsensgruppen
>1941-10-01250 06 II. fördelningen

Underhållsgruppen Hede
>1941-10-01250 07 II. fördelningen

Underhållsgruppen Mörsvik
>1941-10-01250 08 II. fördelningen

Underhållsgruppen Strömsund
>1941-10-01250 09 II. fördelningen

2. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01251 00 I 5

I 5 regstaben I 5 1939 mob 1941-07-31


251 00 I 5

I 5 regstab och regstabskomp utom regtr I 5 1941-08-01251 01 I 5

kspplut inom regstab I 5
251 02 I 5

piplut inom regstab I 5
251 03 I 5

regtr I 5
251 10 I 5
I. bat I. batstaben I 5 1939 mob 1941-07-31


251 10 I 5
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 5 1941-08-01251 11 I 5
I. bat 1. skkomp I 5
251 12 I 5
I. bat 2. skkomp I 5
251 13 I 5
I. bat 3. skkomp I 5
251 14 I 5
I. bat 4. jkomp I 5
1941-07-31


251 15 I 5
I. bat 1. självst tplut I 5
1941-07-31


251 15 I 5
I. bat 4. tkomp I 5 1941-08-01251 16 I 5
I. bat battr I 5
251 20 I 5
II. bat II. batstaben I 5 1939 mob 1941-07-31


251 20 I 5
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 5 1941-08-01251 21 I 5
II. bat 5. skkomp I 5
251 22 I 5
II. bat 6. skkomp I 5
251 23 I 5
II. bat 7. skkomp I 5
251 24 I 5
II. bat 8. jkomp I 5
1941-07-31


251 25 I 5
II. bat 2. själv tplut I 5
1941-07-31


251 25 I 5
II. bat 8. tkomp I 5 1941-08-01251 26 I 5
II. bat battr I 5
251 30 I 5
III. bat III. batstaben I 5 1939 mob 1941-07-31


251 30 I 5
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 5 1941-08-01251 31 I 5
III. bat 9. skkomp I 5
251 32 I 5
III. bat 10. skkomp I 5
251 33 I 5
III. bat 11. skkomp I 5
251 34 I 5
III. bat 12. jkomp I 5
1941-07-31


251 35 I 5
III. bat 3. självst tplut I 5
1941-07-31


251 35 I 5
III. bat 12. tkomp I 5 1941-08-01251 36 I 5
III. bat battr I 5
1941-07-31


251 40 I 5

13. komp I 5
251 45 I 5

14. komp I 5
252 00 I 13

I 13 regstaben I 13 1939 mob 1941-07-31


252 00 I 13

I 13 egstab och regstabskomp utom regtr I 13 1941-08-01252 01 I 13

kspplut inom regstab I 13
252 02 I 13

piplut inom regstab I 13
252 03 I 13

regtr I 13
252 10 I 13
I. bat I. batstaben I 13 1939 mob 1941-07-31


252 10 I 13
I. bat I. batstaben och regstabskomp utom regtr I 13 1941-08-01252 11 I 13
I. bat 1. skkomp I 13
252 12 I 13
I. bat 2. skkomp I 13
252 13 I 13
I. bat 3. skkomp I 13
252 14 I 13
I. bat 4. jkomp I 13
1941-07-31


252 15 I 13
I. bat 1. självst tplut I 13
1941-07-31


252 15 I 13
I. bat 4. tkomp
1941-08-01252 16 I 13
I. bat battr I 13
252 20 I 13
II. bat II. batstaben I 13 1939 mob 1941-07-31


252 20 I 13
II. bat II. batstaben och regstabskomp utom regtr I 13 1941-08-01252 21 I 13
II. bat 5. skkomp I 13
252 22 I 13
II. bat 6. skkomp I 13
252 23 I 13
II. bat 7. skkomp I 13
252 24 I 13
II. bat 8. jkomp I 13
1941-07-31


252 25 I 13
II. bat 2. själv tplut I 13
1941-07-31


252 25 I 13
II. bat 8. tkomp
1941-08-01252 26 I 13
II. bat battr I 13
252 30 I 13
III. bat III. batstaben I 13 1939 mob 1941-07-31


252 30 I 13
III. bat III. batstaben och regstabskomp utom regtr I 13 1941-08-01252 31 I 13
III. bat 9. skkomp I 13
252 32 I 13
III. bat 10. skkomp I 13
252 33 I 13
III. bat 11. skkomp I 13
252 34 I 13
III. bat 12. jkomp I 13
1941-07-31


252 35 I 13
III. bat 3. självst tplut I 13
1941-07-31


252 35 I 13
III. bat 12. tkomp
1941-08-01252 36 I 13
III. bat battr I 13
252 40 I 13

13. komp I 13
252 45 I 13

14. komp I 13
253 00 I 21

I 21 regstaben I 21 1939 mob 1941-07-31


253 00 I 21

I 21 regstab och regstabskomp utom regtr I 21 1941-08-01253 01 I 21

kspplut inom regstab I 21
253 02 I 21

piplut inom regstab I 21
253 03 I 21

regtr I 21
253 10 I 21
I. bat I. batstaben I 21 1939 mob 1941-07-31


253 10 I 21
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 21 1941-08-01253 11 I 21
I. bat 1. skkomp I 21
253 12 I 21
I. bat 2. skkomp I 21
253 13 I 21
I. bat 3. skkomp I 21
253 14 I 21
I. bat 4. jkomp I 21
1941-07-31


253 15 I 21
I. bat 1. självst tplut I 21
1941-07-31


253 15 I 21
I. bat 4. tkomp I 21 1941-08-01253 16 I 21
I. bat battr I 21
253 20 I 21
II. bat II. batstaben I 21 1939 mob 1941-07-31


253 20 I 21
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 21 1941-08-01253 21 I 21
II. bat 5. skkomp I 21
253 22 I 21
II. bat 6. skkomp I 21
253 23 I 21
II. bat 7. skkomp I 21
253 24 I 21
II. bat 8. jkomp I 21
1941-07-31


253 25 I 21
II. bat 2. själv tplut I 21
1941-07-31


253 25 I 21
II. bat 8. tkomp I 21 1941-08-01253 26 I 21
II. bat battr I 21
253 30 I 21
III. bat III. batstaben I 21 1939 mob 1941-07-31


253 30 I 21
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 21 1941-08-01253 31 I 21
III. bat 9. skkomp I 21
253 32 I 21
III. bat 10. skkomp I 21
253 33 I 21
III. bat 11. skkomp I 21
253 34 I 21
III. bat 12. jkomp I 21
1941-07-31


253 35 I 21
III. bat 3. självst tplut I 21
1941-07-31


253 35 I 21
III. bat 12. tkomp I 21 1941-08-01253 36 I 21
III. bat battr I 21
253 40 I 21

13. komp I 21
253 45 I 21

14. komp I 21
1941-07-31


254 20 I 35
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 5 1941-08-01254 21 I 35
II. bat 5. skkomp I 5 1941-08-01254 22 I 35
II. bat 6. skkomp I 5 1941-08-01254 23 I 35
II. bat 7. skkomp I 5 1941-08-01254 25 I 35
II. bat 8. tkomp I 5 1941-08-01254 26 I 35
II. bat battr I 5 1941-08-01255 10 II. fördelningen
VI. kavbat VI. kavbatstaben K 4 1939 mob 1941-07-31


255 10 II. fördelningen
II. kavbat II. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 4 1941-08-01255 11 II. fördelningen
VI. kavbat 1. rskv K 4
1941-07-31


255 11 II. fördelningen
II. kavbat 1. rskv K 4 1941-08-01255 12 II. fördelningen
VI. kavbat 2. cskv K 4
1941-07-31


255 12 II. fördelningen
II. kavbat 2. cskv K 4 1941-08-01255 13 II. fördelningen
VI. kavbat 3. pbskv K 4
1941-07-31


255 13 II. fördelningen
II. kavbat 3. pbskv K 4 1941-08-01 1944-08-30


255 13

II. kav bat 3. pbskv P 3 P 3 1944-08-01255 14 II. fördelningen
VI. kavbat battr K 4
1941-07-31


255 14 II. fördelningen
II. kavbat battr K 4 1941-08-0125513


2. pkomp P 1 (P 3)
1944-08-30256 00 A 4

A 4 reg stab A 4 1939 mob 1941-07-31


256 02 A 4

regtr A 4
1941-07-31


256 02 A 4

regstabsbatt A 4 1941-08-01256 10 A 4
I. div I. divstaben A 4 1939 mob256 11 A 4
I. div 1. batt A 4
256 12 A 4
I. div 2. batt A 4
256 13 A 4
I. div 3. batt A 4
256 14 A 4
I. div divtr A 4
256 20 A 4
II. div II. divstaben A 4 1939 mob256 20 A 14

II. divstaben
>1941-03-01256 21 A 14
II. div 4. batt A 4 1940-01-01256 21 A 4
II. div 4. batt A 4
256 22 A 14
II. div 5. batt A 4 1940-01-01256 22 A 4
II. div 5. batt A 4
256 23 A 14
II. div 6. batt A 4 1940-01-01256 23 A 4
II. div 6. batt A 4
256 24 A 14
II. div divtr A 4 1940-01-01256 24 A 4
II. div divtr A 4
256 30 A 4
III. div III. divstaben A 4 1940-05-16 1941-07-31


256 30 A 24
III. div III. divstaben
1941-08-01256 31 A 4
III. div 7. batt A 4 1940-05-16 1941-07-31


256 31 A 24
III. div 7. batt
1941-08-01256 32 A 4
III. div 8. batt A 4 1940-05-16 1941-07-31


256 32 A 24
III. div 8. batt
1941-08-01256 33 A 4
III. div 9. batt A 4 1940-05-16 1941-07-31


256 33 A 24
III. div 9. batt
1941-08-01256 34 A 4
III. div divtr A 4 1940-05-16 1941-07-31


256 34 A 24
III. div divtr
1941-08-01256 40 A 4
IV. div IV. divstaben A 4 1939 mob 1941-07-31


256 40 A 24
I. div I. divstaben A 4 1941-08-01256 41 A 4
IV. div 10. batt A 4
1941-07-31


256 41 A 24
I. div 1. batt A 4 1941-08-01256 42 A 4
IV. div 11. batt A 4
1941-07-31


256 42 A 24
I. div 2. batt A 4 1941-08-01256 43 A 4
IV. div divtr A 4
1941-07-31


256 43 A 24
I. div divtr A 4 1941-08-01256 44 A 24
I. div 3. batt A 4 1941-08-01256 50 II. fördelningen

2. fördlvakankomp, staben A 10 1941-08-01256 50 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
4. cbriglvakankomp 4. cbriglvakankomp, stab Lv 2 A 10 1941-08-01256 51 II. fördelningen
lvakankomp 1. troppen A 10 1941-08-01256 51 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
4. cbriglvakankomp 1. troppen
1941-08-01256 52 II. fördelningen
lvakankomp 2. troppen A 10 1941-08-01256 52 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
4. cbriglvakankomp 2. troppen
1941-08-01256 53 II. fördelningen
lvakankomp 3. troppen A 10 1941-08-01256 53 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
4. cbriglvakankomp 3. troppen
1941-08-01256 54 II. fördelningen
lvakankomp 4. troppen A 10 1941-08-01256 54 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
4. cbriglvakankomp 4. troppen
1941-08-01256 55 II. fördelningen
lvakankomp 5. troppen A 10 1941-08-01256 55 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
4. cbriglvakankomp 5. troppen
1941-08-01256 60 II. fördelningen
2. fördlvakan 2. fördlvakankomp, staben Lv 5 >1941-10-01256 61 II. fördelningen
2. fördlvakan 1. troppen Lv 5 >1941-10-01256 62 II. fördelningen
2. fördlvakan 2. troppen Lv 5 >1941-10-01256 63 II. fördelningen
2. fördlvakan 3. troppen Lv 5 >1941-10-01256 64 II. fördelningen
2. fördlvakan 4. troppen Lv 5 >1941-10-01256 65 II. fördelningen
2. fördlvakan 5. troppen Lv 5 >1941-10-01257 10 VII. fördelningen
II. ingbat II. ingbatstaben Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 10 VI. fördelningen

VI. ingbatstaben
1939 mob257 10 XIV. fördelningen
XIV. ingbat XIV. ingbatstaben Ing 1 1941-08-01257 11 XIV. fördelningen
XIV. ingbat 1. ingkomp Ing 1 1941-08-01257 11

II. ingbat 4. ingkomp

257 12 VII. fördelningen
II. ingbat 4. ingkomp Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 12 XIV. fördelningen
XIV. ingbat 2. ingkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


257 12 XIV. fördelningen
XIV. ingbat 3. ingkomp Ing 1 1943-12-10257 12

II. ingbat 5. ingkomp

257 13 VII. fördelningen
II. ingbat 5. ingkomp Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 13

II. ingbat 6. ingkomp

257 14 VII. fördelningen
II. ingbat 2. brokomp Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 15 VII. fördelningen
II. ingbat 2. lvksptroppen Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 16 VII. fördelningen
II. ingbat 2. traktorplut Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 17 VII. fördelningen
II. ingbat battr Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


257 18 XIV. fördelningen
XIV. ingbat 3. specialkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


257 18 XIV. fördelningen
XIV. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 1 1943-12-10258 00 II. fördträng

II. fördträngstaben med tilld trängtr T 3
258 00 II. fördelningen

II. fördunderhållsbatstaben T 3 >1941-10-01258 00 VI. fördträng

VI. fördträngstaben
1939 mob258 01 II. fördträng

3. tränggrpstaben T 3
258 02 II. fördträng

4. tränggrpstaben T 3
258 11 II. fördträng

4. trstaben T 3
258 12 II. fördträng

5. trstaben T 3
258 13 II. fördträng

6. trstaben T 3
258 21 II. fördträng

2. fördtrfkomp T 3
258 22 II. fördträng

2. fördverkstadskomp T 3 >1941-10-01258 31 II. fördträng

2. amkomp A 4
<1944-08-01


258 31 II. fördträng

2. fördamkomp T 3 >1941-10-01258 41 II. fördträng

3. bilkomp T 3
<1944-08-01


258 41 II. fördträng

3. fördbilkomp T 3 >1941-10-01258 42 II. fördträng

4. bilkomp T 3
<1944-08-01


258 43 II. fördträng

4. fördbilkomp T 3 >1941-10-01258 51 II. fördträng

3. anspkomp T 3
258 51 II. fördträng

65. kåranspkomp T 3 >1941-10-01258 52 IX. fördträng

4. anspkomp T 3 1941-01-01 1941-07-31


258 52 XII. fördträng

12. anspkomp T 3 1941-08-01258 52 XII. fördträng

73. kåranspkomp T 3 >1941-10-01259 01 II. fördträng

5. fördintkomp Int 1
1941-07-31


259 01 VI. fördelningen

6. fördintkomp
1939 mob259 01 XIV. fördträng

14. fördintkomp Int 1 1941-08-01259 20 VI. fördelningen

VI. sjvbat
1939 mob259 20 II. fördträng
II. sjvb II. sjvbatstaben

259 21 II. fördträng
II. sjvb 3. sjbkomp

259 22 II. fördträng
II. sjvb 4. sjbkomp T 3
259 23 II. fördträng
II. sjvb 3. fördsjvkomp T 3
259 24 II. fördträng
II. sjvb 4. fördsjvkomp

259 25 II. fördträng
II. sjvb 2. sjhkomp T 3
259 26 II. fördträng
II. sjvb battr

259 51 II. fördträng

6. hästsjvkomp K 4
1941-07-31


259 51 II. fördträng

2. hästsjvkomp K 4 1941-08-01259 51 VI. fördelningen

6. hästsjvkomp
1939 mob261 01 K 1

1. skv K 1 1939 mob262 01 A 3

1. brigbatt A 3 1939270 00 1. kavalleribrigaden

1. kavbrigstaben Insp för kav
1941-07-31


270 00 8. motorbrigaden

8. motorbrigstaben Insp för kav 1941-08-01270 01 1. kavalleribrigaden

1. brigsignalkomp S 1
1941-07-31


270 01 8. motorbrigaden

8. brigsignalkomp S 1 1941-08-01270 05 1. kavalleribrigaden

1. kavgrpstaben K 2
1941-07-31


271 10 1. kavalleribrigaden
I. kavbilbat I. kavbilbatstaben K 1
1941-07-31


271 10 8. motorbrigaden
I. motorbat I. motorbatstaben K 1 1941-08-01 1944-04-30


271 10 K 1
I. motorbat I. motorbatstaben
1944-05-01 1945-05-31


271 10 K 1
I. kavbilbat I. kavbilbatstaben

271 11 1. kavalleribrigaden
I. kavbilbat 1. pbskv K 1
1941-07-31


271 11 8. motorbrigaden
I. motorbat 1. pbskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


271 11 P 1
I. kavbilbat 1. pbkomp P 1
1944-05-01 1945-05-31


271 11 K 1
I. kavbilbat 1. pbskv

271 11

I. motbat 1. pbkomp P 1 P 1 1944-08-01271 12 1. kavalleribrigaden
I. kavbilbat 2. bilskv K 1
1941-07-31


271 12 8. motorbrigaden
I. motorbat 2. bilskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


271 12 K 1
I. motorbat 2. bilskv
1944-05-01 1945-05-31


271 12 K 1
I. kavbilbat 2. bilskv

271 13 1. kavalleribrigaden
I. kavbilbat 3. bilskv K 1
1941-07-31


271 13 8. motorbrigaden
I. motorbat 3. bilskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


271 13 K 1
I. motorbat 3. bilskv
1944-05-01 1945-05-31


271 13 K 1
I. kavbilbat 3. bilskv

271 14 1. kavalleribrigaden
I. kavbilbat battr K 1
1941-07-31


271 14 8. motorbrigaden
I. motorbat battr K 1 1941-08-01 1944-04-30


271 14 K 1
I. motorbat batstabskomp och battr
1944-05-01 1945-05-31


271 14 K 1
I. kavbilbat battr

271 20 1. kavalleribrigaden
II. kavbilbat II. kavbilbatstaben K 2
1941-07-31


271 20 8. motorbrigaden
II. motorbatv II. motorbatstaben K 2 1941-08-01 1942 hösten


271 20 P 2
III.pinfbat III.pinfbatstaben P 2 1942 hösten271 20 I. fördelningen
II. kavbilbat II. kavbilbatstaben

271 21 1. kavalleribrigaden
II. kavbilbat 4. pbskv K 2
1941-07-31


271 21 8. motorbrigaden
II. motorbat 4. pbskv P 2 1942 hösten 1942 hösten


271 21 P 2
III.pinfbat 9. pbkomp P 2 1942 hösten271 21 I. fördelningen
II. kavbilbat 4. pbskv

271 22 1. kavalleribrigaden
II. kavbilbat 5. bilskv K 2
1941-07-31


271 22 8. motorbrigaden
II. motorbat 5. bilskv K 2 1941-08-01 1942 hösten


271 22 P 2
III.pinfbat 11. pskkomp P 2 1942 hösten271 22 I. fördelningen
II. kavbilbat 5. bilskv

271 23 1. kavalleribrigaden
II. kavbilbat 6. bilskv K 2
1941-07-31


271 23 8. motorbrigaden
II. motorbat 6. bilskv K 2 1941-08-01 1942 hösten


271 23 P 2
III.pinfbat 12. pskkomp P 2 1942 hösten271 23 I. fördelningen
II. kavbilbat 6. bilskv

271 24 1. kavalleribrigaden
II. kavbilbat battr K 2
1941-07-31


271 24 8. motorbrigaden
II. motorbat battr K 2 1941-08-01271 24 P 2
III.pinfbat battr K 2 >1941-10-01271 24 I. fördelningen
II. kavbilbat battr

271 25 P 2
III.pinfbat 13. pskkomp K 2 >1941-10-01271 30 1. kavalleribrigaden
III. kavbil III. kavbilstaben K 3
1941-07-31


271 30 8. motorbrigaden
III. motorbat III. motorbatstaben K 3 1941-08-01271 31 1. kavalleribrigaden
III. kavbil 7. pbskv K 3
1941-07-31


271 31 8. motorbrigaden
III. motorbat 7. pbskv K 3 1941-08-01271 32 1. kavalleribrigaden
III. kavbil 8. bilskv K 3
1941-07-31


271 32 8. motorbrigaden
III. motorbat 8. bilskv K 3 1941-08-01271 33 1. kavalleribrigaden
III. kavbil 9. bilskv K 3
1941-07-31


271 33 8. motorbrigaden
III. motorbat 9. bilskv K 3 1941-08-01271 34 1. kavalleribrigaden
III. kavbil battr K 3
1941-07-31


271 34 8. motorbrigaden
III. motorbat battr K 3 1941-08-01271 50 1. kavalleribrigaden
I. brigdiv I. brigdivstaben A 6
1941-07-31


271 50 8. motorbrigaden
VIII. brigdiv VIII. brigdivstaben A 6 1941-08-01271 51 1. kavalleribrigaden
I. brigdiv 1. batt A 6
1941-07-31


271 51 8. motorbrigaden
VIII. brigdiv 1. batt A 6 1941-08-01271 52 1. kavalleribrigaden
I. brigdiv 2. batt A 6
1941-07-31


271 52 8. motorbrigaden
VIII. brigdiv 2. batt A 6 1941-08-01271 53 1. kavalleribrigaden
I. brigdiv 3. batt A 6
1941-07-31


271 53 8. motorbrigaden
VIII. brigdiv 3. batt A 6 1941-08-01271 54 1. kavalleribrigaden
I. brigdiv divtr A 6
1941-07-31


271 54 8. motorbrigaden
VIII. brigdiv divtr A 6 1941-08-01271 58


felaktigt meddelat förband; rätt 271 50

272 11 1. kavalleribrigaden

1. brigingkomp Ing 1
1941-07-31


272 11 8. motorbrigaden

8. brigingkomp Ing 1
1943-12-09


272 21 1. kavalleribrigaden

1. brigtrfplut K 1
1941-07-31


272 21 8. motorbrigaden

8. brigtrfplut K 1 1941-08-01272 21 II. fördelningen

1. brigtrfplut K 1
272 31 1. kavalleribrigaden

1. brigerskomp K 2
1941-07-31


272 31 8. motorbrigaden

8. brigerskomp K 2 1941-08-01272 31 I. fördelningen

1. brigaderskomp

272 41 1. kavalleribrigaden

1. brigsjvkomp T 4
1941-07-31


272 41 8. motorbrigaden

8. brigsjvkomp T 4 1941-08-01272 51 1. kavalleribrigaden

1. brigintplut Int 2
1941-07-31


272 51 8. motorbrigaden

8. brigintplut Int 2 1941-08-01272 52 8. motorbrigaden

8. ingmtrlplut Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


272 56 8. motorbrigaden

8. briglvakantroppen A 9 1941-08-01272 70 Etappgrupper
7. motorbriglvakankomp 7. motorbriglvakankomp, staben Lv 4
>1941-10-01272 71 Etappgrupper
7. motorbriglvakankomp 1. troppen Lv 1
>1941-10-01272 72 Etappgrupper
7. motorbriglvakankomp 2. troppen Lv 6
>1941-10-01272 73 Etappgrupper
7. motorbriglvakankomp 3. troppen Lv 4
>1941-10-01272 74 Etappgrupper
7. motorbriglvakankomp 4. troppen Lv 4
>1941-10-01272 75 Etappgrupper
7. motorbriglvakankomp 5. troppen Lv 4
>1941-10-01272 80 P 2
8. pbrig 8. pbrigstaben
>1941-10-01272 81 P 2
1. strvbat 1. strvbatstaben
>1941-10-01272 82 P 2
1. strvbat 1. lstrvkomp
>1941-10-01272 83 P 2
1. strvbat 2. lstrvkomp
>1941-10-01272 84 P 2
I. stridsvagnsbat 5. repkomp
>1941-10-01272 84 P 2
1. strvbat 5. repkomp
>1941-10-01272 85 P 2
1. strvbat 8. pmckomp
>1941-10-01272 86 P 2
1. strvbat 7. motpvkomp
>1941-10-01272 87 P 2
1. strvbat 3. lstrvkomp
>1941-10-01273 00 P 4
9. pbrig 9. pbrigstaben
>1941-10-01273 20 P 3
10. pbrig 10. pbrigstaben
>1941-10-01280 00 VI. fördelningen

VI. fördstaben O N stab 1940-07-01280 01 VI. fördelningen

6. fördsignalkom S 1 1940-07-01 1941-07-31


280 01 XV. fördelningen

15. fördsignalkomp S 1 B 1941-08-01280 01 XV. fördelningen

15. fördstnkomp S 1 B >1941-10-01280 02 XV. fördelningen

15. fördkabelkomp S 1 B >1941-08-01283 00 I 45

I 45 regstab I 15 1940-07-01 1941-07-31


283 00 I 45

I 45 regstab och regstabskomp utom regtr I 15 1941-08-01283 03 I 45

regtross I 15 1940-07-01283 10 I 45
I. bat I. batstaben I 15 1940-07-01 1941-07-31


283 10 I 45
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 15 1941-08-01283 11 I 45
I. bat 1. skkomp I 15 1940-07-01283 12 I 45
I. bat 2. skkomp I 15 1940-07-01283 13 I 45
I. bat 3. skkomp I 15 1940-07-01283 14 I 45
I. bat 4. jkomp I 15 1940-07-01 1941-07-31


283 15 I 45
I. bat 1. självst tplut I 15 1940-07-01 1941-07-31


283 15 I 45
I. bat 4. tkomp I 15
283 16 I 45
I. bat battr I 15 1940-07-01283 20 I 45
II. bat II. batstaben I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 20 I 46
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 16 1941-08-01283 21 I 45
II. bat 5. skkomp I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 21 I 46
II. bat 5. skkomp I 16 1941-08-01283 22 I 45
II. bat 6. skkomp I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 22 I 46
II. bat 6. skkomp I 16 1941-08-01283 23 I 45
II. bat 7. skkomp I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 23 I 46
II. bat 7. skkomp I 16 1941-08-01283 24 I 45
II. bat 8. jkomp I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 25 I 45
II. bat 2. själv tplut I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 25 I 46
II. bat 8. tkomp I 16 1941-08-01283 26 I 45
II. bat battr I 16 1940-07-01 1941-07-31


283 26 I 46
II. bat battr I 16 1941-08-01283 30 I 45
III. bat III. batstaben I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 31 I 45
III. bat 9. skkomp I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 32 I 45
III. bat 10. skkomp I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 33 I 45
III. bat 11. skkomp I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 34 I 45
III. bat 12. jkomp I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 35 I 45
III. bat 3. självst tplut I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 36 I 45
III. bat battr I 9 1940-07-01 1941-07-31


283 40 I 45

13. komp I 15 1940-07-01283 45 I 45

14. komp I 15 1940-07-01286 00 A 11

A 11 reg stab A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 00 A 2

A 22 regstab A 2 1941-08-01286 00 A 22
286 02 A 11

regtr A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 02 A 2

regstabsbatt A 2 1941-08-01286 02 A 22
286 10 A 11
I. div I. divstaben A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 10 A 2
I. div I. divstaben A 2 1941-08-01286 11 A 11
I. div 1. batt A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 11 A 2
I. div 1. batt A 2 1941-08-01286 12 A 11
I. div 2. batt A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 12 A 2
I. div 2. batt A 2 1941-08-01286 13 A 11
I. div 3. batt A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 13 A 2
I. div 3. batt A 2 1941-08-01286 14 A 11
I. div divtr A 2 1940-07-01 1941-07-31


286 14 A 2
I. div divtr A 2 1941-08-01286 20 A 11
II. div II. divstaben A 3 1940-07-01 1941-07-31


286 20 A 25
II. div II. divstaben A 3 1941-08-01286 21 A 11
II. div 4. batt A 3 1940-07-01 1941-07-31


286 21 A 25
II. div 4. batt A 3 1941-08-01286 22 A 11
II. div 5. batt A 3 1940-07-01 1941-07-31


286 22 A 25
II. div 5. batt A 3 1941-08-01286 23 A 11
II. div 6. batt A 3 1940-07-01 1941-07-31


286 23 A 25
II. div 6. batt A 3 1941-08-01286 24 A 11
II. div divtr A 3 1940-07-01 1941-07-31


286 24 A 25
II. div divtr A 3 1941-08-01287 10 VI. fördelningen
V. ingbat V. ingbatstaben Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 10 XVI. fördträng
XVI. ingbat XVI. ingbatstaben Ing 2 1941-08-01287 11 VI. fördelningen
V. ingbat 1. ingkomp Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 11 XVI. fördträng
XVI. ingbat 1. ingkomp Ing 2 1941-08-01287 12 VI. fördelningen
V. ingbat 9. ingkomp Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 12 XI. fördträng

1. ingkomp Ing 2 1941-08-01287 14 VI. fördelningen
V. ingbat 5. brokomp Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 15 VI. fördelningen
V. ingbat 5. lvksptroppen Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 16 VI. fördelningen
V. ingbat 5. traktorplut Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 17 VI. fördelningen
V. ingbat battr Ing 2 1940-07-01 1941-07-31


287 18 XVI. fördträng
XVI. ingbat 3. specialkomp Ing 2
287 18 XVI. fördträng
XVI. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 2 >1941-10-01288 00 VI. fördträng

VI. fördträngstaben med tilld trängtr T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 00 XII. fördträng

XII. fördunderhållsbatstaben T 3 >1941-10-01288 00 XII. fördträng

XII. fördträngstaben med tilld trängtr T 3 1941-08-01288 01 VI. fördträng

11. tränggrpstaben T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 01 XII. fördträng

23. tränggrpstaben T 3 1941-08-01288 02 VI. fördträng

12. tränggrpstaben T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 02 XII. fördträng

24. tränggrpstaben T 3 1941-08-01288 11 VI. fördträng

16. trstaben T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 11 XII. fördträng

34. trstaben T 3 1941-08-01288 12 VI. fördträng

17. trstaben T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 12 XII. fördträng

35. trstaben T 3 1941-08-01288 13 VI. fördträng

18. trstaben T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 13 XV. fördträng

43. trstaben
1941-08-01288 14 XII. fördträng

36. trstaben T 3 1941-08-01288 21 VI. fördträng

6. fördtrfkomp T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 21 XII. fördträng

12. fördtrfkomp T 3 1941-08-01288 22 XII. fördträng

12. fördverkstadskomp T 3 >1941-10-01288 31 VI. fördträng

5. amkomp A 3 1940-07-01 1941-07-31


288 31 XI. fördträng

11. fördamkomp T 4 >1941-10-01288 31 XI. fördträng

11. amkomp A 3 1941-08-01288 31 XII. fördträng

12. amkomp
1941-08-01288 31 XII. fördträng

12. fördamkomp
>1941-10-01288 41 VI. fördträng

11. bilkomp T 3 1940-07-01 1941-07-31


288 41 XII. fördträng

23. fördbilkomp T 3 >1941-10-01288 41 XII. fördträng

23. bilkomp T 3 1941-08-01288 42 VI. fördträng

12. bilkomp T 2 1940-07-01 1941-07-31


288 42 XIII. fördträng

25. bilkomp T 2 1941-08-01288 42 XIII. fördträng

25. fördbilkomp T 2 >1941-10-01288 43 XII. fördträng

24. fördbilkomp T 3 >1941-10-01288 43 XII. fördträng

24. bilkomp T 3 1941-08-01288 44 XIII. fördträng

26. bilkomp T 2 1941-08-01288 44 XIII. fördträng

26. fördbilkomp T 2 >1941-10-01289 21 VI. fördträng

11. sjbärarkomp T 3 1940-07-01 1941-07-31


289 21 XII. fördträng

12. sjbkomp T 3 1941-08-01289 23 VI. fördträng

11. fördsjvkomp T 3 1940-07-01 1941-07-31


289 23 XII. fördträng

12. fördsjvkomp T 3 1941-08-01289 25 VI. fördträng

6. sjhkomp T 3 1940-07-01 1941-07-31


289 25 XII. fördträng

12. fördsjhkomp T 3 1941-08-01290 00 VII. fördelningen

VII. fördstaben Ö milostab 1940-07-01 1941-07-31


290 01 VII. fördelningen

7. fördsignalkom S 1 1940-07-01 1941-07-31


290 01 XVI. fördelningen

16. fördstnkomp S 1 >1941-10-01290 01 XVI. fördelningen

16. fördsignalkom S 1 1941-08-01290 02 XVI. fördelningen

16. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01291 00 I 33

I 33 regstaben I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 00 I 33

I 33 regstaben och regstabskomp utom battr I 3 1941-08-01291 03 I 33

regtr I 3 1940-07-01291 10 I 33
I. bat I. batstaben I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 10 I 33
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 3 1941-08-01291 11 I 33
I. bat 1. skkomp I 3 1940-07-01291 12 I 33
I. bat 2. skkomp I 3 1940-07-01291 13 I 33
I. bat 3. skkomp I 3 1940-07-01291 14 I 33
I. bat 4. jkomp I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 15 I 33
I. bat 1. självst tplut I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 15 I 33
I. bat 4. tkomp I 3 1941-08-01291 16 I 33
I. bat battr I 3 1940-07-01291 20 I 33
II. bat II. batstaben I 8 1940-07-01 1941-07-31


291 20 I 38
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 8 1941-08-01291 20 I 33
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr

291 21 I 33
II. bat 5. skkomp I 8 1940-07-01291 21 I 38
II. bat 5. skkomp I 8 1941-01-01291 22 I 33
II. bat 6. skkomp I 8 1940-07-01291 22 I 38
II. bat 6. skkomp I 8 1941-01-01291 23 I 33
II. bat 7. skkomp I 8 1940-07-01291 23 I 38
II. bat 7. skkomp I 8 1941-01-01291 24 I 33
II. bat 8. jkomp I 8 1940-07-01 1941-07-31


291 25 I 33
II. bat 2. själv tplut I 8 1940-07-01 1941-07-31


291 25 I 33
II. bat 8. tkomp I 8 1941-08-01291 25 I 33
II. bat 8. tkomp

291 26 I 33
II. bat battr I 8 1940-07-01291 26 I 38
II. bat battr I 8 1941-01-01291 30 I 33
III. bat III. batstaben I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 30 I 33
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 3 1941-08-01291 31 I 33
III. bat 9. skkomp I 3 1940-07-01291 32 I 33
III. bat 10. skkomp I 3 1940-07-01291 33 I 33
III. bat 11. skkomp I 3 1940-07-01291 34 I 33
III. bat 12. jkomp I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 35 I 33
III. bat 3. självst tplut I 3 1940-07-01 1941-07-31


291 35 I 33
III. bat 12. tkomp I 3 1941-08-01291 36 I 33
III. bat battr I 3 1940-07-01291 40 I 33

13. komp I 3 1940-07-01291 45 I 33

14. komp I 3 1940-07-01291 50 I 33
II. bat II. batstab och batstabskomp utom battr I 3 1941-08-01291 51 I 33
II. bat 5. skkomp I 3 1941-08-01291 52 I 33
II. bat 6. skkomp I 3 1941-08-01291 53 I 33
II. bat 7. skkomp I 3 1941-08-01291 55 I 33
II. bat 8. tkomp I 3 1941-08-01291 56 I 33
II. bat battr I 3 1941-08-01292 00 I 34

I 34 regstaben I 4 1940-07-01 1941-07-31


292 00 I 34

I 34 regstab och regstabskomp utom battr I 4 1941-08-01292 03 I 34

regtr I 4 1940-07-01292 10 I 34
I. bat I. batstaben I 4 1940-07-01 1941-07-31


292 10 I 34
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01292 11 I 34
I. bat 1. skkomp I 4 1940-07-01292 12 I 34
I. bat 2. skkomp I 4 1940-07-01292 13 I 34
I. bat 3. skkomp I 4 1940-07-01292 14 I 34
I. bat 4. jkomp I 4 1940-07-01 1941-07-31


292 15 I 34
I. bat 1. självst tplut I 4 1940-07-01 1941-07-31


292 15 I 34
I. bat 4. tkomp I 3 1941-08-01292 16 I 34
I. bat battr I 4 1940-07-01292 20 I 34
II. bat II. batstaben I 12 1940-07-01 1941-07-31


292 20 I 42
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 12 1941-08-01292 21 I 34
II. bat 5. skkomp I 12 1940-07-01 1941-04-01


292 21 I 42
II. bat 5. skkomp
1941-08-01292 22 I 34
II. bat 6. skkomp I 12 1940-07-01 1941-04-01


292 22 I 42
II. bat 6. skkomp
1941-08-01292 23 I 34
II. bat 7. skkomp I 12 1940-07-01 1941-04-01


292 23 I 42
II. bat 7. skkomp
1941-08-01292 24 I 34
II. bat 8. jkomp I 12 1940-07-01 1941-07-31


292 25 I 34
II. bat 2. själv tplut I 12 1940-07-01 1941-07-31


292 25 I 42
II. bat 8. tkomp I 12 1941-08-01292 26 I 34
II. bat battr I 12 1940-07-01 1941-04-01


292 26 I 42
II. bat battr
1941-08-01292 30 I 34
III. bat III. batstaben I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 30 I 37
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 6 1941-08-01292 31 I 34
III. bat 9. skkomp I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 31 I 37
III. bat 9. skkomp I 6 1941-08-01292 32 I 34
III. bat 10. skkomp I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 32 I 37
III. bat 10. skkomp I 6 1941-08-01292 33 I 34
III. bat 11. skkomp I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 33 I 37
III. bat 11. skkomp I 6 1941-08-01292 34 I 34
III. bat 12. jkomp I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 35 I 34
III. bat 3. självst tplut I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 35 I 37
III. bat 12. tkomp I 6 1941-08-01292 35 I 37
III. bat 12. tkomp I 6 1941-08-01292 36 I 34
III. bat battr I 6 1940-07-01 1941-07-31


292 36 I 37
III. bat battr
1941-08-01292 40 I 34

13. komp I 4 1940-07-01292 45 I 34

14. komp I 4 1940-07-01293 00 I 41

I 41 regstaben I 11 1940-07-01 1941-07-31


293 00 I 41

I 41 regstab och regstabskomp utom regtr I 11 1941-08-01293 03 I 41

regtr I 11 1940-07-01293 10 I 41
I. bat I. batstaben I 11 1940-07-01 1941-07-31


293 10 I 41
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 11 1941-08-01293 11 I 41
I. bat 1. skkomp I 11 1940-07-01293 12 I 41
I. bat 2. skkomp I 11 1940-07-01293 13 I 41
I. bat 3. skkomp I 11 1940-07-01293 14 I 41
I. bat 4. jkomp I 11 1940-07-01 1941-07-31


293 15 I 41
I. bat 1. självst tplut I 11 1940-07-01 1941-07-31


293 15 I 41
I. bat 4. tkomp I 11 1941-08-01293 16 I 41
I. bat battr I 11 1940-07-01293 20 I 41
II. bat II. batstaben I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 20 I 37
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 7 1941-08-01293 21 I 41
II. bat 5. skkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 21 I 37
I. bat 1. skkomp I 7 1941-08-01293 22 I 41
II. bat 6. skkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 22 I 37
I. bat 2. skkomp I 7 1941-08-01293 23 I 41
II. bat 7. skkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 23 I 37
I. bat 3. skkomp I 7 1941-08-01293 24 I 41
II. bat 8. jkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 25 I 41
II. bat 2. själv tplut I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 25 I 37
I. bat 4. tkomp I 7 1941-08-01293 26 I 41
II. bat battr I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 26 I 37
I. bat battr I 7 1941-08-01293 30 I 41
III. bat III. batstaben I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 31 I 41
III. bat 9. skkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 32 I 41
III. bat 10. skkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 33 I 41
III. bat 11. skkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 34 I 41
III. bat 12. jkomp I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 35 I 41
III. bat 3. självst tplut I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 36 I 41
III. bat battr I 7 1940-07-01 1941-07-31


293 40 I 41

13. komp I 11 1940-07-01293 45 I 41

14. komp I 11 1940-07-01296 00 A 12

A 12 reg stab A 1 1940-07-01 1941-07-31


296 00 A 21

A 21 regstab A 1 1941-08-01296 02 A 12

regtr A 1 1940-07-01 1941-07-31


296 02 A 12

regstabsbatt A 1
296 02 A 21

regstabsbatt A 1 1941-08-01296 10 A 12
I. div I. divstaben A 1 1940-07-01 <1941-04-01


296 10 A 14
I. div I. divstaben A 1 >1941-03-01296 10 A 21
I. div I. divstaben A 1
296 11 A 12
I. div 1. batt A 1 1940-07-01 <1941-04-01


296 11 A 14
I. div 1. batt A 1 >1941-03-01296 11 A 21
I. div 1. batt A 1
296 12 A 12
I. div 2. batt A 1 1940-07-01 <1941-04-01


296 12 A 14
I. div 2. batt A 1 >1941-03-01296 12 A 21
I. div 2. batt A 1
296 13 A 12
I. div 3. batt A 1 1940-07-01 <1941-04-01


296 13 A 14
I. div 3. batt A 1 >1941-03-01296 13 A 21
I. div 3. batt A 1
296 14 A 12
I. div divtr A 1 1940-07-01 <1941-04-01


296 14 A 14
I. div divtr A 1 >1941-03-01296 14 A 21
I. div divtr A 1
296 20 A 12
II. div II. divstaben A 1 1940-07-01296 20 A 21
II. div II. divstaben A 1
296 21 A 12
II. div 4. batt A 1 1940-07-01296 21 A 21
II. div 4. batt A 1
296 22 A 12
II. div 5. batt A 1 1940-07-01296 22 A 21
II. div 5. batt A 1
296 23 A 12
II. div 6. batt A 1 1940-07-01296 23 A 21
II. div 6. batt A 1
296 24 A 12
II. div divtr A 1
296 24 A 21
II. div divtr A 1
296 30 A 12
III. div III. divstaben A 1 1940-07-01296 30 A 21
III. div III. divstaben A 1
296 31 A 12
III. div 7. batt A 1 1940-07-01296 31 A 21
III. div 7. batt A 1
296 32 A 12
III. div 8. batt A 1
296 32 A 21
III. div 8. batt A 1
296 33 A 12
III. div 9. batt A 1 1940-07-01296 33 A 21
III. div 9. batt A 1
296 34 A 12
III. div divtr A 1 1940-07-01296 34 A 21
III. div divtr A 1
297 10 II. fördelningen
VII. ingbat VII. ingbatstaben Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 10 II. fördelningen
II. ingbat II. ingbatstaben Ing 1 1941-08-01297 11 II. fördelningen
VII. ingbat 6. ingkomp Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 11 II. fördelningen
II. ingbat 1. ingkomp Ing 1 1941-08-01297 12 II. fördelningen
VII. ingbat 12. ingkomp Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 12 II. fördelningen
II. ingbat 2. ingkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


297 12 II. fördelningen
II. ingbat 3. ingkomp Ing 1 1943-12-10 >1941-08-01


297 14 II. fördelningen
VII. ingbat 7. brokomp Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 15 II. fördelningen
VII. ingbat 7. lvksptroppen Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 16 II. fördelningen
VII. ingbat 7. traktorplut Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 17 II. fördelningen
VII. ingbat battr Ing 1 1940-07-01 1941-07-31


297 18 II. fördelningen
II. ingbat 3. specialkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


297 18 II. fördelningen
II. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 1 1943-12-10298 00 VII. fördträng

VII. fördträngstaben med tilld trängtr T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 01 VII. fördträng

13. tränggrpstaben T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 02 VII. fördträng

14. tränggrpstaben T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 11 VII. fördträng

19. trstaben T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 12 VII. fördträng

20. trstaben T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 13 VII. fördträng

21. trstaben T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 21 VII. fördträng

7. fördtrfkomp T 4 1940-07-01 1941-07-31


298 31 VII. fördträng

7. amkomp A 6 1940-07-01 1941-07-31


298 31 XVI. fördträng

16. amkomp A 6
298 31 XVI. fördträng

16. fördamkomp T 2 >1941-10-01298 41 VII. fördträng

13. bilkomp T 1 1940-07-01 1941-07-31


298 42 VII. fördträng

14. bilkomp T 4 1940-07-01 1941-07-31


299 21 VII. fördträng

13. sjbärarkomp T 1 1940-07-01 1941-07-31


299 23 VII. fördträng

13. fördsjvkomp T 2 1940-07-01 1941-07-31


299 25 VII. fördträng

7. sjhkomp T 2 1940-07-01 1941-07-31


299 41 VII. fördträng

7. fördintkomp Int 2 1940-07-01 1941-07-31


299 41 XI. fördträng

11. fördintkomp Int 2 1941-08-01299 51 VII. fördträng

7. hästsjvkomp K 3 1940-07-01 1941-07-31


299 51 XVI. fördträng

16. hästsjvkomp K 3 1941-08-01300 00 VIII.fördelningen

VIII.fördstaben N milostab 1940-10-01 1941-07-31


300 01 VIII.fördelningen

8. fördsignalkom S 1 1940-10-01 1941-07-31


300 01 XII. fördelningen

12. fördstnkomp S 1 >1941-10-01300 01 XII. fördelningen

12. fördsignalkom S 1 1941-08-01300 02 XII. fördelningen

12. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01301 00 I 31

I 31 regstaben I 1 1940-10-01 1941-07-31


301 00 I 31

I 31 regstab och regstabskomp utom regtr I 1 1941-08-01301 03 I 31

regtr I 1 1940-10-01 1941-07-31


301 10 I 31
I. bat I. batstaben I 1 1940-10-01 1941-07-31


301 10 I 31
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 1 1941-08-01301 11 I 31
I. bat 1. skkomp I 1 1940-10-01301 12 I 31
I. bat 2. skkomp I 1 1940-10-01301 13 I 31
I. bat 3. skkomp I 1 1940-10-01301 14 I 31
I. bat 4. jkomp I 1 1940-10-01 1941-07-31


301 15 I 31
I. bat 1. självst tplut I 1 1940-10-01 1941-07-31


301 15 I 31
I. bat 4. tkomp I 1 1941-08-01301 16 I 31
I. bat battr I 1 1940-10-01301 20 I 31
II. bat II. batstaben I 2 1940-10-01 1941-07-31


301 21 I 31
II. bat 5. skkomp I 2 1940-10-01 1941-07-31


301 22 I 31
II. bat 6. skkomp I 2
1941-07-31


301 23 I 31
II. bat 7. skkomp I 2 1940-10-01 1941-07-31


301 24 I 31
II. bat 8. jkomp I 2 1940-10-01 1941-07-31


301 25 I 31
II. bat 2. själv tplut I 2 1940-10-01 1941-07-31


301 26 I 31
II. bat battr I 2 1940-10-01 1941-07-31


301 30 I 31
III. bat III. batstaben I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 30 I 47
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr
1941-08-01301 31 I 31
III. bat 9. skkomp I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 31 I 47
III. bat 9. skkomp
1941-08-01301 32 I 31
III. bat 10. skkomp I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 32 I 47
III. bat 10. skkomp
1941-08-01301 33 I 31
III. bat 11. skkomp I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 33 I 47
III. bat 11. skkomp
1941-08-01301 34 I 31
III. bat 12. jkomp I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 35 I 31
III. bat 3. självst tplut I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 35 I 47
III. bat 12. tkomp
1941-08-01301 36 I 31
III. bat battr I 17 1940-10-01 1941-07-31


301 36 I 47
III. bat battr
1941-08-01301 40 I 31

13. komp I 1 1940-10-01301 45 I 31

14. komp I 1 1940-10-01302 00 I 35

I 35 regstaben I 5 1940-10-01 1941-07-31


302 00 I 35

I 35 regstab och regstabskomp utom regtr I 5 1941-08-01302 03 I 35

regtr I 5 1940-10-01302 10 I 35
I. bat I. batstaben I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 10 I 43
I. bat I. batstaben och battstabskomp utom battr I 13 1941-08-01302 11 I 35
I. bat 1. skkomp I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 11 I 43
I. bat 1. skkomp I 13 1941-08-01302 12 I 35
I. bat 2. skkomp I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 12 I 43
I. bat 2. skkomp I 13 1941-08-01302 13 I 35
I. bat 3. skkomp I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 13 I 43
I. bat 3. skkomp I 13 1941-08-01302 14 I 35
I. bat 4. jkomp I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 15 I 35
I. bat 1. självst tplut I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 15 I 43
I. bat 4. tkomp I 13 1941-08-01302 16 I 35
I. bat battr I 13 1940-10-01 1941-07-31


302 16 I 43
I. bat battr I 13 1941-08-01302 20 I 35
II. bat II. batstaben I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 20 I 44
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 14 1941-08-01302 21 I 35
II. bat 5. skkomp I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 21 I 44
II. bat 5. skkomp I 14 1941-08-01302 22 I 35
II. bat 6. skkomp I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 22 I 44
II. bat 6. skkomp I 14 1941-08-01302 23 I 35
II. bat 7. skkomp I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 23 I 44
II. bat 7. skkomp I 14 1941-08-01302 24 I 35
II. bat 8. jkomp I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 25 I 35
II. bat 2. själv tplut I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 25 I 44
II. bat 8. tkomp I 14 1941-08-01302 26 I 35
II. bat battr I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 26 I 35
II. bat battr I 14 1940-10-01 1941-07-31


302 30 I 35
III. bat III. batstaben I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 30 I 51
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 21 1941-08-01302 31 I 35
III. bat 9. skkomp I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 31 I 51
III. bat 9. skkomp I 21 1941-08-01302 32 I 35
III. bat 10. skkomp I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 32 I 51
III. bat 10. skkomp I 21 1941-08-01302 33 I 35
III. bat 11. skkomp I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 33 I 51
III. bat 11. skkomp I 21 1941-08-01302 34 I 35
III. bat 12. jkomp I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 35 I 35
III. bat 3. självst tplut I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 35 I 51
III. bat 12. tkomp I 21 1941-08-01302 36 I 35
III. bat battr I 21 1940-10-01 1941-07-31


302 36 I 51
III. bat battr
1941-08-01302 40 I 35

13. komp I 5 1940-10-01302 45 I 35

14. komp I 5 1940-10-01303 00 I 36

I 36 regstaben I 6 1940-10-01 1941-07-31


303 03 I 36

regtr I 6 1940-10-01 1941-07-31


303 10 I 36
I. bat I. batstaben I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 11 I 36
I. bat 1. skkomp I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 12 I 36
I. bat 2. skkomp I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 13 I 36
I. bat 3. skkomp I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 14 I 36
I. bat 4. jkomp I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 15 I 36
I. bat 1. självst tplut I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 16 I 36
I. bat battr I 7 1940-10-01 1941-07-31


303 20 I 36
II. bat II. batstaben I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 20 I 41
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 11 1941-08-01303 21 I 36
II. bat 5. skkomp I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 21 I 41
II. bat 5. skkomp I 11 1941-08-01303 22 I 36
II. bat 6. skkomp I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 22 I 41
II. bat 6. skkomp I 11 1941-08-01303 23 I 36
II. bat 7. skkomp I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 23 I 41
II. bat 7. skkomp I 11 1941-08-01303 24 I 36
II. bat 8. jkomp I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 25 I 36
II. bat 2. själv tplut I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 25 I 41
II. bat 8. tkomp I 11 1941-08-01303 26 I 36
II. bat battr I 11 1940-10-01 1941-07-31


303 26 I 41
II. bat battr I 11 1941-08-01303 30 I 36
III. bat III. batstaben I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 30 I 50
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr
1941-08-01303 31 I 36
III. bat 9. skkomp I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 31 I 50
III. bat 9. skkomp
1941-08-01303 32 I 36
III. bat 10. skkomp I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 32 I 50
III. bat 10. skkomp
1941-08-01303 33 I 36
III. bat 11. skkomp I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 33 I 50
III. bat 11. skkomp
1941-08-01303 34 I 36
III. bat 12. jkomp I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 35 I 36
III. bat 3. självst tplut I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 35 I 50
III. bat 12. tkomp
1941-08-01303 36 I 36
III. bat battr I 20 1940-10-01 1941-07-31


303 36 I 50
III. bat battr
1941-08-01303 40 I 36

13. komp I 6 1940-10-01 1941-07-31


303 45 I 36

14. komp I 6 1940-10-01 1941-07-31


305 10 VIII. fördelningen
VIII. kavbat VIII. kavbatstaben K 3 1940-10-01 1941-07-31


305 10 XVI. fördelningen
XVI. kavbat XVI. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 3 1941-08-01305 11 VIII. fördelningen
VIII. kavbat 1. rskv K 1 och K 2 1940-10-01 1941-07-31


305 12 VIII. fördelningen
VIII. kavbat 2. cskv K 4 1940-10-01 1941-07-31


305 13 VIII. fördelningen
VIII. kavbat 3. pbskv K 3 1940-10-01 1941-07-31


305 13 XVI. fördelningen
XVI. kavbat 3. pbskv K 3 1941-08-01305 14 VIII. fördelningen
VIII. kavbat battr K 3 1940-10-01 1941-07-31


305 14 XVI. fördelningen
XVI. kavbat battr K 3 1941-08-01306 00 A 13

A 13 reg stab A 3 1940-10-01 1941-07-31


306 00 A 23

A 23 regstab A 3 1941-08-01306 02 A 13

regtr A 3 1940-10-01 1941-07-31


306 02 A 23

regstabsbatt A 3 1941-08-01306 10 A 13
I. div I. divstaben A 1 1940-10-01 1941-07-31


306 10 A 1
II. div II. divstaben A 1 1941-08-01306 11 A 13
I. div 1. batt A 1 1940-10-01 1941-07-31


306 11 A 1
II. div 4. batt A 1 1941-08-01306 12 A 13
I. div 2. batt A 1 1940-10-01 1941-07-31


306 12 A 1
II. div 5. batt A 1 1941-08-01306 13 A 13
I. div 3. batt A 1 1940-10-01 1941-07-31


306 13 A 1
II. div 6. batt A 1 1941-08-01306 14 A 13
I. div divtr A 1 1940-10-01 1941-07-31


306 14 A 1
II. div divtr A 1 1941-08-01306 20 A 13
II. div II. divstaben A 2 1940-10-01 1941-07-31


306 20 A 22
I. div I. divstaben A 2 1941-08-01306 21 A 13
II. div 4. batt A 2 1940-10-01 1941-07-31


306 21 A 22
I. div 1. batt A 2 1941-08-01306 22 A 13
II. div 5. batt A 2 1940-10-01 1941-07-31


306 22 A 22
I. div 2. batt A 2 1941-08-01306 23 A 13
II. div 6. batt A 2 1940-10-01 1941-07-31


306 23 A 22
I. div 3. batt A 2 1941-08-01306 24 A 13
II. div divtr A 2 1940-10-01 1941-07-31


306 24 A 22
I. div divtr A 2 1941-08-01306 30 A 13
III. div III. divstaben A 4 1940-10-01306 31 A 13
III. div 7. batt A 4 1940-10-01306 32 A 13
III. div 8. batt A 4 1940-10-01306 33 A 13
III. div 9. batt A 4 1940-10-01306 34 A 13
III. div divtr A 4 1940-10-01307 10 VIII. fördelningen
VIII. ingbat VIII. ingbatstaben Ing 2 1940-10-01 1941-07-31


307 10 XI. fördelningen
XI. ingbat XI. ingbatstaben Ing 2 1941-08-01307 11 VIII. fördelningen
VIII. ingbat 22. ingkomp Ing 2 1941-08-01 1941-07-31


307 11 XI. fördelningen
XI. ingbat 2. ingkomp Ing 2 1941-08-01307 11 XI. fördelningen
XI. ingbat 3. ingkomp Ing 2 >1941-10-01307 12 VIII. fördelningen
VIII. ingbat 23. ingkomp Ing 3 1940-10-01 1941-07-31


307 12 XV. fördträng
XV. ingbat 2. ingkomp
1941-08-01307 12 XV. fördträng
XV. ingbat 3. ingkomp
>1941-10-01307 14 VIII. fördelningen
VIII. ingbat 8. brokomp Ing 2 1940-10-01 1941-07-31


307 15 VIII. fördelningen
VIII. ingbat 8. lvksptroppen Ing 2 1940-10-01 1941-07-31


307 16 VIII. fördelningen
VIII. ingbat 8. traktorplut Ing 2 1940-10-01 1941-07-31


307 17 VIII. fördelningen
VIII. ingbat battr Ing 3 1940-10-01 1941-07-31


307 18 XI. fördelningen
XI. ingbat 3. specialkomp Ing 2 1941-08-01307 18 XI. fördelningen
XI. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 2 >1941-10-01308 00 VIII. fördträng

VIII. fördträngstaben med tilld trängtr T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 00 XIII. fördträng

XIII. fördträngstaben med tilld trängtr T 2 1941-08-01308 00 XIII. fördträng

XIII. fördunderhållstaben T 2 >1941-10-01308 01 VIII. fördträng

15. tränggrpstaben T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 01 XIII. fördträng

25. tränggrpstaben T 2 1941-08-01308 02 VIII. fördträng

16. tränggrpstaben T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 02 XIII. fördträng

26. tränggrpstaben T 2 1941-08-01308 11 VIII. fördträng

22. trstaben T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 11 XIII. fördträng

37. trstaben T 2 1941-08-01308 12 VIII. fördträng

23. trstaben T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 12 XIII. fördträng

38. trstaben T 2 1941-08-01308 13 VIII. fördträng

24. trstaben T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 13 XIII. fördträng

39. trstaben T 2 1941-08-01308 21 VIII. fördträng

8. fördtrfkomp T 2 1940-10-01 1941-07-31


308 21 XIII. fördträng

13. fördtrfkomp T 2 1941-08-01308 22 XIII. fördträng

13. fördverkstadskomp T 2 >1941-10-01308 31 VIII. fördträng

8. amkomp A 8 1940-10-01 1941-07-31


308 31 XV. fördträng

15. amkomp A 8 1941-08-01308 31 XV. fördträng

15. fördamkomp T 3 >1941-10-01308 41 VIII. fördträng

15. bilkomp T 3 1940-10-01 1941-07-31


308 41 XV. fördträng

29. bilkomp T 3 1941-08-01308 41 XV. fördträng

29. fördbilkomp T 3 >1941-10-01308 41 XV. fördträng

29. fordbilkomp

308 42 VIII. fördträng

16. bilkomp T 1 1940-10-01 1941-07-31


308 52 VIII. fördträng

8. anspkomp T 1 1940-10-01 1941-07-31


309 21 VIII. fördträng

15. sjbkomp T 4 1940-10-01 1941-07-31


309 23 VIII. fördträng

15. fördsjvkomp T 4 1940-10-01 1941-07-31


309 25 VIII. fördträng

8. sjhkomp T 1 1940-10-01 1941-07-31


309 25 Etappgrupper
IV. etgrp 44. sjhkomp T 1 1941-08-01309 41 VIII. fördträng

8. fördintkomp Int 1 1940-10-01 1941-07-31


309 41 XVI. fördträng

16. fördintkomp Int 1 1941-08-01309 51 VIII. fördträng

8. hästsjvkomp K 1 1940-10-01 1941-07-31


309 51 XIII. fördträng

13. hästsjvkomp K 1 1941-08-01309 51 K 1
Etappförband 13. hästsjvkomp
1944-05-01 1945-05-31


310 00 IX. fördelningen

IX. fördstaben S milostab 1941-01-01310 01 IX. fördelningen

9. fördsignalkom S 1 1941-01-01 1941-07-31


310 01 XIII. fördelningen

13. fördsignalkomp S 1 1941-08-01310 01 XIII. fördelningen

13. fördstnkomp S 1 >1941-10-01310 02 XIII. fördelningen

13. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01311 00 I 38

I 38 regstaben I 8 1941-01-01 1941-07-31


311 00 I 38

I 38 regstab och regstabskomp utom regtr I 8
311 03 I 38

regtr I 8 1941-01-01311 04 I 38
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 8 1941-08-01311 05 I 38
III. bat 9. skkomp I 8 1941-08-01311 06 I 38
III. bat 10. skkomp I 8 1941-08-01311 07 I 38
III. bat 11. skomp I 8 1941-08-01311 08 I 38
III. bat 12 tkomp I 8 1941-08-01311 09 I 38
III. bat battr I 8 1941-08-01311 10 I 38
I. bat I. batstaben I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 11 I 38
I. bat 1. skkomp I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 12 I 38
I. bat 2. skkomp I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 13 I 38
I. bat 3. skkomp I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 14 I 38
I. bat 4. jkomp I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 15 I 38
I. bat 1. självst tplut I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 16 I 38
I. bat battr I 19 1941-01-01 1941-07-31


311 20 I 38
II. bat II. batstaben I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 20 I 50
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 20 1941-08-01311 21 I 38
II. bat 5. skkomp I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 21 I 50
II. bat 5. skkomp I 20 1941-08-01311 22 I 38
II. bat 6. skkomp I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 22 I 50
II. bat 6. skkomp I 20 1941-08-01311 23 I 38
II. bat 7. skkomp I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 23 I 50
II. bat 7. skkomp I 20 1941-08-01311 24 I 38
II. bat 8. jkomp I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 25 I 38
II. bat 2. själv tplut I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 25 I 50
II. bat 8. tkomp I 20 1941-08-01311 26 I 38
II. bat battr I 20 1941-01-01 1941-07-31


311 26 I 50
II. bat battr I 20 1941-08-01311 30 I 38
III. bat III. batstaben I 4 1941-01-01 1941-07-31


311 30 I 34
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01311 30 I 38
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01311 31 I 38
III. bat 9. skkomp I 4 1941-01-01311 31 I 34
III. bat 9. skkomp I 4 1941-08-01311 32 I 38
III. bat 10. skkomp I 4 1941-01-01311 32 I 34
III. bat 10. skkomp I 4 1941-08-01311 33 I 38
III. bat 11. skkomp I 4 1941-01-01311 33 I 34
III. bat 11. skkomp I 4 1941-08-01311 34 I 38
III. bat 12. jkomp I 4 1941-01-01 1941-07-31


311 35 I 38
III. bat 3. självst tplut I 4 1941-01-01 1941-07-31


311 35 I 34
III. bat 12. tkomp I 3 1941-08-01311 36 I 38
III. bat battr I 4 1941-01-01311 36 I 34
III. bat battr I 4 1941-08-01311 40 I 38

13. komp I 8 1941-01-01311 45 I 38

14. komp I 8 1941-01-01312 00 I 42

I 42 regstaben I 12 1941-01-01 1941-07-31


312 00 I 42

I 42 regstab och regstabskomp utom regtr I 12 1941-08-01312 03 I 42

regtr I 12 1941-01-01312 10 I 42
I. bat I. batstaben I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 10 I 46
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 16 1941-08-01312 11 I 42
I. bat 1. skkomp I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 11 I 46
I. bat 1. skkomp I 16 1941-08-01312 12 I 42
I. bat 2. skkomp I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 12 I 46
I. bat 2. skkomp I 16 1941-08-01312 13 I 42
I. bat 3. skkomp I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 13 I 46
I. bat 3. skkomp I 16 1941-08-01312 14 I 42
I. bat 4. jkomp I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 15 I 42
I. bat 1. självst tplut I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 15 I 46
I. bat 1. självst tplut I 16
312 15 I 46
I. bat 4. tkomp I 16 1941-08-01312 16 I 42
I. bat battr I 16 1941-01-01 1941-07-31


312 16 I 46
I. bat battr I 16 1941-08-01312 20 I 42
II. bat II. batstaben I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 20 I 47
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 17 1941-08-01312 21 I 42
II. bat 5. skkomp I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 21 I 47
II. bat 5. skkomp I 17 1941-08-01312 22 I 42
II. bat 6. skkomp I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 22 I 47
II. bat 6. skkomp I 17 1941-08-01312 23 I 42
II. bat 7. skkomp I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 23 I 47
II. bat 7. skkomp I 17 1941-08-01312 24 I 42
II. bat 8. jkomp I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 25 I 42
II. bat 2. själv tplut I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 25 I 47
II. bat 8. tkomp I 17 1941-08-01312 26 I 42
II. bat battr I 17 1941-01-01 1941-07-31


312 26 I 47
II. bat battr I 17 1941-08-01312 30 I 42
III. bat III. batstaben I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 30 I 45
III. bat III. batstaben I 15 1941-08-01312 31 I 42
III. bat 9. skkomp I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 31 I 45
III. bat 9. skkomp I 15 1941-08-01312 32 I 42
III. bat 10. skkomp I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 32 I 45
III. bat 10. skkomp I 15 1941-08-01312 33 I 42
III. bat 11. skkomp I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 33 I 45
III. bat 11. skkomp I 15 1941-08-01312 34 I 42
III. bat 12. jkomp I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 35 I 42
III. bat 3. självst tplut I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 35 I 45
III. bat 12. tkomp I 15 1941-08-01312 35 I 42
III. bat 12. tkomp I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 36 I 42
III. bat battr I 15 1941-01-01 1941-07-31


312 36 I 45
III. bat battr I 15 1941-08-01312 40 I 42

13. komp I 12
312 45 I 42

14. komp I 12
312 50 I 42
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 12 1941-08-01312 51 I 42
III. bat 9. skkomp I 12 1941-08-01312 52 I 42
III. bat 10. skkomp I 12 1941-08-01312 53 I 42
III. bat 11. skkomp I 12 1941-08-01312 55 I 42
III. bat 12. tkomp
1941-08-01312 56 I 42
III. bat battr I 12 1941-08-01313 00 I 44

I 44 regstaben I 14 1941-01-01 1941-07-31


313 00 I 44

I 44 regstab och regstabskomp utom regtr I 14 1941-08-01313 03 I 44

regtr I 14 1941-01-01313 04 I 44
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 14 1941-08-01313 05 I 44
I. bat 1. skkomp I 14 1941-08-01313 06 I 44
I. bat 2. skkomp I 14 1941-08-01313 07 I 44
I. bat 3. skkomp I 14 1941-08-01313 08 I 44
I. bat 4. tkomp I 14 1941-08-01313 09 I 44
I. bat battr I 14 1941-08-01313 10 I 44
I. bat I. batstaben I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 10 I 51
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 21 1941-08-01313 11 I 44
I. bat 1. skkomp I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 11 I 51
I. bat 1. skkomp I 21 1941-08-01313 12 I 44
I. bat 2. skkomp I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 12 I 51
I. bat 2. skkomp I 21 1941-08-01313 13 I 44
I. bat 3. skkomp I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 13 I 51
I. bat 3. skkomp I 21 1941-08-01313 13

XIII. kavbat 3. pbskv P 3 P 3
313 14 I 44
I. bat 4. jkomp I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 15 I 44
I. bat 1. självst tplut I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 15 I 51
I. bat 4. tkomp I 21 1941-08-01313 16 I 44
I. bat battr I 21 1941-01-01 1941-07-31


313 16 I 51
I. bat battr I 21 1941-08-01313 20 I 44
II. bat II. batstaben I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 20 I 43
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 13 1941-08-01313 21 I 44
II. bat 5. skkomp I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 21 I 43
II. bat 5. skkomp I 13 1941-08-01313 22 I 44
II. bat 6. skkomp I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 22 I 43
II. bat 6. skkomp I 13 1941-08-01313 23 I 44
II. bat 7. skkomp I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 23 I 43
II. bat 7. skkomp I 13 1941-08-01313 24 I 44
II. bat 8. jkomp I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 25 I 44
II. bat 2. själv tplut I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 25 I 43
II. bat 8. tkomp I 13 1941-08-01313 26 I 44
II. bat battr I 13 1941-01-01 1941-07-31


313 26 I 43
II. bat battr I 13 1941-08-01313 30 I 44
III. bat III. batstaben I 5 1941-01-01 1941-07-31


313 30 I 35
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 5 1941-08-01313 31 I 35
III. bat 9. skkomp I 5 1941-08-01313 32 I 35
III. bat 10. skkomp I 5 1941-08-01313 33 I 35
III. bat 11. skkomp I 5 1941-08-01313 34 I 44
III. bat 12. jkomp I 5 1941-01-01 1941-07-31


313 35 I 44
III. bat 3. självst tplut I 5 1941-01-01 1941-07-31


313 35 I 35
III. bat 12. tkomp I 5 1941-08-01313 36 I 35
III. bat battr I 5 1941-08-01313 40 I 44

13. komp I 14 1941-01-01313 45 I 44

14. komp I 14 1941-01-01315 10 IX. fördelningen
IX. kav IX. kavbatstaben K 1 1941-01-01 1941-07-31


315 10 XIII. fördelningen
XIII. kavbat XIII. kavbatstaben och batstabskomp utom battr K 1 1941-08-01 1944-04-30


315 10 K1
XIII. kavbat XIII. kavbatstaben K1
1944-05-01 1945-05-31


315 11 IX. fördelningen
IX. kav 1. rskv K 3 1941-01-01 1941-07-31


315 11 XVI. fördelningen
XVI. kavbat 1. rskv K 3 1941-08-01 1944-04-30


315 12 IX. fördelningen
IX. kav 2. cskv K 4 1941-01-01 1941-07-31


315 13 IX. fördelningen
IX. kav 3. pbskv K 1 1941-01-01 1941-07-31


315 13 XIII. fördelningen
XIII. kavbat 3. pbskv K 1 1941-08-01 1944-08-30


315 13 P 3

3, pbkomp

315 13

XIII. kavbat 3. pbskv P 3 P 3 1944-08-01315 13


13. pkomp P 3
1944-08-30315 14 IX. fördelningen
IX. kav battr K 1 1941-01-01 1941-07-31


315 14 XIII. fördelningen
XIII. kavbat battr K 1 1941-08-01 1944-04-30


315 14 K 1
XIII. kavbat batstabskomp och battr
1944-05-01 1945-05-31


315 15 XIII. fördelningen
XIII. kavbat 1. rskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


315 15 K 1
XIII. kavbat 1. rskv
1944-05-01 1945-05-31


315 16 XIII. fördelningen
XIII. kavbat 2. cskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


315 16 K 1
XIII. kavbat 2. cskv
1944-05-01 1945-05-31


317 10 IX. fördelningen
IX. ingbat IX. ingbatstaben Ing 3 1941-01-01 1941-07-31


317 10 XIII. fördelningen
XIII. ingbat XIII. ingbatstaben Ing 3 1941-08-01317 11 IX. fördelningen
IX. ingbat 25. ingkomp Ing 3 1941-01-01 1941-07-31


317 11 XIII. fördelningen
XIII. ingbat 2. ingkomp Ing 3 1941-08-01317 11 XIII. fördelningen
XIII. ingbat 3. ingkomp Ing 3 >1941-10-01317 12 IX. fördelningen
IX. ingbat 26. ingkomp Ing 1 1941-01-01 1941-07-31


317 14 IX. fördelningen
IX. ingbat 9. brokomp Ing 3 1941-01-01 1941-07-31


317 15 IX. fördelningen
IX. ingbat 9. lvksptroppen Ing 3 1941-01-01 1941-07-31


317 16 IX. fördelningen
IX. ingbat 9. traktorplut Ing 3 1941-01-01 1941-07-31


317 17 IX. fördelningen
IX. ingbat battr Ing 3 1941-01-01 1941-07-31


317 18 XIII. fördelningen
XIII. ingbat 3. specialkomp Ing 3 1941-08-01317 18 XIII. fördelningen
XIII. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 3 >1941-10-01318 00 IX. fördträng

IX. fördträngstaben med tilld trängtr T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 00 XI. fördträng

XI. fördunderhållsbatstaben T 4 >1941-10-01318 00 XI. fördträng

XI. fördträngstaben med tilld trängtr T 4 1941-08-01318 01 IX. fördträng

17. tränggrpstaben T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 01 XI. fördträng

21. tränggrpstaben T 4 1941-08-01318 02 IX. fördträng

18. tränggrpstaben T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 02 XI. fördträng

22. tränggrpstaben T 4 1941-08-01318 11 IX. fördträng

25. trstaben T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 11 XI. fördträng

31. trstaben T 4 1941-08-01318 12 IX. fördträng

26. trstaben T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 12 XI. fördträng

32. trstaben T 4 1941-08-01318 13 IX. fördträng

27. trstaben T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 13 XI. fördträng

33. trstaben T 4 1941-08-01318 21 IX. fördträng

9. fördtrfkomp T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 21 XI. fördträng

11. fördtrfkomp T 4 1941-08-01318 22 XI. fördträng

11. fördverkstadskomp T 4 >1941-10-01318 31 IX. fördträng

9. amkomp A 2 1941-01-01 1941-07-31


318 31 XIII. fördträng

13. amkomp A 2 1941-08-01318 31 XIII. fördträng

13. fördamkomp A 2 >1941-10-01318 41 IX. fördträng

17. bilkomp T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 41 XI. fördträng

21. fördbilkomp T 4 >1941-10-01318 41 XI. fördträng

21. bilkomp T 4 1941-08-01318 42 IX. fördträng

18. bilkomp T 4 1941-01-01 1941-07-31


318 42 XI. fördträng

22. fördbilkomp T 4 >1941-10-01318 42 XI. fördträng

22. bilkomp T 4 1941-08-01319 21 IX. fördträng

17. sjbkomp T 2 1941-01-01 1941-07-31


319 21 XIII. fördträng

13. sjbkomp T 2 1941-08-01319 23 IX. fördträng

17. fördsjvkomp T 2 1941-01-01 1941-07-31


319 23 XVI. fördträng

16. fördsjvkomp T 2 1941-08-01319 25 IX. fördträng

9. sjhkomp T 4 1941-01-01 1941-07-31


319 25 XI. fördträng

11. fördsjhkomp T 4 1941-08-01319 41 IX. fördträng

9. fördintkomp Int 2 1941-01-01 1941-07-31


319 41 XIII. fördträng

13. fördintkomp Int 2 1941-08-01319 51 IX. fördträng

9. hästsjvkomp K 2 1941-01-01 1941-07-31


319 51 Etappgrupper
VII. etgrp 27. ethästsjvkomp K 2 1941-08-01319 98 IX. fördelningen

stridsvagnsplut
>1941-03-01319 99 IX. fördelningen

luftvärnskomp
>1941-03-01320 00 X. fördelningen

X. fördstaben V milostab 1941-04-01 1941-07-31


320 01 X. fördelningen

10. fördsignalkom S 1 1941-04-01 1941-07-31


320 01 XI. fördelningen

11. fördstnkomp S 1 >1941-10-01320 01 XI. fördelningen

11. fördsignalkom S 1 1941-08-01320 02 XI. fördelningen

11. fördkabelkomp S 1 >1941-10-01321 00 I 37

I 37 regstaben I 7 1941-04-01 1941-07-31


321 00 I 37

I 37 regstab och regstabskomp utom regtr I 7 1941-08-01321 03 I 37

regtr I 7 1941-04-01 1941-07-31


321 10 I 37
I. bat I. batstaben I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 10 I 42
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 12 1941-08-01321 11 I 37
I. bat 1. skkomp I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 11 I 42
I. bat 1. skkomp
1941-08-01321 12 I 37
I. bat 2. skkomp I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 12 I 42
I. bat 2. skkomp
1941-08-01321 13 I 37
I. bat 3. skkomp I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 13 I 42
I. bat 3. skkomp
1941-08-01321 14 I 37
I. bat 4. jkomp I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 15 I 37
I. bat 1. självst tplut I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 15 I 42
I. bat 4. tkomp I 12 1941-08-01321 16 I 37
I. bat battr I 12 1941-04-01 1941-07-31


321 16 I 42
I. bat battr
1941-08-01321 20 I 37
II. bat II. batstaben I 6 1941-04-01 1941-07-31


321 20 I 37
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 6 1941-08-01321 21 I 37
II. bat 5. skkomp I 6 1941-04-01321 22 I 37
II. bat 6. skkomp I 6 1941-04-01321 23 I 37
II. bat 7. skkomp I 6 1941-04-01321 24 I 37
II. bat 8. jkomp I 6 1941-04-01 1941-07-31


321 25 I 37
II. bat 2. själv tplut I 6 1941-04-01 1941-07-31


321 25 I 37
II. bat 8. tkomp I 6 1941-08-01321 26 I 37
II. bat battr I 6 1941-04-01321 30 I 37
III. bat III. batstaben I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 30 I 41
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 11 1941-08-01321 31 I 37
III. bat 9. skkomp I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 31 I 41
III. bat 9. skkomp I 11 1941-08-01321 32 I 37
III. bat 10. skkomp I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 32 I 41
III. bat 10. skkomp I 11 1941-08-01321 33 I 37
III. bat 11. skkomp I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 33 I 41
III. bat 11. skkomp I 11 1941-08-01321 34 I 37
III. bat 12. jkomp I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 35 I 37
III. bat 3. självst tplut I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 35 I 41
III. bat 12. tkomp I 11 1941-08-01321 36 I 37
III. bat battr I 11 1941-04-01 1941-07-31


321 36 I 41
III. bat battr I 11 1941-08-01321 40 I 37

13. komp I 7 1941-04-01 1941-07-31


321 45 I 37

14. komp I 7 1941-04-01 1941-07-31


322 00 I 46

I 46 regstaben I 16 1941-04-01 1941-07-31


322 00 I 46

I 46 regstab och regstabkomp utom battr I 16 1941-08-01322 03 I 46

regtr I 16 1941-04-01322 10 I 46
I. bat I. batstaben I 8 1941-04-01 1941-07-31


322 10 I 38
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 8 1941-08-01322 11 I 46
I. bat 1. skkomp I 8 1941-04-01322 11 I 38
I. bat 1. skkomp I 8 1941-08-01322 12 I 46
I. bat 2. skkomp I 8 1941-04-01322 12 I 38
I. bat 2. skkomp I 8 1941-08-01322 13 I 46
I. bat 3. skkomp I 8 1941-04-01322 13 I 38
I. bat 3. skkomp I 8 1941-08-01322 14 I 46
I. bat 4. jkomp I 8 1941-04-01 1941-07-31


322 15 I 46
I. bat 1. självst tplut I 8 1941-04-01 1941-07-31


322 15 I 38
I. bat 4. tkomp I 8 1941-08-01322 16 I 46
I. bat battr I 8 1941-04-01322 16 I 38
I. bat battr I 8 1941-08-01322 20 I 46
II. bat II. batstaben I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 20 I 34
II. bat II. batstaben batstabskomp utom battr I 4 1941-08-01322 21 I 46
II. bat 5. skkomp I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 21 I 34
II. bat 5. skkomp I 4 1941-08-01322 22 I 46
II. bat 6. skkomp I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 22 I 34
II. bat 6. skkomp I 4 1941-08-01322 23 I 46
II. bat 7. skkomp I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 23 I 34
II. bat 7. skkomp I 4 1941-08-01322 24 I 46
II. bat 8. jkomp I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 25 I 46
II. bat 2. själv tplut I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 25 I 46
II. bat 8. tkomp I 3 1941-08-01 1941-07-31


322 25 I 34
II. bat 8. tkomp I 4 1941-08-01322 26 I 46
II. bat battr I 4 1941-04-01 1941-07-31


322 26 I 34
II. bat battr I 4 1941-08-01322 30 I 46
III. bat III. batstaben I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 30 I 31
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 1 1941-08-01322 31 I 46
III. bat 9. skkomp I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 31 I 31
III. bat 9. skkomp
1941-08-01322 32 I 46
III. bat 10. skkomp I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 32 I 31
III. bat 10. skkomp
1941-08-01322 33 I 46
III. bat 11. skkomp I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 33 I 31
III. bat 11. skkomp
1941-08-01322 34 I 46
III. bat 12. jkomp I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 35 I 46
III. bat 3. självst tplut I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 35 I 31
III. bat 12. tkomp I 1 1941-08-01322 36 I 46
III. bat battr I 1 1941-04-01 1941-07-31


322 40 I 46

13. komp I 16 1941-04-01322 45 I 46

14. komp I 16 1941-04-01323 00 I 47

I 47 regstaben I 17 1941-04-01 1941-07-31


323 00 I 47

I 47 regstab och regstabskomp utom battr I 17 1941-08-01323 03 I 47

regtr I 17 1941-04-01323 10 I 47
I. bat I. batstaben I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 10 I 35
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 5 1941-08-01323 11 I 47
I. bat 1. skkomp I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 11 I 35
I. bat 1. skkomp I 5 1941-08-01323 12 I 47
I. bat 2. skkomp I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 12 I 35
I. bat 2. skkomp I 5 1941-08-01323 13 I 47
I. bat 3. skkomp I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 13 I 35
I. bat 3. skkomp I 5 1941-08-01323 14 I 47
I. bat 4. jkomp I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 15 I 47
I. bat 1. självst tplut I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 15 I 35
I. bat 4. tkomp I 5 1941-08-01323 16 I 47
I. bat battr I 5 1941-04-01 1941-07-31


323 16 I 35
I. bat battr I 5 1941-08-01323 20 I 47
II. bat II. batstaben I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 20 I 45
II. bat II. batstaben och batstabkomp utom battr I 15 1941-08-01323 21 I 47
II. bat 5. skkomp I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 21 I 45
II. bat 5. skkomp
1941-08-01323 22 I 47
II. bat 6. skkomp I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 22 I 45
II. bat 6. skkomp
1941-08-01323 23 I 47
II. bat 7. skkomp I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 23 I 45
II. bat 7. skkomp
1941-08-01323 24 I 47
II. bat 8. jkomp I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 25 I 47
II. bat 2. själv tplut I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 25 I 45
II. bat 8. tkomp I 15 1941-08-01323 26 I 47
II. bat battr I 15 1941-04-01 1941-07-31


323 26 I 45
II. bat battr
1941-08-01323 30 I 47
III. bat III. batstaben I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 30 I 44
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 14 1941-08-01323 31 I 47
III. bat 9. skkomp I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 31 I 44
III. bat 9. skkomp I 14 1941-08-01323 32 I 47
III. bat 10. skkomp I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 32 I 44
III. bat 10. skkomp I 14 1941-08-01323 33 I 47
III. bat 11. skkomp I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 33 I 44
III. bat 11. skkomp I 14 1941-08-01323 34 I 47
III. bat 12. jkomp I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 35 I 47
III. bat 3. självst tplut I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 35 I 44
III. bat 12. tkomp I 14 1941-08-01323 36 I 47
III. bat battr I 14 1941-04-01 1941-07-31


323 36 I 44
III. bat battr
1941-08-01323 40 I 47

13. komp I 17 1941-04-01323 45 I 47

14. komp I 17 1941-04-01323 50 I 47
I. bat I. batstab och batstabskomp utom battr I 17 1941-08-01323 51 I 47
I. bat 1. skkomp I 17 1941-08-01323 52 I 47
I. bat 2. skkomp I 17 1941-08-01323 53 I 47
I. bat 3. skkomp I 17 1941-08-01323 55 I 47
I. bat 4. tkomp I 17 1941-08-01323 56 I 47
I. bat battr I 17 1941-08-01325 10 X. fördelningen
X. kavbat X. kavbatstaben K 4 1941-04-01 1941-07-31


325 10 XV. fördelningen
XV. kavbat XV. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 4 1941-08-01325 11 X. fördelningen
X. kavbat 1. cskv K 3 1941-04-01 1941-07-31


325 11 XVI. fördelningen
XVI. kavbat 2. cskv K 3 1941-08-01325 12 X. fördelningen
X. kavbat 2. cskv K 2 1941-04-01 1941-07-31


325 12 XI. fördelningen
XI. kavbat 1. cskv K 2 1941-08-01325 13 X. fördelningen
X. kavbat 3. pbskv K 4 1941-04-01 1941-07-31


325 13 XV. fördelningen
XV. kavbat 3. pbskv K 4 1941-08-01325 14 X. fördelningen
X. kavbat battr K 4 1941-04-01 1941-07-31


325 14 XV. fördelningen
XV. kavbat battr K 4 1941-08-01325 15 XV. fördelningen
XV. kavbat 1. rskv K 4 1941-08-01325 16 XV. fördelningen
XV. kavbat 2. cskv K 4 1941-08-01326 00 A 15

A 15 reg stab A 5 1941-04-01326 00 A 15

A 15 reg stab A 4 1941-04-01326 00 A 25

A 25 reg stab A 5 1941-08-01326 02 A 15

regtr A 5 1941-04-01 1941-07-31


326 02 A 25

regstabsbatt A 5 1941-08-01326 10 A 15
I. div I. divstaben A 2 1941-04-01 1941-07-31


326 10 A 22
II. div II. divstaben A 2 1941-08-01326 11 A 15
I. div 1. batt A 2 1941-04-01 1941-07-31


326 11 A 22
II. div 4. batt A 2 1941-08-01326 12 A 15
I. div 2. batt A 2 1941-04-01 1941-07-31


326 12 A 22
II. div 5. batt A 2 1941-08-01326 13 A 15
I. div 3. batt A 2 1941-04-01 1941-07-31


326 13 A 22
II. div 6. batt A 2 1941-08-01326 14 A 15
I. div divtr A 2 1941-04-01 1941-07-31


326 14 A 22
II. div divtr
1941-08-01326 30 A 15
III. div III. divstaben A 3 1941-04-01 1941-07-31


326 30 A 23
IV. div IV. divstaben A 3 1941-08-01326 31 A 15
III. div 7. batt A 3 1941-04-01 1941-07-31


326 31 A 23
IV. div 10. batt A 3 1941-08-01326 32 A 15
III. div 8. batt A 3 1941-04-01 1941-07-31


326 32 A 23
IV. div 11. batt A 3 1941-08-01326 33 A 15
III. div 9. batt A 3 1941-04-01 1941-07-31


326 33 A 23
IV. div 12. batt A 3 1941-08-01326 34 A 15

divtr A 3 1941-04-01 1941-07-31


326 34 A 23
IV. div divtr A 3 1941-08-01327 10 X. fördelningen
X. ingbat X. ingbatstaben Ing 1 1941-04-01 1941-07-31


327 10 XII. fördelningen
XII. ingbat XII. ingbatstaben Ing 1 1941-08-01327 11 X. fördelningen
X. ingbat 28. ingkomp Ing 1 1941-01-01 1941-07-31


327 11 XII. fördelningen
XII. ingbat 1. ingkomp Ing 1 1941-08-01327 12 X. fördelningen
X. ingbat 29. ingkomp Ing 2 1941-04-01 1941-07-31


327 12 XVI. ingbat
XVI. ingbat 2. ingkomp Ing 2
327 12 XVI. ingbat
XVI. ingbat 3. ingkomp Ing 2 >1941-10-01327 14 X. fördelningen
X. ingbat 10. brokomp Ing 1 1941-04-01 1941-07-31


327 15 X. fördelningen
X. ingbat 10. lvksptroppen Ing 1 1941-04-01 1941-07-31


327 16 X. fördelningen
X. ingbat 10. traktorplut Ing 1 1941-04-01 1941-07-31


327 17 X. fördelningen
X. ingbat battr Ing 1 1941-04-01 1941-07-31


327 18 XII. fördelningen
XII. ingbat 2. ingkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


327 18 XII. fördelningen
XII. ingbat 3. ingkomp Ing 1 1943-12-10327 19 XII. fördelningen
XII. ingbat 3. specialkomp Ing 1 1941-08-01 1943-12-09


327 19 XII. fördelningen
XII. ingbat 4. ingspecialkomp Ing 1 1943-12-10328 00 X. fördträng

X. fördträngstaben med tilld trängtr T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 00 XVI. fördträng

XVI. fördträngstaben med trängtr T 3
328 00 XVI. fördträng

XVI. fördunderhållsbatstab
>1941-10-01328 01 X. fördträng

19. tränggrpstaben T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 01 XVI. fördträng

31. tränggrpstaben
1941-08-01328 02 X. fördträng

20. tränggrpstaben T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 02 XVI. fördträng

32. tränggrpstaben
1941-08-01328 11 X. fördträng

28. trstaben T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 11 XVI. fördträng

46. trstaben
1941-08-01328 12 X. fördträng

29. trstaben T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 12 XVI. fördträng

47. trstaben
1941-08-01328 13 X. fördträng

30. trstaben T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 13 XVI. fördträng

48. trstaben
1941-08-01328 21 X. fördträng

10. fördtrfkomp T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 21 XVI. fördträng

16. fördtrfkomp
1941-08-01328 22 XVI. fördträng

16. fördverkstadskomp
>1941-10-01328 31 X. fördträng

10. amkomp A 1 1941-04-01 1941-07-31


328 31 XIV. fördträng

14. amkomp A 1 1941-08-01328 31 XIV. fördträng

14. fördamkomp T 1 1944-02-01328 41 X. fördträng

19. bilkomp T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 41 XVI. fördträng

31. fördbilkomp T 2 >1941-10-01328 41 XVI. fördträng

31. bilkomp T 2
328 42 X. fördträng

20. bilkomp T 2 1941-04-01 1941-07-31


328 42 XVI. fördträng

32. fördbilkomp T 2 >1941-10-01328 42 XVI. fördträng

32. bilkomp T 2
329 13 XI. fördelningen
XI. kavbat 3. pbskv K 2 1941-08-01329 21 X. fördträng

19. sjbkomp T 4 1941-04-01 1941-07-31


329 21 XI. fördträng

11. sjbkomp T 4 1941-08-01329 23 X. fördträng

19. fördsjvkomp T 4 1941-04-01 1941-07-31


329 23 XI. fördträng

11. fördsjvkomp T 4 1941-08-01329 25 X. fördträng

10. sjhkomp T 2 1941-04-01 1941-07-31


329 41 X. fördträng

10. fördintkomp Int 3 1941-04-01 1941-07-31


329 41 XV. fördträng

15. fördintkomp
1941-08-01329 51 X. fördträng

10. hästsjvkomp K 4 1941-04-01 1941-07-31


329 51 XV. fördträng

15. hästsjvkomp
1941-08-01330 00 XI. fördelningen

XI. fördstaben Stabsch 1941-08-01336 50 XI. fördelningen
11. fördlvakankomp 11. fördlvakankomp, staben A 10 1941-08-01336 51 XI. fördelningen
11. fördlvakankomp 1. troppen A 10 1941-08-01336 52 XI. fördelningen
11. fördlvakankomp 2. troppen A 10 1941-08-01336 53 XI. fördelningen
11. fördlvakankomp 3. troppen A 10 1941-08-01336 54 XI. fördelningen
11. fördlvakankomp 4. troppen A 10 1941-08-01336 55 XI. fördelningen
11. fördlvakankomp 5. troppen A 10 1941-08-01340 00 XII. fördelningen

XII. fördstaben Stabsch 1941-08-01343 00 I 51

I 51 regstab och regstabskomp utom regtr I 21 1941-08-01343 03 I 51

regtr I 21 1941-08-01343 20 I 51
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 21 1941-08-01343 21 I 51
II. bat 5. skkomp I 21 1941-08-01343 22 I 51
II. bat 6. skkomp I 21 1941-08-01343 23 I 51
II. bat 7. skkomp I 21 1941-08-01343 25 I 51
II. bat 8. tkomp I 21 1941-08-01343 26 I 51
II. bat battr I 21 1941-08-01343 40 I 51

13. komp I 21 1941-08-01343 45 I 51

14. komp I 21 1941-08-01346 50 XII. fördträng
12. fördlvakankomp 12. fördlvakankompstaben A 10 1941-08-01346 51 XII. fördträng
12. fördlvakankomp 1. troppen A 10 1941-08-01346 52 XII. fördträng
12. fördlvakankomp 2. troppen A 10 1941-08-01346 53 XII. fördträng
12. fördlvakankomp 3. troppen A 10 1941-08-01346 54 XII. fördträng
12. fördlvakankomp 4. troppen A 10 1941-08-01346 55 XII. fördträng
12. fördlvakankomp 5. troppen A 10 1941-08-01349 35 XII. fördträng

12. hästsjvkomp K 4 1941-08-01350 00 XIII. fördelningen

XIII. fördstaben Stabsch 1941-08-01352 30 I 46
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 16 1941-08-01352 31 I 46
III. bat 9. skkopm I 16 1941-08-01352 32 I 46
III. bat 10. skkomp I 16 1941-08-01352 33 I 46
III. bat 11. skkomp I 16 1941-08-01352 35 I 46
III. bat 12. tkomp I 16 1941-08-01352 36 I 46
III. bat battr I 16 1941-08-01356 50 XIII. fördelningen
13. fördlvakankomp 13. fördlvakankomp, staben A 9 1941-08-01356 51 XIII. fördelningen
13. fördlvakankomp 1. troppen A 9 1941-08-01356 52 XIII. fördelningen
13. fördlvakankomp 2. troppen A 9 1941-08-01356 53 XIII. fördelningen
13. fördlvakankomp 3. troppen A 9 1941-08-01356 54 XIII. fördelningen
13. fördlvakankomp 4. troppen A 9 1941-08-01356 55 XIII. fördelningen
13. fördlvakankomp 5. troppen A 9 1941-08-01359 23 XIII. fördelningen

13. fördsjvkomp T 2 1941-08-01359 25 XIII. fördelningen

13. fördsjhkomp T 2 1941-08-01360 00 XIV. fördelningen

XIV. fördstaben Stabsch 1941-08-01363 82


81. skolkomp L 8
1940-05-12366 50 XIV. fördelningen
14. fördlvakanskomp 14. fördlvakanskomp, staben A 10 1941-08-01366 51 XIV. fördelningen
14. fördlvakanskomp 1. troppen A 10 1941-08-01366 52 XIV. fördelningen
14. fördlvakanskomp 2. troppen A 10 1941-08-01366 53 XIV. fördelningen
14. fördlvakanskomp 3. troppen A 10 1941-08-01366 54 XIV. fördelningen
14. fördlvakanskomp 4. troppen A 10 1941-08-01366 55 XIV. fördelningen
14. fördlvakanskomp 5. troppen A 10 1941-08-01370 00 XV. fördelningen

XV. fördstaben Stabch >1941-10-01373 00 I 50

I 50 regstab och regstabskomp utom regtrI 20 I 20 1941-08-01373 03 I 50

regtr I 20 1941-08-01373 10 I 50
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 20 1941-08-01373 11 I 50
I. bat 1. skkomp I 20 1941-08-01373 12 I 50
I. bat 2. skkomp I 20 1941-08-01373 13 I 50
I. bat 3. skkomp I 20 1941-08-01373 15 I 50
I. bat 4. tkomp I 20 1941-08-01373 16 I 50
I. bat battr I 20 1941-08-01373 40 I 50

13. komp
1941-08-01373 45 I 50

14. komp
1941-08-01376 50 XV. fördelningen

15. fördlvakankomp, staben A 9 1941-08-01376 50 XV. fördelningen
28. kårlvakankomp 28. kårlvakankomp, staben Lv 1 >1941-10-01376 51 XV. fördelningen
28. kårlvakankomp 1. troppen Lv 1 >1941-08-01376 51 XV. fördelningen
15. fördlvakankomp 1. troppen A 9 1941-08-01376 52 XV. fördelningen
28. kårlvakankomp 2. troppen Lv 1 >1941-08-01376 52 XV. fördelningen
15. fördlvakankomp 2. troppen A 9 1941-08-01376 53 XV. fördelningen
28. kårlvakankomp 3. troppen Lv 1 >1941-08-01376 53 XV. fördelningen
15. fördlvakankomp 3. troppen A 9 1941-08-01376 54 XV. fördelningen
28. kårlvakankomp 4. troppen Lv 1 >1941-08-01376 54 XV. fördelningen
15. fördlvakankomp 4. troppen A 9 1941-08-01376 55 XV. fördelningen
28. kårlvakankomp 5. troppen Lv 1 1941-08-01376 55 XV. fördelningen
15. fördlvakankomp 5. troppen A 9 1941-08-01378 00 XV. fördträng

XV. fördträngstaben med trängtr T 3 1941-08-01378 00 XV. fördträng

XV. fördunderhållsbatstab T 3 >1941-08-01378 01 XV. fördträng

29. tränggrpstaben T 3 1941-08-01378 02 XV. fördträng

30. tränggrpstaben T 3 1941-08-01378 12 XV. fördträng

44. trstaben T 3 1941-08-01378 13 XV. fördträng

45. trstaben T 3 1941-08-01378 21 XV. fördträng

15. fördtrfkomp T 3 1941-08-01378 22 XV. fördträng

15. fördverkstadskomp T 3 >1941-10-01378 42 XV. fördträng

30. bilkomp T 3 1941-08-01378 42 XV. fördträng

30. fördbilkomp T 3 >1941-10-01378 52 XV. fördträng

15. anspkomp T 3 1941-08-01378 52 XV. fördträng

74. kåranspkomp T 3 >1941-10-01379 21 XV. fördträng

15. sjbkomp T 3 1941-08-01379 23 XV. fördträng

15. fördsjvkomp T 3 1941-08-01380 00 XVI. fördelningen

fördstab Stabschef 1941-08-01386 50 XVI. fördelningen
16. fördlvakankomp 16. fördlvakankomp, staben A 9 1941-08-01386 51 XVI. fördelningen
16. fördlvakankomp 1. troppen A 9 1941-08-01386 52 XVI. fördelningen
16. fördlvakankomp 2. troppen A 9 1941-08-01386 53 XVI. fördelningen
16. fördlvakankomp 3. troppen A 9 1941-08-01386 54 XVI. fördelningen
16. fördlvakankomp 4. troppen A 9 1941-08-01386 55 XVI. fördelningen
16. fördlvakankomp 5. troppen A 9 1941-08-01388 52 XVI. fördträng

16. anspkomp T 2
388 52 XVI. fördträng

16. kåranspkomp T 2 >1941-10-01389 21 XVI. fördträng

16. sjbkomp
1941-08-01389 25 XVI. fördträng

16. fördsjhkomp T 2 1941-08-01400 00 Högre staber

1. kårstaben

1941-07-31


400 50 Högre staber

Högkvarteret

400 51 Högre staber

Högkvarteret, signalstation
1941-08-01400 51 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Högkvarterets signalkomp S 1
400 52 Högre staber

Försvarsstabens Kommendatur (inkl. vakt- o luftvärnskomp)
1940-04-19400 53 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det A
1941-08-01400 54 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det N
1941-08-01400 55 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det O
1941-08-01400 56 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det P 1
1941-08-01400 57 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det P 2
1941-08-01400 58 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det P 3
1941-08-01400 59 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det P 4
1941-08-01400 60 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det P 5
1941-08-01400 61 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det S
1941-08-01400 62 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det Pa
1941-08-01400 63 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det Ö
>1941-10-01400 64 Högre staber
Tillfälliga förband FRA, det Ut
>1941-10-01400 75 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Högkv radiokomp S 1 >1941-10-01400 76 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Högkv kabelkomp S 1 >1941-10-01401 01 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kårstnkomp S 1
1941-07-31


401 02 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kårtrådkomp S 1
1941-07-31


401 03 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. signalspaningskomp S 1
1941-07-31


401 03 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. signalspaningskomp S 1
401 11 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

21. kårstnkomp S 1 1941-08-01401 12 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

22. kårstnkomp S 1 B 1941-08-01401 13 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

23. kårstnkomp S 1 1941-08-01401 25 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. breduvekomp S 1 1941-08-01401 30 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

20. signalkomp S 1 1941-08-01401 31 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

31. kårtrådkomp S 1 1941-08-01401 32 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

32. kårtrådkomp S 1 >1941-03-01401 32 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

32. kårtrådkomp S 1 B 1941-08-01401 33 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

33. kårtrådkomp S 1 1941-08-01401 34 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

41. kårkabelkomp S 1 >1941-10-01401 35 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

42. kårkabelkomp S 1 >1941-10-01401 36 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

43. kårkabelkomp S 1 >1941-10-01401 40 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. kårsignalbatstaben S 1 >1941-10-01401 41 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. kårsignalbatstaben S 1 >1941-10-01401 42 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

II. kårsignalbatstaben S 1 >1941-10-01401 51 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåsignalkomp S 1 1941-08-01401 52 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. etdepåsignalkomp S 1 B 1941-08-01401 52


skrivfel utgår

401 53 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåsignalkomp S 1 1941-08-01401 54 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. psignalkomp S 1 1943-08-20401 55 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. psignalkomp S 1 1943-08-20401 56 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. psignalkomp S 1 1943-08-20401 90 Etappgrupper
X. etgr 10. signalförrådskomp S 1 1941-08-01401 91 Etappgrupper
XI. etgrp 11. signalförrådskomp S 1 1941-08-01401 92 Etappgrupper
XII. etgrp 12. signalförrådskomp S 1 1941-08-01402 00 Högre staber

2. kårstaben
1939 mob 1941-07-31


402 05 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. kårsignalkomp S 1 B
1941-07-31


402 05


1. kårsignalkomp
1939 mob402 25 Högre staber

1. kårstaben
1941-08-01402 30 Högre staber

2. kårstaben
1941-08-01402 35 Högre staber

3. kårstaben
1941-08-01402 50 Högre staber

1. stabsgruppen

1941-07-31


402 60 Högre staber

Södra milostaben
1941-04-17 1941-07-31


402 60 Högre staber
I. milo I. milbefstaben
1941-08-01402 61 Högre staber
I. milo 1. milosignalkomp I 6 1941-08-01402 62 Högre staber
I. milo 21. fältpoliskomp A 3 1941-08-01402 63 Högre staber
I. milo 1. fältpoliskomp I 6 1941-08-01402 64 Högre staber
I. milo 11. fältpoliskomp A 3 >1941-10-01402 65 Högre staber

Västra milostaben
1941-04-17 1941-07-31


402 65 Högre staber
III. milo III. milbefstaben
1941-08-01402 66 Högre staber
III. milo 3. milosignalkomp I 9 1941-08-01402 67 Högre staber
III. milo 23. fältpoliskomp T 2 1941-08-01402 68 Högre staber
III. milo 3. fältpoliskomp I 9 1941-08-01402 69 Högre staber
III. milo 13. fältpoliskomp P 4 1942 hösten402 70 Högre staber

Östra milostaben
1941-04-17 1941-07-31


402 70 Högre staber
IV. milo IV. milbefstaben
1941-08-01402 71 Högre staber
IV. milo 4. milosignalkomp S 1 1941-08-01402 72 Högre staber
IV. milo 24. fältpoliskomp K 1 1941-08-01402 73 Högre staber
IV. milo 4. fältpoliskomp K 1 1941-08-01402 75 Högre staber

Norra milostaben (Jämtlandsgruppen)
1941-04-17 1941-07-31


402 75 Högre staber
II. milo II. milbefstaben
1941-08-01402 76 Högre staber
II. milo 2. milosignalkomp
1941-08-01402 77 Högre staber
II. milo 22. fältpoliskomp A 4 1941-08-01402 78 Högre staber
II. milo 2. fältpoliskomp I 5 1941-08-01402 80 Högre staber

Övre Norrlands milostab (Övre Norrlandsgruppen)
1941-04-17 1941-07-31


402 80 Högre staber
VI. milo VI. milobefstaben
1941-08-01402 81 Högre staber
VI. milo 6. milosignalkomp I 19 1941-08-01402 81


Grpstab Hamnström (Tärnaby) A 5? 1940-05-17 1940-06-27?


402 82


Gruppstaben Rodhe (Abiskoområdet) A 5? 1940-06-27402 85


Övre Norrlandsgruppen
1941-08-13402 86 Högre staber
VI. milo 26. fältpoliskomp
1941-08-01402 90 Högre staber
V. milo V. milobefstaben
1941-08-01402 91 Högre staber

1. befästningsstaben
1941-08-01402 92 Högre staber

2. befästningsstaben
1941-08-01402 93 Högre staber

3. befästningsstaben
1941-08-01402 94 Högre staber

4. befästningsstaben
1941-08-01402 95 Högre staber

5. befästningsstaben
1941-08-01402 96 Högre staber

6. befästningsstaben
1941-08-01402 97 Högre staber
V. milo 25. fältpoliskomp
1941-08-01402 98 Högre staber
V. milo 5. milosignalkomp I 2 1941-08-01402 99 Högre staber
V. milo 5. fältpoliskomp I 2 >1941-10-01411 00 I 1

I 1 regstab I 1
411 00 I 1

I 1 regstab och regstabskomp utonm regtr I 1
411 00 I 1

I. cbrigstaben I 1 1943-12-01411 01 I 1

kspplut inom regstab I 1
411 02 I 1

piplut inom regstab I 1
411 03 I 1

regtr I 1
411 03 I 1

brigstabskomp I 1 1943-12-01411 05 I 1

I. infgrpstaben I 1
1941-07-31


411 10 I 1
I. bat I. batstaben I 1
1941-07-31


411 10 I 1
I. cinfbat I. cinfbatstaben I 1 1943-12-01411 10 I 1
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 1
1943-11-30


411 11 I 1
I. bat 1. skkomp I 1
1943-11-30


411 11 I 1
I. cinfbat 1. cskkomp I 1 1943-12-01411 12 I 1
I. bat 2. skkomp I 1
1943-11-30


411 12 I 1
I. cinfbat 2. cskkomp I 1 1943-12-01411 13 I 1
I. bat 3. skkomp I 1
1943-11-30


411 13 I 1
I. cinfbat 3. cskkomp I 1 1943-12-01411 14 I 1
I. bat 4. jkomp I 1
1941-07-31


411 15 I 1
I. bat 1. självst tplut I 1
1941-07-31


411 15 I 1
I. bat 4. tkomp I 1
1943-11-30


411 15 I 1
I. cinfbat 4. tckomp I 1 1943-12-01411 16 I 1
I. bat battr I 1
411 16 I 1
I. cinfbat batstabskomp I 1 1943-12-01411 20 I 1
II. bat II. batstaben I 1
1941-07-31


411 20 I 1
II. bat II. cinbatfstaben I 1 1943-12-01411 20 I 1
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 1
1943-11-30


411 21 I 1
II. bat 5. skkomp I 1
1943-11-30


411 21 I 1
II. cinbat 5. cskkomp I 1 1943-12-01411 22 I 1
II. bat 6. skkomp I 1
1943-11-30


411 22 I 1
II. cinbat 6. cskkomp I 1 1943-12-01411 23 I 1
II. bat 7. skkomp I 1
1943-11-30


411 23 I 1
II. cinbat 7. cskkomp I 1 1943-12-01411 24 I 1
II. bat 8. jkomp I 1
1941-07-31


411 25 I 1
II. bat 2. självst tplut I 1
1941-07-31


411 25 I 1
II. bat 8. tkomp I 1
1943-11-30


411 25 I 1
II. cinbat 8. tckomp I 1 1943-12-01411 26 I 1
II. bat battr I 1
411 26 I 1
II. bat batstabskomp I 1 1943-12-01411 30 I 1
III. bat III. batstaben I 1
1941-07-31


411 30 I 1
III. bat III. cinfstaben I 1 1943-12-01411 30 I 1
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 1
411 31 I 1
III. bat 9. skkomp I 1
1943-11-30


411 31 I 1
III. cinfbat 9. cskkomp I 1 1943-12-01411 32 I 1
III. bat 10. skkomp I 1
1943-11-30


411 32 I 1
III. cinfbat 10. cskkomp I 1 1943-12-01411 33 I 1
III. bat 11. skkomp I 1
1943-11-30


411 33 I 1
III. cinfbat 11. cskkomp I 1 1943-12-01411 34 I 1
III. bat 12. jkomp I 1
1941-07-31


411 35 I 1
III. bat 3. självst tplut I 1
1941-07-31


411 35 I 1
III. bat 12. tkomp I 1
1943-11-30


411 35 I 1
III. cinfbat 12. tckomp I 1 1943-12-01411 36 I 1
III. bat battr I 1
411 36 I 1
III. bat batstabskom I 1 1943-12-01411 40 I 31
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 1 1940-10-01 1941-07-31


411 40 I 1
IV. bat IV. batstaben I 1
1941-07-31


411 40 I 48
II. bat II. bat stab I 48 I 1 1945 vinterutb411 41 I 31
II. bat 5. skkomp I 1 1941-08-01411 41 I 1
IV. bat 13. skkomp I 1
1941-07-31


411 41 I 48
II. bat 5. komp I 1 1945 vinterutb411 42 I 31
II. bat 6. skkomp I 1 1941-08-01411 42 I 1
IV. bat 14. skkomp I 1
1941-07-31


411 42 I 48
II. bat 6. komp I 1 1945 vinterutb411 43 I 31
II. bat 7. skkomp I 1 1941-08-01411 43 I 1
IV. bat 15. skkomp I 1
1941-07-31


411 44 I 1
IV. bat 16. jkomp I 1
1941-07-31


411 45 I 31
II. bat 8. tkomp I 1 1941-08-01411 45 I 1
IV. bat 4. självst tplut I 1
1941-07-31


411 45 I 48
II. bat 8. komp I 1 1945 vinterutb411 46 I 31
II. bat battr I 1 1941-08-01411 46 I 1
IV. bat battr I 1
1941-07-31


411 46 I 48
II. bat batstabskomp och battr I 1 1945 vinterutb411 50 I 1

17. komp I 1
1941-07-31


411 50 I 1

13. komp

411 50 I 1

13. ckspkomp
1943-12-01411 55 I 1

18. komp I 1
1941-07-31


411 55 I 1

14. komp

411 55 I 1

14. ckspkomp
1943-12-01411 60


IV. jägarstaben I 8 I 8 1944-08-01411 61 I 1

22. sj jplut
1944-05-??411 62 I 1

23. sj jplut
1944-05-??411 63 I 1

24. sj jplut
1944-05-??411 64 I 1

25. sj jplut
1944-05-??411 65


26. sj jplut I 4 I 4 1944-08-01411 66


27. sj jplut I 4 I 4 1944-08-01411 67


28. sj jplut I 4 I 4 1944-08-01411 68


29. sj jplut I 8 I 8 1944-08-01411 69


30. sj jplut I 8 I 8 1944-08-01411 70


31. sj jplut I 8 I 8 1944-08-01411 71 K 1
Kårförband 32. sj jplut

1045-05-31


411 71


32. sj jplut K 1 K 1 1944-08-01412 00 I 2

I 2 regstaben I 2
412 00 I 2

I 2 regstab och regstabskomp utom regtr I 2 1941-08-01412 01 I 2

kspplut inom regstab I 2
412 02 I 2

piplut inom regstab I 2
412 03 I 2

regtr I 2
412 03 I 2

regstabskomp mm

412 10 I 2
I. bat I. batstaben I 2
1941-07-31


412 10 I 2
I. cbat I. cbatstaben

412 10 I 2
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 2 1941-08-01412 11 I 2
I. bat 1. skkomp I 2
412 11 I 2
I. cbat 1. cskkomp

412 12 I 2
I. bat 2. skkomp I 2
412 12 I 2
I. cbat 2. cskkomp

412 13 I 2
I. bat 3. skkomp I 2
412 13 I 2
I. cbat 3. cskkomp

412 14 I 2
I. bat 4. jkomp I 2
1941-07-31


412 15 I 2
I. bat 1. självst tplut I 2
1941-07-31


412 15 I 2
I. bat 4. tkomp I 2 1941-08-01412 15 I 2
I. cbat 4, tckomp

412 16 I 2
I. bat battr I 2
412 16 I 2
I. cbat 1.cbatstabskomp (och battr)

412 20 I 2
II. bat II. batstaben I 2
1941-07-31


412 20 I 2
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 2 1941-08-01412 20 I 2
II. cbat II. cbatstaben

412 21 I 2
II. bat 5. skkomp I 2
412 21 I 2
II. cbat 5. cskkomp

412 22 I 2
II. bat 6. skkomp I 2
412 22 I 2
II. cbat 6. cskkomp

412 23 I 2
II. bat 7. skkomp I 2
412 23 I 2
II. cbat 7. cskkomp

412 24 I 2
II. bat 8. jkomp I 2
1941-07-31


412 25 I 2
II. bat 2. själv tplut I 2
1941-07-31


412 25 I 2
II. bat 8. tkomp
1941-08-01412 25 I 2
II. cbat 8. tckomp

412 26 I 2
II. bat battr I 2
412 26 I 2
II. cbat 2. cbatstabskomp (och battr)

412 30 I 2
III. bat III. batstaben I 2
1941-07-31


412 30 I 2
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 2 1941-08-01412 30 I 2
III. cbat III. cbatstaben

412 31 I 2
III. bat 9. skkomp I 2
412 31 I 2
III. cbat 9. cskkomp

412 32 I 2
III. bat 10. skkomp I 2
412 32 I 2
III. cbat 10. cskkomp

412 33 I 2
III. bat 11. skkomp I 2
412 33 I 2
III. cbat 11. cskkomp

412 34 I 2
III. bat 12. jkomp I 2
1941-07-31


412 35 I 2
III. bat 3. självst tplut I 2
1941-07-31


412 35 I 2
III. bat 12. tkomp
1941-08-01412 35 I 2
III. cbat 12. tckomp

412 36 I 2
III. bat battr I 2
412 36 I 2
III. cbat 3. cbatstabskomp (och battr)

412 40 I 2

13. komp I 2
412 40 I 2
412 45 I 2

14. komp I 2
412 45 I 2
413 00 I 7

I 7 regstab I 7
413 00 I 7

7. motbrigstaben
1941-08-01413 00 I 7

I 7 regstab och regstabskomp utom regtr I 7
413 01 I 7

kspplut inom regstab I 7
413 02 I 7

piplut inom regstab I 7
413 03 I 7

regtr I 7
413 03 I 7

brigstabskomp
>1941-10-01413 10 I 7
I. bat I. batstaben I 7
1941-07-31


413 10 I 7
I. bat I. motbatstaben
>1941-10-01413 10 I 7
I. bat I. batstaben och batstabskom utom battr I 7
413 11 I 7
I. bat 1. skkomp I 7
413 11 I 7
I. motbat 1. motskkomp I 7 >1941-10-01413 12 I 7
I. bat 2. skkomp I 7
413 12 I 7
I. motbat 2. motskkomp I 7 >1941-10-01413 13 I 7
I. bat 3. skkomp I 7
413 13 I 7
I. motbat 3. motskkomp I 7 >1941-10-01413 14 I 7
I. bat 4. jkomp I 7
1941-07-31


413 15 I 7
I. bat 1. självst tplut I 7
1941-07-31


413 15 I 7
I. bat 4. tkomp
1941-08-01413 15 I 7
I. motbat 4. tmotkomp I 7 >1941-10-01413 16 I 7
I. bat battr I 7
413 16 I 7
I. bat batstabskomp
>1941-10-01413 20 I 7
II. bat II. batstaben I 7
1941-07-31


413 20 I 7
II. motbat II. motbatstaben
1941-08-01413 20 I 7
II. bat II. batstaben och batstabskom utom battr I 7
413 21 I 7
II. bat 5. skkomp I 7
413 21 I 7
II. motbat 5. motskkomp I 7 >1941-10-01413 22 I 7
II. bat 6. skkomp I 7
413 22 I 7
II. motbat 6. motskkomp I 7 >1941-10-01413 23 I 7
II. bat 7. skkomp I 7
413 23 I 7
II. motbat 7. motskkomp I 7 >1941-10-01413 24 I 7
II. bat 8. jkomp I 7
1941-07-31


413 25 I 7
II. bat 2. självst tplut I 7
1941-07-31


413 25 I 7
II. bat 8. tkomp I 7
413 25 I 7
II. motbat 8. tmotkomp I 7 >1941-10-01413 26 I 7
II. bat battr I 7
413 26 I 7
II. motbat batstabskomp I 7 >1941-10-01413 30 I 7
III. bat III. batstaben I 7
413 30 I 7
III. bat III. motbatstaben I 7 1941-08-01413 30 I 7
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 7
413 31 I 7
III. bat 9. skkomp I 7
413 31 I 7
III. motbat 9. motskkomp I 7 >1941-10-01413 32 I 7
III. bat 10. skkomp I 7
413 32 I 7
III. motbat 10. motskkomp I 7 >1941-10-01413 33 I 7
III. bat 11. skkomp I 7
413 33 I 7
III. motbat 11. motskkomp I 7 >1941-10-01413 34 I 7
III. bat 12. jkomp I 7
1941-07-31


413 35 I 7
III. bat 3. självst tplut I 7
1941-07-31


413 35 I 7
III. bat 12. tkomp I 7
413 35 I 7
III. motbat 12. tmotkomp I 7 >1941-10-01413 36 I 7
III. bat battr I 7
413 36 I 7
III. motbat batstabskomp I 7 >1941-10-01413 40 I 7

13. komp I 7
1941-07-31


413 45 I 7

14. komp I 7
1941-07-31


413 45 I 7
III. bat 14. bilspecialkomp I 7 >1941-10-01413 45 I 7
III. motbat 14. motspecialkomp
1941-08-01414 00 I 14

I 14 regstaben I 14
1941-07-31


414 00 I 14

I 14 regstab och regstabskomp utom regtr I 14 1941-08-01414 01 I 14

kspplut inom regstab I 14
414 02 I 14

piplut inom regstab I 14
414 03 I 14

regtr I 14
414 10 I 14
I. bat I. batstaben I 14
1941-07-31


414 10 I 14
I. bat I. batstaben och batstabskomp utom battr I 14 1941-08-01414 11 I 14
I. bat 1. skkomp I 14
414 12 I 14
I. bat 2. skkomp I 14
414 13 I 14
I. bat 3. skkomp I 14
414 14 I 14
I. bat 4. jkomp I 14
1941-07-31


414 15 I 14
I. bat 1. självst tplut I 14
1941-07-31


414 15 I 14
I. bat 4. tkomp I 14 1941-08-01414 16 I 14
I. bat battr I 14
414 20 I 14
II. bat II. batstaben I 14
1941-07-31


414 20 I 14
II. bat II. batstaben och batstabskomp utom battr I 14 1941-08-01414 21 I 14
II. bat 5. skkomp I 14
414 21 I 14
II. bat 5. skkomp
1941-08-01414 22 I 14
II. bat 6. skkomp I 14
414 23 I 14
II. bat 7. skkomp I 14
414 24 I 14
II. bat 8. jkomp I 14
1941-07-31


414 25 I 14
II. bat 2. själv tplut I 14
1941-07-31


414 25 I 14
II. bat 8. tkomp I 14 1941-08-01414 26 I 14
II. bat battr I 14
414 30 I 14
III. bat III. batstaben I 14
1941-07-31


414 30 I 14
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 14 1941-08-01414 31 I 14
III. bat 9. skkomp I 14
414 32 I 14
III. bat 10. skkomp I 14
414 33 I 14
III. bat 11. skkomp I 14
414 34 I 14
III. bat 12. jkomp I 14
1941-07-31


414 35 I 14
III. bat 3. självst tplut I 14
1941-07-31


414 35 I 14
III. bat 12. tkomp I 14 1941-08-01414 36 I 14
III. bat battr I 14
414 40 I 14

13. komp I 14
414 45 I 14

14. komp I 14
415 00 I 43

I 43 regstab och regstabskomp uotm regtr I 13 1941-08-01415 03 I 43

regtr I 13 1941-08-01415 30 I 43
III. bat III. batstaben och batstabskomp utom battr I 13 1941-08-01415 31 I 43
III. bat 9. skkomp I 13 1941-08-01415 32 I 43
III. bat 10. skkomp I 13 1941-08-01415 33 I 43
III. bat 11. skkomp I 13 1941-08-01415 35 I 43
III. bat 12. tkomp I 13 1941-08-01415 36 I 43
III. bat battr I 13 1941-08-01415 40 I 43

13. komp I 13 1941-08-01415 45 I 43

14. komp I 13 1941-08-01420 04 P 4
I. strvbat I. stridsvagnsbatstaben P 4 1942 hösten420 04 I 43
II. stridsvagnsbat II. stridsvagnsbatstaben I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 05 P 4
I. strvbat 1. lstridsvagnskomp P 4 1942 hösten420 05 I 43
II. stridsvagnsbat 4. stridsvagnskomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 06 P 4
I. strvbat 2. lstridsvagnskomp P 4 1942 hösten420 06 I 43
II. stridsvagnsbat 5. stridsvagnskomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 07 P 4
I. strvbat 3. lstridsvagnskomp P 4 1942 hösten420 07 I 43
II. stridsvagnsbat 6. stridsvagnskomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 08 P 4
I. strvbat battr P 4 1942 hösten420 08 I 43
II. stridsvagnsbat battr I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 09 P 3
I. stridsvagnsbat 3. lstridsvagnskomp
1942 hösten420 09 I 43
I. stridsvagnsbat 3. stridsvagnskomp
1941-08-01 1942 hösten


420 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. stridsvagnsbat I. stridsvagnsbatstaben I 10 1939 1941-07-31


420 10 P 3
I. stridsvagnsbat I. stridsvagnsbatstaben
1942 hösten420 10 I 43
I. stridsvagnsbat I. stridsvagnsbatstaben
1941-08-01 1942 hösten


420 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. stridsvagnsbat 1. stridsvagnskomp I 10 1939 1941-07-31


420 11 P 3
I. stridsvagnsbat 1. lstridsvagnskomp
1942 hösten420 11 I 43
I. stridsvagnsbat 1. stridsvagnskomp
1941-08-01 1942 hösten


420 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. stridsvagnsbat 2. stridsvagnskomp I 10 1939 1941-07-31


420 12 P 3
I. stridsvagnsbat 2. lstridsvagnskomp
1942 hösten420 12 I 43
I. stridsvagnsbat 2. stridsvagnskomp
1941-08-01 1942 hösten


420 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. stridsvagnsbat 3. stridsvagnskomp I 9 1939 1941-07-31


420 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. stridsvagnsbat battr I 10
1941-07-31


420 14 P 3
I. stridsvagnsbat battr
1942 hösten420 14 I 43
I. stridsvagnsbat battr
1941-08-01 1942 hösten


420 14


1. pvkomp I 2 avveckling 1939420 15 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. stridsvagnsbat II. stridsvagnsbatstaben I 10
1941-07-31


420 15 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. pvkomp
1939 mob420 16 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. stridsvagnsbat 4. stridsvagnskomp I 10
1941-07-31


420 16 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. stridsvagnskomp
1939-09-11420 16 P 4
I. strvbat 4. tstrvkomp
1942 hösten420 17 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. stridsvagnsbat 5. stridsvagnskomp I 10
1941-07-31


420 17 P 4
I. strvbat 5. repkomp
1942 hösten420 17 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. självst pvplut
1939-09-11420 18 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. stridsvagnsbat 6. stridsvagnskomp I 10
1941-07-31


420 19 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. stridsvagnsbat battr I 10
1941-07-31


420 21 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. pvkomp I 9
1941-07-31


420 21 I 43

1. pvkomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 21 P 4

1. kårpvkomp P 4 1942 hösten420 22 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. pvkomp I 9
1941-07-31


420 23 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. pvkomp I 10
1941-07-31


420 23 I 43

7. pvkomp I 10 1941-08-01 1942 hösten


420 23 P 3

7. kårpvkomp P 3 1942 hösten420 23 A


en pvplut 7. kårpvkomp P 3 1944-03-07420 24 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. pvkomp I 10
1941-07-31


420 24 I 43

11. pvkomp I 10 1941-08-01 1942 hösten


420 24 P 3

9. kårpvkomp P 3 1942 hösten420 25 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. pvkomp I 9
1941-07-31


420 25 I 43

5. pvkomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 25 P 4

5. kårpvkomp P 4 1942 hösten420 26 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. pvkomp I 9
1941-07-31


420 26 I 43

6. pvkomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 26 P 4

6. kårpvkomp P 4 1942 hösten420 27 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. självst pvplut I 10
1941-07-31


420 27 I 43

8. pvkomp I 10 1941-08-01 1942 hösten


420 27 P 3

8. kårpvkomp P 3 1942 hösten420 28 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. pvkomp I 9
1941-07-31


420 28 I 43

2. pvkomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 28 P 4

2. kårpvkomp P 4 1942 hösten420 29 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. pvkomp I 9
1941-07-31


420 29 I 43

3. pvkomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 29 P 4

3. kårpvkomp P 4 1942 hösten420 30 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. pvkomp I 9
1941-07-31


420 30 I 43

4. pvkomp I 9 1941-08-01 1942 hösten


420 30 P 3

1. cpvkomp P 3 1942 hösten420 30 P 4

4. kårpvkomp P 4 1942 hösten420 31 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. pvkomp I 10
1941-07-31


420 31 I 43

10. pvkomp I 10 1941-08-01 1942 hösten


420 31 P 3

10. kårpvkomp
1942 hösten420 31 P 3

10. kårpvkomp P 3 1942 hösten420 32 I 43

9. pvkomp
1941-08-01 1942 hösten


420 32 P 3

1. cpvkomp P 3 1942 hösten420 38 I 43
I. stridsvagnsbat 4. tstrvkomp
1941-08-01 1942 hösten


420 38 P 3

4. tstrvkomp
1942 hösten420 39 P 3

5. repkomp
1942 hösten420 40 P 3
II. strvbat II. strvbatstaben
1942 hösten420 40


420 40 har förväxlats med 424 01

420 41 P 3
II. strvbat 6. lstrvkomp
1942 hösten420 42 P 3
II. strvbat 7. lstrvkomp
1942 hösten420 43 P 3
II. strvbat 8. lstrvkomp
1942 hösten420 44 P 3
II. strvbat battr
1942 hösten420 45 P 3
Gotland Gotland strvkomp
1941-08-01420 45 A


en strvplut 41. strvkomp P 3 1944-03-07420 45 B


en strvplut 41. strvkomp P 3 1944-03-07420 46 P 3

10. motplogplut
1942 hösten420 47 P 3

20. motplogplut
1942 hösten420 50 P 4
II. strvbat II. strvbatstaben
1942 hösten420 51 P 4
II. strvbat 6. lstrvkomp
1942 hösten420 52 P 4
II. strvbat 7. lstrvkomp
1942 hösten420 53 P 4
II. strvbat 9. motplogplut
1942 hösten420 54 P 4
II. strvbat 19. motplogplut
1942 hösten421 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. skidlöparbat I. skidlöparbatstaben I 19 1939 mob 1941-07-31


421 10 I 43
I. skidlöparbat I. skidlöparbatstaben I 19
421 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. skidlöparbatv 1. skidlöparkomp I 19
1941-07-31


421 11 I 43
I. skidlöparbatv 1. skidlöparkomp I 19
421 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. skidlöparbat 2. skidlöparkomp I 19
1941-07-31


421 12 I 43
I. skidlöparbat 2. skidlöparkomp I 19
421 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. skidlöparbat 1. ksptroppen I 19
1941-07-31


421 13 I 43
I. skidlöparbat 1. ksptroppen I 19
421 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. skidlöparbat battr I 19
1941-07-31


421 14 I 43
I. skidlöparbat battr I 19
421 20 I 43
I. jägarbat I. jägarbatstaben I 19 1942-11-29421 21 I 43
I. jägarbat 1, jägarkomp
1942-11-29421 22 I 43
I. jägarbat 2, jägarkomp
1942-11-29421 23 I 43
I. jägarbat 3, jägarkomp
1942-11-29421 24 I 43
I. jägarbat 4, jägarkomp
1942-11-29421 25 I 43
I. jägarbat 5, jägarkomp
1942-11-29421 30 I 19
XIX. jbat XIX. jbatstaben
>1941-10-01421 31 I 19
XIX. jbat 21. jkomp
>1941-10-01421 32 I 19
XIX. jbat 22. jkomp
>1941-10-01421 33 I 19
XIX. jbat 23. jkomp
>1941-10-01421 34 I 19
XIX. jbat 24. tjkomp
>1941-10-01421 35 I 19
XIX. jbat 25. trosskomp
>1941-10-01421 40 I 2
II. jbat II. jbatstaben
>1941-10-01421 41 I 2
II. jbatv 21. jkomp
>1941-10-01421 42 I 2
II. jbat 22. jkomp
>1941-10-01421 43 I 2
II. jbat 23. jkomp
>1941-10-01421 44 I 2
II. jbat 24. tjkomp
>1941-10-01421 45 I 2
II. jbat 25. trosskomp
>1941-10-01421 50 I 5
V. jbat V. jbatstaben
>1941-10-01421 51 I 5
V. jbat 21. jkomp
>1941-10-01421 52 I 5
V. jbat 22. jkomp
>1941-10-01421 53 I 5
V. jbat 23. jkomp
>1941-10-01421 54 I 5
V. jbat 24. tjkomp
>1941-10-01421 55 I 5
V. jbat 25. trosskomp
>1941-10-01422 01 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

29. bilkomp I 1 1939 mob 1941-07-31


422 01 I 43

11. bilkomp I 1 1941-08-01422 01


11. kårbilkomp T 1 1944-08-01422 02 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

30. bilkomp I 1 1939 mob 1941-07-31


422 02 I 43

12. bilkomp I 1 1941-08-01422 02


12. kårbilkomp T 1 1944-08-01422 03 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

31. bilkomp I 1
1941-07-31


422 03 I 43

13. bilkomp I 1 1941-08-01422 03


13. kårbilkomp T 1 1944-08-01422 51 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. självst bilplut I 1
1941-07-31


423 01 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. krigsbyggnadskomp I 11 1939 1941-07-31


423 01 Etappgrupper
V. etgrp 9. arbetskomp I 11 1941-08-01423 02 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 2. krigsbyggnadskomp I 13 1939 mob 1941-07-31


423 02 Etappgrupper
II. etgrp 4. arbetskomp I 13 1941-08-01423 03 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. krigsbyggnadskomp I 9
1941-07-31


423 03 Etappgrupper
IX. etgr 17. arbetskomp I 9 1941-08-01423 04 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. krigsbyggnadskomp I 8
1941-07-31


423 05 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. krigsbyggnadskomp I 12 1939 mob 1941-07-31


423 05 Etappgrupper
X. etgr 20. arbetskomp I 12 1941-08-01423 06 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. krigsbyggnadskomp I 21
1941-07-31


423 06 Etappgrupper
VI. etgrp 12. arbetskomp I 21 1941-08-01423 07 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. krigsbyggnadskomp I 15
1941-07-31


423 07 Etappgrupper
XI. etgrp 22. arbetskomp I 1 1941-08-01423 08 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. krigsbyggnadskomp I 10
1941-07-31


423 08 Etappgrupper
VIII. etgrp 15. arbetskomp I 10 1941-08-01423 09 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. krigsbyggnadskomp I 2
1941-07-31


423 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. krigsbyggnadskomp I 8
1941-07-31


423 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

11. krigsbyggnadskomp I 6
1941-07-31


423 11 Etappgrupper
I. etgrp 2. arbetskomp I 6 1941-08-01423 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

12. krigsbyggnadskomp I 9
1941-07-31


423 12 Etappgrupp
IX. etgr 18. arbetskomp I 9
423 18 I 1

4. musikplut
1945-02-28424 01 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. sjhkadern I 6
1941-07-31


424 02 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. sjhkadern I 7 1939 1941-07-31


424 03 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. sjhkadern I 7
1941-07-31


424 04 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. sjhkadern I 11
1941-07-31


424 05 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. sjhkadern I 16
1941-07-31


424 06 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. sjhkadern I 16
1941-07-31


424 07 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. sjhkadern I 9
1941-07-31


424 08 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. sjhkadern I 9
1941-07-31


424 09 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. sjhkadern I 15
1941-07-31


424 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. sjhkadern I 15
1941-07-31


424 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

11. sjhkadern I 17
1941-07-31


424 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

12. sjhkadern I 17
1941-07-31


424 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

13. sjhkadern I 2
1941-07-31


424 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

14. sjhkadern I 4
1941-07-31


424 15 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

15. sjhkadern I 12
1941-07-31


424 16 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

16. sjhkadern I 1
1941-07-31


424 17 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

17. sjhkadern I 1
1941-07-31


424 18 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

18. sjhkadern I 3
1941-07-31


424 19 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

19. sjhkadern I 3
1941-07-31


424 20 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

20. sjhkadern I 8
1941-07-31


424 21 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

21. sjhkadern I 8
1941-07-31


424 22 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

22. sjhkadern I 10
1941-07-31


424 23 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

23. sjhkadern I 10
1941-07-31


424 24 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

24. sjhkadern I 5
1941-07-31


424 25 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

25. sjhkadern I 5
1941-07-31


424 26 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

26. sjhkadern I 13
1941-07-31


424 27 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

27. sjhkadern I 13
1941-07-31


424 28 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

28. sjhkadern I 14
1941-07-31


424 29 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

29. sjhkadern I 21
1941-07-31


424 30 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

30. sjhkadern I 20
1941-07-31


425 01 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. självständiga polisgrp I 1
1941-07-31


425 02 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. självständiga polisgrp I 2
1941-07-31


425 03 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. självständiga polisgrp I 3
1941-07-31


425 04 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. självständiga polisgrp I 4
1941-07-31


425 05 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. självständiga polisgrp I 5
1941-07-31


425 06 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. självständiga polisgrp I 6 1939 1941-07-31


425 07 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. självständiga polisgrp I 7 1939 1941-07-31


425 08 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. självständiga polisgrp I 8
1941-07-31


425 09 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. självständiga polisgrp I 9
1941-07-31


425 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. självständiga polisgrp I 10
1941-07-31


425 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

11. självständiga polisgrp I 11 1939 1941-07-31


425 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

12. självständiga polisgrp I 12
1941-07-31


425 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

13. självständiga polisgrp I 13 1940-05-16 1941-07-31


425 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

14. självständiga polisgrp I 14
1941-07-31


425 15 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

15. självständiga polisgrp I 15
1941-07-31


425 16 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

16. självständiga polisgrp I 16 1939 1941-07-31


425 17 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

17. självständiga polisgrp I 17
1941-07-31


425 19 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

19. självständiga polisgrp I 19
1941-07-31


425 20 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

20. självständiga polisgrp I 20
1941-07-31


425 21 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

21. självständiga polisgrp I 21
1941-07-31


425 31 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

31. självständiga polisgrp I 1
1941-07-31


425 33 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

33. självständiga polisgrp I 3 1940-07-01 1941-07-31


425 34 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

34. självständiga polisgrp I 4 1940-07-01 1941-07-31


425 35 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

35. självständiga polisgrp I 5
1941-07-31


425 36 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

36. självständiga polisgrp I 6
1941-07-31


425 37 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

37. självständiga polisgrp I 7
1941-07-31


425 38 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

38. självständiga polisgrp I 8
1941-07-31


425 41 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

41. självständiga polisgrp I 11 1940-07-01 1941-07-31


425 42 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

42. självständiga polisgrp I 12
1941-07-31


425 44 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

44. självständiga polisgrp I 14
1941-07-31


425 45 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

45. självständiga polisgrp I 15 1940-07-01 1941-07-31


425 46 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

45. självständiga polisgrp I 16
1941-07-31


425 47 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

47. självständiga polisgrp I 17
1941-07-31


426 01 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. arbetskomp I 6 1939 1941-07-31


426 01 Etappgrupper
I. etgrp 1. arbetskomp I 6 1941-08-01426 02 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. arbetskomp I 14 1939 mob 1941-07-31


426 02 Etappgrupper
VII. etgrp 13. arbetskomp I 14 1941-08-01426 03 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. arbetskomp I 17
1941-07-31


426 03 Etappgrupper
XI. etgrp 24. arbetskomp I 17 1941-08-01426 04 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. arbetskomp I 3
1941-07-31


426 04 Etappgrupper
IV. etgrp 7. arbetskomp I 3 1941-08-01426 05 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. arbetskomp I 4 1939 mob 1941-07-31


426 05 Etappgrupper
VIII. etgrp 16. arbetskomp I 4 1941-08-01426 06 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. arbetskomp I 20
1941-07-31


426 06 Etappgrupper
VI. etgrp 11. arbetskomp I 20 1941-08-01426 07 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. arbetskomp I 1
1941-07-31


426 08 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. arbetskomp I 16
1941-07-31


426 08 Etappgrupper
III. etgrp 5. arbetskomp I 16 1941-08-01426 09 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. arbetskomp I 7 1940-04-13 1941-07-31


426 09 Etappgrupper
X. etgr 21. arbetskomp I 7 1941-08-01426 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. arbetskomp I 5
1941-07-31


426 10 Etappgrupper
II. etgrp 3. arbetskomp I 5 1941-08-01426 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

11. arbetskomp I 1 1940-07-01 1941-07-31


426 11 Etappgrupper
XI. etgrp 23. arbetskomp I 1 1941-08-01426 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

12. arbetskomp I 16
1941-07-31


426 12 Etappgrupper
III. etgrp 6. arbetskomp I 16 1941-08-01426 12 Etappgrupper
IX. etgr 18. arbetskomp
1941-08-01426 12 Etappgrupper
X. etgr 20. arbetskomp
1941-08-01426 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

13. arbetskomp I 11
1941-07-31


426 13 Etappgrupper
V. etgrp 10. arbetskomp I 11 1941-08-01426 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

14. arbetskomp I 2
1941-07-31


426 14 Etappgrupper
XII. etgrp 25. arbetskomp I 2 1941-08-01426 15 Etappgrupper
IV. etgrp 8. arbetskomp I 3 1941-08-01426 16 Etappgrupper
VII. etgrp 14. arbetskomp I 8 1941-08-01426 17 Etappgrupper
XII. etgrp 26. arbetskomp I 2 1941-08-01426 18 Etappgrupper
XII. etgrp 27. arbetskomp I 2 1941-08-01426 21 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåbrigstaben
1941-08-01426 22 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. etdepåbrigstaben
1941-08-01426 23 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåbrigstaben
1941-08-01427 01 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

I. etdepåinfbatstaben I 11
427 02 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

II. etdepåinfbatstaben I 13
1941-07-31


427 03 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

III. etdepåinfbatstaben I 15
427 04 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

IV. etdepåinfbatstaben I 8
427 05 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

IX. etdepåinfbatstaben I 2
1941-07-31


427 05 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

XVI. etdepåinfbatstaben I 2
427 06 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

V. etdepåinfbatstaben I 16
1941-07-31


427 07 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

VI. etdepåinfbatstaben I 21
1941-07-31


427 07 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

II. etdepåinfbatstaben I 21
427 08 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

VII. etdepåinfbatstaben I 1 1940-07-01 1941-07-31


427 08 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

XV. etdepåinfbatstaben I 1 1941-08-01427 09 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

VIII. etdepåinfbatstaben I 10
1941-07-31


427 09 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

XIV. etdepåinfbatstaben I 10 1941-08-01427 10 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

X. etdepåinfbatstaben I 3
1941-07-31


427 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåkomp I 1
1941-07-31


427 11 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåcinfkomp I 1 1941-08-01427 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. etdepåkomp I 2 1940-04-18 1941-07-31


427 12 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. etdepåinfkomp I 2 1941-08-01427 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåkomp I 3
1941-07-31


427 13 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåinfkomp I 3
427 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. etdepåkomp I 4
1941-07-31


427 14 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. etdepåinfkomp I 4 1941-08-01427 15 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. etdepåkomp I 5
1941-07-31


427 15 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. etdepåinfkomp I 5
427 16 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. etdepåkomp I 6
1941-07-31


427 16 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. etdepåinfkomp I 6 1941-08-01427 17 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. etdepåkomp I 7 1940-04-13 1941-07-31


427 17 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. etdepåbilinfkomp I 7 1941-08-01427 18 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. etdepåkomp I 8
1941-07-31


427 18 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. etdepåinfkomp I 8 1941-08-01427 19 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. etdepåkomp I 9
1941-07-31


427 19 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. etdepåinfkomp I 9 1941-08-01427 20 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. etdepåkomp I 10
1941-07-31


427 20 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. etdepåinfkomp I 10 1941-08-01427 21 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

11. etdepåkomp I 11
1941-07-31


427 21 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

11. etdepåinfkomp I 11 1941-08-01427 22 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

12. etdepåkomp I 12
1941-07-31


427 22 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

12. etdepåinfkomp I 12 1941-08-01427 23 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

13. etdepåkomp I 13
1941-07-31


427 23 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

13. etdepåinfkomp I 13
427 24 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

14. etdepåkomp I 14
1941-07-31


427 24 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

14. etdepåinfkomp I 14 1941-08-01427 25 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

15. etdepåkomp I 15
1941-07-31


427 25 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

15. etdepåinfkomp I 15 1941-08-01427 26 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

16. etdepåkomp I 16
1941-07-31


427 26 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

16. etdepåinfkomp I 16 1941-08-01427 27 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

17. etdepåkomp I 17
1941-07-31


427 27 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

17. etdepåinfkomp I 17 1941-08-01427 29 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

19. etdepåkomp I 19
1941-07-31


427 29 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

19. etdepåinfkomp I 19
427 30 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

20. etdepåkomp I 20
1941-07-31


427 30 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

20. etdepåinfkompv I 20
427 31 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

21. etdepåkomp I 21
1941-07-31


427 31 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

21. etdepåinfkomp I 21
427 41 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

31. etdepåkomp

1941-07-31


427 43 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

33. etdepåkomp
1940-07-01 1941-07-31


427 44 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

34. etdepåkomp
1940-07-01 1941-07-31


427 45 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

35. etdepåkomp

1941-07-31


427 46 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

36. etdepåkomp

1941-07-31


427 47 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

37. etdepåkomp

1941-07-31


427 48 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

38. etdepåkomp

1941-07-31


427 51 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

41. etdepåkomp
1940-07-01 1941-07-31


427 52 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

42. etdepåkomp

1941-07-31


427 54 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

44. etdepåkomp

1941-07-31


427 55 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

45. etdepåkomp
1940-07-01 1941-07-31


427 56 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

46. etdepåkomp

1941-07-31


427 57 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

47. etdepåkomp

1941-07-31


427 61 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

31. etdepåinfkomp I 1 1941-08-01427 63 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

33. etdepåinfkomp I 3 1941-08-01427 64 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

34. etdepåinfkomp I 4 1941-08-01427 65 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

35. etdepåinfkomp I 5
427 67 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

37. etdepåinfkomp I 6 1941-08-01427 68 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

38. etdepåinfkomp I 8 1941-08-01427 71 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

41. etdepåinfkomp I 11 1941-08-01427 72 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

42. etdepåinfkomp I 12 1941-08-01427 73 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

43. etdepåinfkomp I 13
427 74 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

44. etdepåinfkomp I 14 1941-08-01427 75 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

45. etdepåinfkomp I 15 1941-08-01427 76 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

46. etdepåinfkomp I 16 1941-08-01427 77 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

47. etdepåinfkomp I 17 1941-08-01427 78 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

99. komp I 17 >1941-10-01427 80 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

50. etdepåinfkomp I 20
427 81 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

51. etdepåinfkomp I 21
427 82 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

XI. etdepåinfbatstaben I 8 1941-08-01427 83 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

XII. etdepåinfbatstaben I 7 1941-08-01427 84 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

XIII. etdepåinfbatstaben I 14 1941-08-01427 85 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

74. etdepåinfkomp tillf förb I 14 >1941-10-01427 85 Etappgrupper
II. etgrp 74. etdepåskkomp I 14 >1941-10-01427 86 Infanteriet, Kår- o etapp(depå)förband

81. etdepåinfkomp tillf förb I 21 >1941-10-01427 86 Etappgrupper
VI. etgrp 81. depåskkomp I 21 >1941-10-01429 00 VI. fördelningen
II. kavbat II. kavbatstaben K 1 1940-07-01 1941-07-31


429 00 XIV. fördelningen
XIV. kavbat XIV. kavbatstaben och batstabskomp utom battr K 1 1941-08-01 1944-04-30


429 00 K 1
XIV. kavbat XIV. kavbatstaben K1
1944-05-01 1945-05-31


429 00 II. fördelningen
II. kavbilbat II. kavbilbatstaben

429 01 VI. fördelningen
II. kavbat 1. rskv K 1 1940-07-01 1941-07-31


429 01 XIV. fördelningen
XIV. kavbat 1. rskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


429 01 K 1
XIV. kavbat 1. rskv
1944-05-01 1945-05-31


429 01 II. fördelningen
II. kavbilbat 1. rskv K 1
429 02 VI. fördelningen
II. kavbat 2. cskv K 1 1940-07-01 1941-07-31


429 02 XIV. fördelningen
XIV. kavbat 2. cskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


429 02 K 1

2. cskv
1944-05-01 1945-05-31


429 02 II. fördelningen
II. kavbilbat 2. cskv K 1
429 03 VI. fördelningen
II. kavbat 3. pbskv K 1 1940-07-01 1941-07-31


429 03 XIV. fördelningen
XIV. kavbat 3. pbskv K 1 1941-08-01 1944-04-30


429 03 P 1

31. pbkomp P 1

429 03 II. fördelningen
II. kavbilbat 3. pbskv K 1
429 04 VI. fördelningen
II. kavbat battr K 1 1940-07-01 1941-07-31


429 04 XIV. fördelningen
XIV. kavbat battr K 1 1941-08-01 1944-04-30


429 04 K 1

batstabskomp och battr
1944-05-01 1945-05-31


429 04 II. fördelningen
II. kavbilbat battr K 1
429 10 VII. fördelningen
V. kavbat V. kavbatstaben K 2 1940-07-01 1941-07-31


429 10 XI. fördelningen
XI. kavbat XI. kavbatstaben och batstabsskv utom battr K 2 1941-08-01429 10 I. fördelningen
I. kavbat I. kavbatstaben K 2
429 10 I. fördelningen
V. kavbat V. kavbatstaben

429 11 VII. fördelningen
V. kavbat 1. rskv K 2 1940-07-01 1941-07-31


429 11 I. fördelningen
I. kavbat 1. rskv K 2
429 11 I. fördelningen
V. kavbat 1. rskv

429 12 VII. fördelningen
V. kavbat 2. cskv K 2 1940-07-01 1941-07-31


429 12 XI. fördelningen
XI. kavbat 2. cskv K 2 1941-08-01429 12 I. fördelningen
I. kavbat 2. cskv K 2
429 12 I. fördelningen
V. kavbat 2. cskv

429 13 VII. fördelningen
V. kavbat 3. pbskv K 2 1940-07-01 1941-07-31


429 13 XI. fördelningen
XI. kavbat 3. pbskv K 2 1941-08-01429 13 I. fördelningen
I. kavbat 3. pbskv K 2
429 13 I. fördelningen
V. kavbat 3. pbskv

429 14 VII. fördelningen
V. kavbat battr K 2 1940-07-01 1941-07-31


429 14 XI. fördelningen
XI. kavbat battr K 2 1941-08-01429 14 I. fördelningen
I. kavbat battr K 2
429 14 I. fördelningen
V. kavbat battr

430 01 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. ethästsjvkomp K 2 1939430 01 Etappgrupper
I. etgrp 21. ethästsjvkomp K 2 1941-08-01430 02 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 2. ethästsjvkomp K 1 1939 mob 1941-07-31


430 03 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. ethästsjvkomp K 3
1941-07-31


430 03 Etappgrupper
III. etgrp 23. ethästsjvkomp K 3 1941-08-01430 04 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 4. ethästsjvkomp K 1
1941-07-31


430 04 Etappgrupper
IV. etgrp 24. ethästsjvkomp K 1 1941-08-01430 04 K 1
Etappförband 24. ethästsjvkomp
1944-05-01 1945-05-31


430 05 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. ethästsjvkomp K 2 1939 mob 1941-07-31


430 05 Etappgrupper
V. etgrp 25. ethästsjvkomp K 2 1941-08-01430 06 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. ethästsjvkomp K 4
1941-07-31


430 06 Etappgrupper
II. etgrp 22. ethästsjvkomp K 4 1941-08-01430 07 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. ethästsjvkomp K 4
1941-07-31


430 07 Etappgrupper
VI. etgrp 26. ethästsjvkomp K 4 1941-08-01430 08 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. ethästsjvkomp K 2
1941-07-31


430 08 Etappgrupper
VII. etgrp 28. ethästsjvkomp K 2 1941-08-01430 09 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. ethästsjvkomp K 1
1941-07-31


430 10 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. ethästsjvkomp K 3
1941-07-31


430 10 Etappgrupper
IX. etgr 29. ethästsjvkomp
1941-08-01431 01 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. hästkomp K 1
1941-07-31


431 01 Etappgrupper
XII. etgrp 12. hästkomp K 1 1941-08-01431 01 K 1
Etappförband 12. hästkomp
1944-05-01 1945-05-31


431 02 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. hästkomp K 2
1941-07-31


431 02 Etappgrupper
X. etgr 10. hästkomp K 2 1941-08-01431 03 Etappgrupper
XI. etgrp 11. hästkomp K 3 1941-08-01432 01 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. sjstkomp K 3
1941-07-31


432 01 Etappgrupper
XI. etgrp 11. sjstkomp K 3 1941-08-01432 02 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. sjstkomp K 4
1941-07-31


432 02 Etappgrupper
XII. etgrp 12. sjstkomp K 4 1941-08-01432 03 Etappgrupper
X. etgr 10. sjstkomp K 2 1941-08-01433 01 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. häst- och hästfordonsdepån K 2
433 02 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. häst- och hästfordonsdepån K 2
433 03 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. häst- och hästfordonsdepån K 1
433 04 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. häst- och hästfordonsdepån K 1
433 05 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. häst- och hästfordonsdepån K 4
433 06 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. häst- och hästfordonsdepån K 4
433 07 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. häst- och hästfordonsdepån K 4
434 01 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. remonstdepån K 2
434 02 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. remonstdepån K 3
434 03 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. remonstdepån K 3
434 11 VI. fördträng

2. hästsjvkomp K 1 1940-07-01 1941-07-31


434 11 XIV. fördträng
14. fördlvakanskomp 14. hästsjvkomp K 1 1941-08-01434 11 K 1
Etappförband 14. hästsjvkomp
1944-05-01 1945-05-31


434 11 II. fördträng

2. hästsjvkomp K 1
435 01 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. etdepåkavbat I. etdepåkavbatstaben K 2
1941-07-31


435 11 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. etdepåkavbat 1. etdepåskv K 1
435 11 K 1
Etappförband 1. etdepåskv
1944-05-01 1945-05-31


435 12 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. etdepåkavbat 2. etdepåskv K 2
435 13 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. etdepåkavbat 3. etdepåskv K 3
1941-07-31


435 13 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. etdepåkavbat 3. etdepåbilskv K 3 1941-08-01435 14 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. etdepåkavbat 4. etdepåskv K 4
435 15 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. etrskv K 4 >1941-10-01436 20 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. grkdiv I. grkdivstaben A 4 >1941-10-01436 21 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. grkdiv 1. grkbatt A 4 >1941-10-01436 22 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. grkdiv 2. grkbatt A 4 >1941-10-01436 23 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. grkdiv 3. grkbatt A 4 >1941-10-01436 24 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. grkdiv I. grkdivtrossen A 4 >1941-10-01436 25 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. pvdiv IX. pvdivstaben A 9 1943-04-29436 26 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. pvdiv 4. pbatt A 9 1943-04-29436 27 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. pvdiv 5, pbatt A 9 1943-04-29436 28 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. pvdiv 6. pbatt A 9 1943-04-29436 29 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. pvdiv IX. pdivtrossen A 9 1943-04-29436 30 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. pdivs X. pdivstaben A 6 >1941-10-01436 31 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. pdivs 7. pbatt A 6 >1941-10-01436 32 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. pdivs 8. pbatt A 6 >1941-10-01436 33 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. pdivs 9. pbatt A 6 >1941-10-01436 34 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. pdivs X. pdivtrossen A 6 >1941-10-01436 35 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. pdiv VIII. pdivstab
>1941-10-01436 36 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. pdiv 1. pbatt
>1941-10-01436 37 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. pdiv 2. pbatt
>1941-10-01436 38 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. pdiv 3. pbatt
>1941-10-01436 39 Kavalleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. pdiv pdivtrossen
>1941-10-01436 40 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. cdiv I. cdivstaben A 1 1943-10-01436 41 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. cdiv 1. cbatt A 1 1943-10-01436 42 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. cdiv 2. cbatt A 1 1943-10-01436 43 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. cdiv 3. cbatt A 1 1943-10-01436 44 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. cdiv I. cdivtrossen A 1 1943-10-01436 44

440 00 A 6

A 6 regstab A 6 1939 1941-03-31


440 01 A 6

16. ljudmätbatt A 6 1940-05-18440 01 A 1

60. batt
1943-10-22440 02 A 6

17. ljudmättbatt A 6
1941-07-31


440 02 A 1

61. arttroppen
1943-10-22440 03 A 6

gruppstaben A 6 1940-05-18 1941-03-31


440 04 A 6

16. ljudmätbatt A 6 1940-05-18440 05 A 6

25. kårmätbatt
1941-08-01440 05 A 6

47. kårmätbatt A 6 >1941-10-01440 06 A 6

26. kårmätbatt
1941-08-01440 06 A 6

48. kårmätbatt
>1941-10-01440 07 A 9

27. kårmätbatt
1941-08-01440 07 A 9

49. kårmätbatt A 9 >1941-10-01440 10 A 6
I. div I. divstaben A 6
1941-07-31


440 10 A 6
I. kårdiv I. kårdivstaben A 6 1941-08-01440 11 A 6
I. div 1. batt A 6
1941-07-31


440 11 A 6
I. kårdiv 1. batt A 6 1941-08-01440 12 A 6
I. div 2. batt A 6
1941-07-31


440 12 A 6
I. kårdiv 2. batt A 6 1941-08-01440 13 A 6
I. div 3. batt A 6
1941-07-31


440 13 A 6
I. kårdiv 3. batt A 6 1941-08-01440 14 A 6
I. div divtr A 6
1941-07-31


440 14 A 6
I. kårdiv divtr A 6 1941-08-01440 20 A 6
II. div II. divstaben A 6
1941-07-31


440 20 A 6
II. kårdiv II. kårdivstaben A 6 1941-08-01440 21 A 6
II. div 4. batt A 6
1941-07-31


440 21 A 6
II. kårdiv 4. batt A 6 1941-08-01440 22 A 6
II. div 5. batt A 6
1941-07-31


440 22 A 6
II. kårdiv 5. batt A 6 1941-08-01440 23 A 6
II. div 6. batt A 6
1941-07-31


440 23 A 6
II. kårdiv 6. batt A 6 1941-08-01440 24 A 6
II. div divtr A 6
1941-07-31


440 24 A 6
II. kårdiv divtr A 6 1941-08-01440 30 A 6
III. div III. divstaben A 6
1941-07-31


440 30 A 6
III. kårdiv III. kårdivstaben A 6 1941-08-01440 31 A 6
III. div 7. batt A 6
1941-07-31


440 31 A 6
III. kårdiv 7. batt A 6 1941-08-01440 32 A 6
III. div 8. batt A 6
1941-07-31


440 32 A 6
III. kårdiv 8. batt A 6 1941-08-01440 33 A 6
III. div 9. batt A 6
1941-07-31


440 33 A 6
III. kårdiv 9. batt A 6 1941-08-01440 34 A 6
III. div divtr A 6
1941-07-31


440 34 A 6
III. kårdiv divtr A 6 1941-08-01440 40 A 6
IV. div IV. divstaben A 8
1941-07-31


440 40 A 8
IV. kårdiv IV. kårdivstaben A 8 1941-08-01440 40 A 9
VII. kårdiv VII. kårdivstaben A 9 >1941-10-01440 41 A 6
IV. div 10. batt A 8
1941-07-31


440 41 A 9
VII. kårdiv 19. batt A 9 >1941-10-01440 41 A 8
IV. kårdiv 10. batt A 8 1941-08-01440 42 A 6
IV. div 11. batt A 8
1941-07-31


440 42 A 9
VII. kårdiv 20. batt A 9 >1941-10-01440 42 A 8
IV. kårdiv 11. batt A 8 1941-08-01440 43 A 6
IV. div 12. batt A 8
1941-07-31


440 43 A 9
VII. kårdiv 21. batt A 9 >1941-10-01440 43 A 8
IV. kårdiv 12. batt A 8 1941-08-01440 44 A 6
IV. div divtr A 8
1941-07-31


440 44 A 9
VII. kårdiv divtr A 9 1941-08-01440 44 A 8
IV. kårdiv divtr A 8 1941-08-01440 50 A 6
V. div V. divstaben A 6
1941-07-31


440 50 A 6
V. kårdiv V. kårdivstaben A 6 1941-08-01440 51 A 6
V. div 13. batt A 6
1941-07-31


440 51 A 6
V. kårdiv 13. batt A 6 1941-08-01440 52 A 6
V. div 14. batt A 6
1941-07-31


440 52 A 6
V. kårdiv 14. batt A 6 1941-08-01440 53 A 6
V. div 15. batt A 6
1941-07-31


440 53 A 6
V. kårdiv 15. batt A 6 1941-08-01440 54 A 6
V. div divtr A 6
1941-07-31


440 54 A 6
V. kårdiv divtr A 6 1941-08-01440 60 VII. fördelningen

16. batt A 6 A 6 1940-07-01 1941-07-31


440 65 VII. fördelningen

17. batt A 6 A 6 1940-07-01 1941-07-31


440 70 A 6
VII. div VII. divstaben A 6
1941-07-31


440 70 A 6
VII. kårdiv VII. kårdivstaben A 6 1941-08-01440 70 A 9
IV. kårdiv IV. kårdivstaben A 9 >1941-10-01440 71 A 6
VII. div 19. batt A 6
440 71 A 7
VII. kårdiv 16. batt A 7 1941-08-01440 71 A 9
IV. kårdiv 16. batt A 9 >1941-10-01440 71 A 6
VII. kårdiv 19. batt A 6 1941-08-01440 72 A 6
VII. div 20. batt A 6
440 72 A 9
VII. kårdiv 17. batt A 9 1941-08-01440 72 A 9
IV. kårdiv 17. batt A 9 >1941-10-01440 72 A 6
VII. kårdiv 20. batt A 6 1941-08-01440 73 A 6
VII. div 21. batt A 6
440 73 A 9
VII. kårdiv 18. batt A 9 1941-08-01440 73

IV. kårdiv 18. batt
>1941-10-01440 73 A 6
VII. kårdiv 21. batt A 6 1941-08-01440 74 A 6
VII. div divtr A 6
1941-07-31


440 74 A 9
IV. kårdiv divtr A 9 >1941-10-01440 74 A 6
VII. kårdiv divtr A 6 1941-08-01440 80 A 6
VIII. div VIII. divstaben A 6
1941-07-31


440 80 A 6
VI. kårdiv VI. kårdivstaben
1941-08-01440 81 A 6
VIII. div 22. batt A 6
1941-07-31


440 82 A 6
VIII. div 23. batt A 6
1941-07-31


440 83 A 6
VIII. div 24- batt A 6
1941-07-31


440 84 A 6
VIII. div divtr A 6
1941-07-31


440 90 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

VIII. kårdivstaben
1941-08-01440 90 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

XII. kårdivstaben
1941-08-01440 91 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

22. batt
1941-08-01440 91 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

22. batt
1941-08-01440 92 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

23. batt
1941-08-01440 92 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

23. batt
1941-08-01440 93 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

24. batt
1941-08-01440 93 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

24. batt
1941-08-01440 94 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

divtr
1941-08-01440 94 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

divtr
1941-08-01440 95 8. motorbrigaden
34. cbrigdivs 34. cbrigdivstaben A 6 >1941-10-01440 95 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
34. cbrig 34. cbrigstaben A 6 >1941-10-01440 96 8. motorbrigaden
34. cbrigdivs 1. batt A 6 >1941-10-01440 96 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
34. cbrig 1. batt A 6 >1941-10-01440 97 8. motorbrigaden
34. cbrigdivs 2. batt A 6 >1941-10-01440 97 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
34. cbrig 2. batt A 6 >1941-10-01440 98 8. motorbrigaden
34. cbrigdivs 3. batt A 6 >1941-10-01440 98 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
34. cbrig 3. batt A 6 >1941-10-01440 99 8. motorbrigaden
34. cbrigdivs divlv A 6 >1941-10-01440 99 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
34. cbrig divtr A 6 >1941-10-01441 00 Luftvärnsartilleri

regstab A 9
441 01


1. lvbatt I. lvdiv
1939 mob441 01 Lv 1

Lvregstab
1941-08-01441 02 Lv 2

Lvregstab
1941-08-01441 03 Lv 3

Lvregstab
1941-08-01441 10 Luftvärnsartilleri
I. lvdiv I. lvdivstaben A 9
1941-07-31


441 10 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. kårlvdiv I. kårlvdivstaben A 9 1941-08-01441 11 Luftvärnsartilleri
I. lvdiv 1. lvbatt A 9
1941-07-31


441 11 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. kårlvdiv 1. kårlvbatt A 9 1941-08-01441 12 Luftvärnsartilleri
I. lvdiv 2. lvbatt A 9
1941-07-31


441 12 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. kårlvdiv 2. kårlvbatt A 9 1941-08-01441 13 Luftvärnsartilleri
I. lvdiv 3. lvbatt A 9
1941-07-31


441 13 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. kårlvdiv 3. kårlvbatt A 9 1941-08-01441 14 Luftvärnsartilleri
I. lvdiv 1. bilplut A 9
1941-07-31


441 14 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
I. kårlvdiv 1. kårlvtrkomp A 9 1941-08-01441 20 Luftvärnsartilleri
II. lvdiv II. lvdivstaben A 9
1941-07-31


441 20 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. kårlvdiv II. kårlvdivstaben A 9 1941-08-01441 21 Luftvärnsartilleri
II. lvdiv 4. lvbatt A 9
1941-07-31


441 21 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. kårlvdiv 4. kårlvbatt A 9 1941-08-01441 22 Luftvärnsartilleri
II. lvdiv 5. lvbatt A 9
1941-07-31


441 22 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. kårlvdiv 5. kårlvbatt A 9 1941-08-01441 23 Luftvärnsartilleri
II. lvdiv 6. lvbatt A 9
1941-07-31


441 23 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. kårlvdiv 6. kårlvbatt A 9 1941-08-01441 24 Luftvärnsartilleri
II. lvdiv 2. bilplut A 9
1941-07-31


441 24 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
II. kårlvdiv 2. kårlvtrkomp A 9 1941-08-01441 30 Luftvärnsartilleri
III. lvdiv III. lvdivstaben A 10
1941-07-31


441 30 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
III. lvdiv III. kårlvdivstaben A 10 1941-08-01441 31 Luftvärnsartilleri
III. lvdiv 7. lvbatt A 10
1941-07-31


441 31 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
III. lvdiv 7. kårlvbatt A 10 1941-08-01441 32 Luftvärnsartilleri
III. lvdiv 8. lvbatt A 10
1941-07-31


441 32 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
III. lvdiv 8. kårlvbatt A 10 1941-08-01441 33 Luftvärnsartilleri
III. lvdiv 9. lvbatt A 10
1941-07-31


441 33 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
III. lvdiv 9. kårlvbatt A 10 1941-08-01441 34 Luftvärnsartilleri
III. lvdiv 3. bilplut A 10
1941-07-31


441 34 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
III. lvdiv 3. kårlvtrkomp A 10 1941-08-01441 40 Luftvärnsartilleri
IV. lvdiv IV. lvdivstaben A 10
1941-07-31


441 40 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IV. kårlvdiv IV. kårlvdivstaben A 10 1941-08-01441 41 Luftvärnsartilleri
IV. lvdiv 10. lvbatt A 10
1941-07-31


441 41 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IV. kårlvdiv 10. kårlvbatt A 10 1941-08-01441 42 Luftvärnsartilleri
IV. lvdiv 11. lvbatt A 10
1941-07-31


441 42 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IV. kårlvdiv 11. kårlvbatt A 10 1941-08-01441 43 Luftvärnsartilleri
IV. lvdiv 12. lvbatt A 9
1941-07-31


441 44 Luftvärnsartilleri
IV. lvdiv 13. lvbatt A 9
1941-07-31


441 45 Luftvärnsartilleri
IV. lvdiv 4. bilplut A 10
1941-07-31


441 45 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IV. kårlvdiv 4. kårlvtrkomp
1941-08-01441 50


1. lvakantroppen
1939 mob441 51 Luftvärnsartilleri

1. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 52 Luftvärnsartilleri

2. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 52


3. lvakantroppen
1939 mob441 53 Luftvärnsartilleri

4. lvakantroppen A 9 1939-12-04441 53 Luftvärnsartilleri

3. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 54 Luftvärnsartilleri

4. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 55 Luftvärnsartilleri

5. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 56 Luftvärnsartilleri

6. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 57 Luftvärnsartilleri

7. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 58 Luftvärnsartilleri

8. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 59 Luftvärnsartilleri

9. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 60 Luftvärnsartilleri

10. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 61 Luftvärnsartilleri

11. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 62 Luftvärnsartilleri

12. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 63 Luftvärnsartilleri

13. lvakantroppen A 9 1940-05-13 1941-07-31


441 64 Luftvärnsartilleri

14. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 65 Luftvärnsartilleri

15. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 66 Luftvärnsartilleri

16. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 67 Luftvärnsartilleri

17. lvakantroppen A 9
1941-07-31


441 68 Luftvärnsartilleri

18. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 69 Luftvärnsartilleri

19. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 70 Luftvärnsartilleri

20. lvakantroppen A 10
1941-07-31


441 71 Luftvärnsartilleri

1. strlktroppen A 9
1941-07-31


441 72 Luftvärnsartilleri

2. strlktroppen A 9
1941-07-31


441 73 Luftvärnsartilleri

3. strlktroppen A 9
1941-07-31


441 74 Luftvärnsartilleri

4. strlktroppen A 10
1941-07-31


441 75 Luftvärnsartilleri

5. strlktroppen A 10
1941-07-31


441 76 Luftvärnsartilleri

6. strlktroppen A 10
<1941-01-01


441 81 Luftvärnsartilleri

51. lvakantroppen (jv) A 9
<1941-04-01


441 82 Luftvärnsartilleri

52. lvakantroppen (jv) A 9
<1941-04-01


441 85 Luftvärnsartilleri
11. kårlvakankomp 11. kårlvakankomp, staben A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 85 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
21. kårlvakankomp 21. kårlvakankomp, staben
1941-08-01441 86 Luftvärnsartilleri
11. kårlvakankomp 1. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 86 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
21. kårlvakankomp 1. troppen
1941-08-01441 87 Luftvärnsartilleri
11. kårlvakankomp 2. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 87 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
21. kårlvakankomp 2. troppen
1941-08-01441 88 Luftvärnsartilleri
11. kårlvakankomp 3. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 88 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
21. kårlvakankomp 3. troppen
1941-08-01441 89 Luftvärnsartilleri
11. kårlvakankomp 4. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 89 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
21. kårlvakankomp 4. troppen
1941-08-01441 90 Luftvärnsartilleri
11. kårlvakankomp 5. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 90 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
21. kårlvakankomp 5. troppen
1941-08-01441 91 Luftvärnsartilleri
12. kårlvakankomp 12. kårlvakankomp, staben A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 91 Luftvärnsartilleri

4. lvbatt A 8
441 91 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
22. kårlvakankomp 22. kårlvakankomp, staben
1941-08-01441 92 Luftvärnsartilleri
12. kårlvakankomp 1. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 92 Luftvärnsartilleri

?

441 92 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
22. kårlvakankomp 1. troppen
1941-08-01441 93 Luftvärnsartilleri
12. kårlvakankomp 2. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 93 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
22. kårlvakankomp 2. troppen
1941-08-01441 94 Luftvärnsartilleri
12. kårlvakankomp 3. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 94 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
22. kårlvakankomp 3. troppen
1941-08-01441 95 Luftvärnsartilleri
12. kårlvakankomp 4. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 95 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
22. kårlvakankomp 4. troppen
1941-08-01441 96 Luftvärnsartilleri
12. kårlvakankomp 5. troppen A 9 >1941-03-01 1941-07-31


441 96 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
22. kårlvakankomp 5. troppen
1941-08-01442 00 A 1
I.självst div I.självst divstaben

442 01 A 3

1. tygkomp A 3 1939442 01 A 1
I.självst div 1. batt

442 02


2. tygkomp
1939 mob442 02 A 1
I.självst div 2. batt

442 03 A 1
I.självst div 3. batt

442 04 A 1
I.självst div divtr

442 05 V. etgrp

5. tygkomp
1939 mob442 10 A 11
IV. div IV. divstaben A 3 1940-07-01 1941-07-31


442 10 A 23
III. div III. divstaben A 3 1941-08-01442 11 A 11
IV. div 10. batt A 3 1940-07-01 1941-07-31


442 11 A 23
III. div 7. batt A 3 1941-08-01442 12 A 11
IV. div 11. batt A 3 1940-07-01 1941-07-31


442 12 A 23
III. div 8. batt A 3 1941-08-01442 13 A 11
IV. div divtr A 3 1940-07-01 1941-07-31


442 13 A 23
III. div divtr A 3 1941-08-01442 14 A 11
IV. div 12. batt A 3 1940-07-01 1941-07-31


442 14 A 23
III. div 9. batt A 3 1941-08-01442 20 Luftvärnsartilleri
13. kårlvakankomp 13. kårlvakankomp, staben A 10 >1941-03-01442 20 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
23. kårlvakankomp 23. kårlvakankomp, staben
1941-08-01442 21 Luftvärnsartilleri
13. kårlvakankomp 1. troppen A 10 >1941-03-01442 21 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
23. kårlvakankomp 1. troppen
1941-08-01442 22 Luftvärnsartilleri
13. kårlvakankomp 2. troppen A 10 >1941-03-01442 22 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
23. kårlvakankomp 2. troppen
1941-08-01442 23 Luftvärnsartilleri
13. kårlvakankomp 3. troppen A 10 >1941-03-01442 23 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
23. kårlvakankomp 3. troppen
1941-08-01442 24 Luftvärnsartilleri
13. kårlvakankomp 4. troppen A 10 >1941-03-01442 24 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
23. kårlvakankomp 4. troppen
1941-08-01442 25 Luftvärnsartilleri
13. kårlvakankomp 5. troppen A 10 >1941-03-01442 25 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
23. kårlvakankomp 5. troppen
1941-08-01442 26 Luftvärnsartilleri
14. kårlvakankomp 14. kårlvakankomp, staben A 10 >1941-03-01442 26 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
24. kårlvakankomp 24. kårlvakankomp, staben
1941-08-01442 26 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
29. kårlvakankomp 29. kårlvakankomp, staben
>1941-10-01442 27 Luftvärnsartilleri
14. kårlvakankomp 1. troppen A 10 >1941-03-01442 27 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
29. kårlvakankomp 1. troppen
>1941-10-01442 27 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
24. kårlvakankomp 1. troppen
1941-08-01442 28 Luftvärnsartilleri
14. kårlvakankomp 2. troppen A 10 >1941-03-01442 28 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
29. kårlvakankomp 2. troppen
>1941-10-01442 28 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
24. kårlvakankomp 2. troppen
1941-08-01442 29 Luftvärnsartilleri
14. kårlvakankomp 3. troppen A 10 >1941-03-01442 29 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
29. kårlvakankomp 3. troppen
>1941-10-01442 29 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
24. kårlvakankomp 3. troppen
1941-08-01442 30 Luftvärnsartilleri
14. kårlvakankomp 4. troppen A 10 >1941-03-01442 30 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
29. kårlvakankomp 4. troppen
>1941-10-01442 30 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
24. kårlvakankomp 4. troppen
1941-08-01442 31 Luftvärnsartilleri
14. kårlvakankomp 5. troppen A 10 >1941-03-01442 31 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
29. kårlvakankomp 5. troppen
>1941-10-01442 31 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
24. kårlvakankomp 5. troppen
1941-08-01442 32 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. kårlvdiv V. kårlvdivstaben Lv 1
1941-08-01442 33 Lv1

5. lvtrkomp
1941-08-01442 33 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. kårlvdiv 5. kårlvtrkomp
1941-08-01442 36 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. kårlvdiv 13. kårlvbatt
1941-08-01442 37 A 9

14. lvbatt
1941-08-01442 37 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. kårlvdiv 14. kårlvbatt
1941-08-01442 39 A 10

16. lvbatt
1941-08-01442 40 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 1. jvglvakankomp. staben A 9 >1941-03-01442 40 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 31. jvglvakankomp. stab Lv 1
1941-08-01442 41 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 1. troppen A 9 >1941-03-01442 41 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 1. troppen
1941-08-01442 42 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 2. troppen A 9 >1941-03-01442 42 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 2. troppen
1941-08-01442 43 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 3. troppen A 9 >1941-03-01442 43 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 3. troppen
1941-08-01442 44 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 4. troppen A 9 >1941-03-01442 44 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 4. troppen
1941-08-01442 45 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 5. troppen A 9 >1941-03-01442 45 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 5. troppen
1941-08-01442 46 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 6. troppen A 9 >1941-03-01442 46 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 6. troppen
1941-08-01442 47 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 7. troppen A 9 >1941-03-01442 47 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 7. troppen
1941-08-01442 48 Luftvärnsartilleri
1. jvglvakankomp 8. troppen A 9 >1941-03-01442 48 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
31. jvglvakankomp 8. troppen
1941-08-01442 51 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 3
442 51 Etappgrupper
I. etgrp 1. tygkomp utom rörl tygverkstadsplu A 3 1941-08-01442 52 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 4
1941-07-31


442 52 Etappgrupper
II. etgrp 2. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 4 1941-08-01442 53 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 2
1941-07-31


442 53 Etappgrupper
III. etgrp 3. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 2 1941-08-01442 54 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 1
1941-07-31


442 54 Etappgrupper
IV. etgrp 4. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 1 1941-08-01442 55 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 3
1941-07-31


442 55 Etappgrupper
V. etgrp 5. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 3 1941-08-01442 56 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

6. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 5
1941-07-31


442 56 Etappgrupper
VI. etgrp 6. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 5 1941-08-01442 57 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

7. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 4 1940-07-01 1941-07-31


442 57 Etappgrupper
VII. etgrp 7. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 4 1941-08-01442 58 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

8. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 2
1941-07-31


442 58 Etappgrupper
IX. etgr 9. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 2 1941-08-01442 59 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

9. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 1
1941-07-31


442 59 Etappgrupper
VIII. etgrp 8. tygkomp utom rörl tygverkstadsplut A 1 1941-08-01442 60 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

10. tygkomp utom rörliga tygverkstadsplut A 4
1941-07-31


442 65 A 9

15. lvbatt
1941-08-01442 65 A 9

22. kårlvbatt
1941-08-01442 65 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. kårlvdiv 15. kårlvbatt
1941-08-01442 69 A 9

19. lvbatt
>1941-10-01442 70 Lv 3
1. cbriglvakankomp 1. cbriglvakankomp, staben Lv 3
1941-08-01442 71 Lv 3
1. cbriglvakankomp 1. troppen
1941-08-01442 72 Lv 3
1. cbriglvakankomp 2. troppen
1941-08-01442 73 Lv 3
1. cbriglvakankomp 3. troppen
1941-08-01442 74 Lv 3
1. cbriglvakankomp 4. troppen
1941-08-01442 75 Lv 3
1. cbriglvakankomp 5. troppen
1941-08-01442 80 Lv 3
31. cbriglvakankomp 31. cbriglvakankomp, staben Lv 3
1941-08-01442 81 Lv 3
31. cbriglvakankomp 1. troppen
1941-08-01442 82 Lv 3
31. cbriglvakankompv 2. troppen
1941-08-01442 83 Lv 3
31. cbriglvakankomp 3. troppen
1941-08-01442 84 Lv 3
31. cbriglvakankomp 4. troppen
1941-08-01442 85 Lv 3
31. cbriglvakankomp 5. troppen
1941-08-01442 90 Lv 3
10. cbriglvakankomp 10. pbriglvakankomp, staben Lv 3
1941-08-01442 91 Lv 3
10. cbriglvakankomp 1. troppen
1941-08-01442 92 Lv 3
10. cbriglvakankomp 2. troppen
1941-08-01442 93 Lv 3
10. cbriglvakankomp 3. troppen
1941-08-01442 94 Lv 3
10. cbriglvakankomp 4. troppen
1941-08-01442 95 Lv 3
10. cbriglvakankomp 5. troppen
1941-08-01443 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 1. tygkomp A 3 1939 1941-07-31


443 01 Etappgrupper
I. etgrp rörliga tygverkstadsplut ur 1. tygkomp A 3 1941-08-01443 02 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 2. tygkomp A 4 1939 mob 1941-07-31


443 02 Etappgrupper
II. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 2. tygkomp A 4 1941-08-01443 03 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 3. tygkomp A 2
1941-07-31


443 03 Etappgrupper
III. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 3. tygkomp A 2 1941-08-01443 04 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 4. tygkomp A 1
1941-07-31


443 04 Etappgrupper
IV. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 4. tygkomp A 1 1941-08-01443 05 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp rörliga tygverkstadsplut ur 5. tygkomp A 3 1939 mob 1941-07-31


443 05 Etappgrupper
V. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 5. tygkomp A 3 1941-08-01443 06 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 6. tygkomp A 5
1941-07-31


443 06 Etappgrupper
VI. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 6. tygkomp A 5 1941-08-01443 07 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 7. tygkomp A 4 1940-07-01 1941-07-31


443 07 Etappgrupper
VII. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 7. tygkomp A 4 1941-08-01443 08 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 8. tygkomp A 2
1941-07-31


443 08 Etappgrupper
IX. etgr rörl tygverkstadsplut ur 9. tygkomp A 2 1941-08-01443 09 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 9. tygkomp A 1
1941-07-31


443 09 Etappgrupper
VIII. etgrp rörl tygverkstadsplut ur 8. tygkomp A 1 1941-08-01443 10 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

rörliga tygverkstadsplut ur 10. tygkomp A 4
1941-07-31


443 11 Etappgrupper
I. etgrp 1. lätta amförrådet A 3
443 11 Etappgrupper
I. etgrp 1. amförådet Tyg 2 >1944-01-01443 12 Etappgrupper
II. etgrp 2. lätta amförrådet A 4 1941-08-01443 13 Etappgrupper
III. etgrp 3. lätta amförrådet A 2
443 13 Etappgrupper
III. etgrp 3. amförrådet Tyg 2 >1944-01-01443 14 Etappgrupper
IV. etgrp 4. lätta amförrådet A 1 1941-08-01 1944-01-31


443 14 Etappgrupper
IV. etgrp 4. amförrådet Tyg 1 1944-02-01443 15 Etappgrupper
V. etgrp 5. lätta amförrådet A 3 1941-08-01443 15 Etappgrupper
V. etgrp 5. amförrådet Tyg 2 >1944-01-01443 16 Etappgrupper
VI. etgrp 6. lätta amförrådet A 5 1941-08-01443 17 Etappgrupper
VII. etgrp 7. lätta amförrådet A 4 1941-08-01443 18 Etappgrupper
VIII. etgrp 8. lätta amförrådet A 1 1944-01-13 1944-01-31


443 18 Etappgrupper
VIII. etgrp 8. amförrådet Tyg 1 1944-02-01443 19 Etappgrupper
IX. etgr 9. lätta amförrådet A 2
443 19 Etappgrupper
IX. etgr 9. amförrådet Tyg 2 >1944-01-01443 20 Etappgrupper

amförråd i Torsby
>1941-10-01443 21 Etappgrupper

amförråd i Kil
>1941-10-01443 22 Etappgrupper

amförråd i Boden
>1941-10-01443 23 Etappgrupper

amförråd i Björneborg
>1941-10-01443 24 Etappgrupper

amförråd i Älvdalen
>1941-10-01443 26 Etappgrupper

amförråd i Lilleskog
>1941-10-01443 27 Etappgrupper

amförråd i Hajum
>1941-10-01443 28 Etappgrupper

amförråd i Vrångsholmen
>1941-10-01443 30 Etappgrupper

amförråd i Höör
>1941-10-01443 31 Etappgrupper

amförråd i Örkelljunga
>1941-10-01443 32 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

amförrådet i Gillberga
>1941-10-01443 33 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

amförrådet i Sunne
>1941-10-01443 34 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

amförrådet i Råda
>1941-10-01443 35 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

amförrådet i Skallkåre?
>1941-10-01443 40 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
9. pbriglvakankomp 9. pbriglvakankomp stab Lv 6
1941-08-01443 41 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
9. pbriglvakankomp 1. troppen
1941-08-01443 42 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
9. pbriglvakankomp 2. troppen
1941-08-01443 43 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
9. pbriglvakankomp 3. troppen
1941-08-01443 44 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
9. pbriglvakankomp 4. troppen
1941-08-01443 45 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
9. pbriglvakankomp 5. troppen
1941-08-01443 50 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
25. kårlvakankomp 25. kårlvakankomp, staben
1941-08-01443 50 Etappgrupper
25. kårlvakankomp 25. kårlvakankomp staben
>1941-10-01443 51 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
25. kårlvakankomp 1. troppen Lv 7
1941-08-01443 51 Etappgrupper
25. kårlvakankomp 1. troppen Lv 7
>1941-10-01443 52 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
25. kårlvakankomp 2. troppen Lv 7
1941-08-01443 52 Etappgrupper
25. kårlvakankomp 2. troppen Lv 7
>1941-10-01443 53 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
25. kårlvakankomp 3. troppen Lv 5
1941-08-01443 53 Etappgrupper
25. kårlvakankomp 3. troppen Lv 5
>1941-10-01443 54 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
25. kårlvakankomp 4. troppen Lv 5
1941-08-01443 54 Etappgrupper
25. kårlvakankomp 4. troppen Lv 5
>1941-10-01443 55 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
25. kårlvakankomp 5. troppen Lv 5
1941-08-01443 55 Etappgrupper
25. kårlvakankomp 5. troppen Lv 5
>1941-10-01443 60 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VI. kårlvdiv VI. kårlvdivstaben Lv 2
1941-08-01443 60 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. kårlvdiv IX. kårlvdivstaben Lv 2
1943-01-01443 60 Etappgrupper
VI. kårlvdiv VI. kårlvdivstaben Lv 2
>1941-10-01 1943-09-30


443 61 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VI. kårlvdiv 16. kårlvbatt
1941-08-01 1943-09-30


443 61 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. kårlvdiv 25. kårlvbatt
1943-10-01443 61 Etappgrupper
VI. kårlvdiv 16. lvbatt
1943-02-23 1943-09-30


443 62 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VI. kårlvdiv 17. kårlvbatt
1941-08-01443 62 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
IX. kårlvdiv 26. årlvbatt
1943-10-01443 62 Etappgrupper
VI. kårlvdiv 17. lvbatt
1943-02-23443 63 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VI. kårlvdiv 18. kårlvbatt
1943-10-01443 63 Etappgrupper
VI. kårlvdiv 18. lvbatt
1943-02-23443 64 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VI. kårlvdiv 6. kårlvtrkomp
1941-08-01 1943-09-30


443 64 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VI. kårlvdiv 9. kårlvtrkomp
1943-10-01443 64 Etappgrupper
VI. kårlvdiv 6. lvtrkomp
1943-02-23443 65 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. kårlvdiv VII. kårlvdivstaben
1941-08-01443 66 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. kårlvdiv 19. kårlvbatt
1941-08-01443 67 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. kårlvdiv 20. kårlvbatt
1941-08-01443 68 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. kårlvdiv 21. kårlvbatt
1941-08-01443 69 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. kårlvdiv 7. kårlvtrkomp
1941-08-01443 70 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 27. kårlvakankomp,stab
1941-08-01443 71 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 1. troppen
1941-08-01443 72 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 2. troppen
1941-08-01443 73 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 3. troppen
1941-08-01443 74 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 4. troppen
1941-08-01443 75 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 5. troppen
1941-08-01443 76 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
27. kårlvakankomp 27. kårlvbatt
1943-10-01443 80 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. kårlvdiv VIII. kårlvdivstaben
1941-08-01443 80 Etappgrupper
VIII. lvdiv VIII. lvdivstaben
1941-08-01443 81 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. kårlvdiv 22. kårlvbatt
1941-08-01443 81 Etappgrupper
VIII. lvdiv 22. lvbatt
1941-08-01443 82 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. kårlvdiv 23. kårlvbatt
1941-08-01443 82 Etappgrupper
VIII. lvdiv 23. lvbatt
>1941-10-01443 83 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. kårlvdiv 24. kårlvbatt
1941-08-01443 83 Etappgrupper
VIII. lvdiv 24. lvbatt
>1941-10-01443 84 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VIII. kårlvdiv 8. kårlvtrkomp
1941-08-01443 84 Etappgrupper
VIII. lvdiv 8. lvtrkomp
>1941-10-01443 85 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
28. kårlvakankomp 28. kårlvakankomp,stab
1941-08-01443 85 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
15. fördel 15. fördlvakankomp,stab
>1941-10-01443 85 Etappgrupper
28. kårlvakankomp 28. kårlvakankomp Lv 7 Lv 7 >1941-10-01443 86 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
28. kårlvakankomp 1. troppen
1941-08-01443 86 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
15. fördel 1. troppen
>1941-10-01443 86 Etappgrupper
28. kårlvakankomp 1. troppen Lv 7 Lv 7 >1941-10-01443 87 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
28. kårlvakankomp 2. troppen
1941-08-01443 87 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
15. fördel 2. troppen
>1941-10-01443 87 Etappgrupper
28. kårlvakankomp 2. troppen Lv 7 Lv 7 >1941-10-01443 88 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
28. kårlvakankomp 3. troppen
1941-08-01443 88 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
15. fördel 3. troppen
>1941-10-01443 88 Etappgrupper
28. kårlvakankompv 3. troppen Lv 7 Lv 7 >1941-10-01443 89 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
28. kårlvakankomp 4. troppen
1941-08-01443 89 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
15. fördel 4. troppen
>1941-10-01443 89 Etappgrupper
28. kårlvakankomp 4. troppen Lv 7 Lv 7 >1941-10-01443 90 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
28. kårlvakankomp 5. troppen
1941-08-01443 90 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
15. fördel 5. troppen
>1941-10-01443 90 Etappgrupper
28. kårlvakankomp 5. troppen Lv 7 Lv 7 >1941-10-01443 93 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
8. pbriglvakankomp 8. pbriglvakankomp stab Lv 4
1941-08-01443 93 Etappgrupper
8. pbriglvakankomp 8. pbriglvakankomp, stab Lv 4 Lv 4 >1941-10-01443 94 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
8. pbriglvakankomp 1. troppen
1941-08-01443 94 Etappgrupper
8. pbriglvakankomp 1. troppen Lv 4 Lv 4 >1941-10-01443 95 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
8. pbriglvakankomp 2. troppen
1941-08-01443 95 Etappgrupper
8. pbriglvakankomp 2. troppen Lv 4 Lv 4 >1941-10-01443 96 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
8. pbriglvakankomp 3. troppen
1941-08-01443 96 Etappgrupper
8. pbriglvakankomp 3. troppen Lv 4 Lv 4 >1941-10-01443 97 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
8. pbriglvakankomp 4. troppen
1941-08-01443 97 Etappgrupper
8. pbriglvakankomp 4. troppen Lv 4 Lv 4 >1941-10-01443 98 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
8. pbriglvakankomp 5. troppen
1941-08-01443 98 Etappgrupper
8. pbriglvakankomp 5. troppen Lv 4 Lv 4 1941-08-01444 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. amförrådskomp A 9
1941-07-31


444 01 Etappgrupper
XII. etgrp 12. amförrådskomp Tyg 1 1944-02-01444 01 Etappgrupper
XII. etgrp 12. amförrådskomp Lv 1 A 9 1941-08-01 1944-01-31


444 02 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. amförrådskomp A 1
1941-07-31


444 02 Etappgrupper
XI. etgrp 11. amförrådskomp A 1 1941-08-01 1944-01-14


444 02 Etappgrupper
XI. etgrp 11. amförrådskomp Tyg 1 1944-01-15444 03 Etappgrupper
X. etgr 10. amförrådskomp A 3
444 03 Etappgrupper
X. etgr 10. amförrådskomp Tyg 2 >1944-01-01444 05 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. kårlvdiv X. kårlvdivstaben Lv 3
1943-09-10444 06 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. kårlvdiv 28, kårlvbatt
1943-09-10444 07 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. kårlvdiv 29, kårlvbatt
1943-09-10444 08 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
X. kårlvdiv 30. kårlvbatt
>1943-09-10444 10 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
30. kårlvakankomp 30. kårlvakankomp, stab Lv 3
1943-09-10444 11 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
30. kårlvakankomp 1. troppen Lv 3
1943-09-10444 12 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
30. kårlvakankomp 2. troppen Lv 3
1943-09-10444 13 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
30. kårlvakankomp 3. troppen Lv 3
1943-09-10444 14 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
30. kårlvakankomp 4. troppen Lv 3
1943-09-10444 15 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
30. kårlvakankomp 5. troppen Lv 3
1943-09-10444 18 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

16. kårlvbatt Lv 6
>1941-10-01444 25 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
26. kårlvakankomp 26. kårlvakankomp, stab Lv 6
>1941-10-01444 26 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
26. kårlvakankomp 1. troppen
>1941-10-01444 27 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
26. kårlvakankomp 2. troppen
>1941-10-01444 28 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
26. kårlvakankomp 3. troppen
>1941-10-01444 29 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
26. kårlvakankomp 4. troppen
>1941-10-01444 39 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
26. kårlvakankomp 5. troppen
>1941-10-01445 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. tygförrådskomp A 9
1941-07-31


445 01 Etappgrupper
XII. etgrp 12. tygförrådskomp A 9
445 02 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. tygförrådskomp A 1
1941-07-31


445 02 Etappgrupper
XI. etgrp 11. tygförrådskomp A 1
1944-02-15


445 03 Etappgrupper
X. etgr 10. tygförrådskomp A 3
1944-02-15


445 08 Etappgrupper

13. tygverkstadskomp Tyg 3 >1943445 09 Etappgrupper

14. tygverkstadskomp Tyg 2 1944-02-15445 10 Etappgrupper

15. tygverkstadskomp Tyg 1 1943-12-30446 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. tygverkstadskomp A 9
1941-07-31


446 01 Etappgrupper
XII. etgrp 12. tygverkstadskomp A 9
446 02 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. tygverkstadskomp A 1
1941-07-31


446 02 Etappgrupper
XI. etgrp 11. tygverkstadskomp A 1
1944-02-15


446 03 Etappgrupper
X. etgr 10. tygverkstadskomp A 3
1944-02-15


446 51 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

I. etdepådivstaben A 1 1941-08-01 1943-04-29


446 51

446 52 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

II. etdepådivstaben A 2
446 52

446 53 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

III. etdepådivstaben A 3 >1941-10-01446 53

446 54 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

IV. etdepådivstaben A 4 1941-08-01446 54 Etappgrupper
IV. etgrp IV. etdivstaben A 4 >1941-10-01446 61 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåbatt A 1 1941-08-01 1943-04-29


446 62 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. etdepåbatt A 2 1941-08-01446 63 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåbatt A 3
446 64 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. etdepåbatt A 4 1941-08-01446 65 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. etdepåbatt A 5 1941-08-01446 71 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

21. etdepåbatt A 1
1943-04-29


446 72 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

22. etdepåbatt A 2 1941-08-01446 73 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

23. etdepåbatt A 3
446 74 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

24. etdepåbatt A 4 1941-08-01446 75 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. motdiv VII. motdivstaben A 3 >1941-10-01446 76 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. motdiv 1. motbatt A 3 >1941-10-01446 77 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. motdiv 2. motbatt A 3 >1941-10-01446 78 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. motdiv 3. motbatt A 3 >1941-10-01446 79 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband
VII. motdiv VII. motdivtrossen A 3 >1941-10-01447 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. självständiga amförrådsplut A 1
1941-07-31


447 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

20. självständiga amförrådsplut A 1 1941-08-01 1944-01-31


447 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

13. självständiga amförrådsplut Tyg 1 1944-02-01448 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. etmotorverkstadskadern I 1
1941-07-31


448 01 Etappgrupper
XII. etgrp 12. etmotorverkstaden I 1 1941-08-01 1943-02-08


448 01 Etappgrupper
XII. etgrp 15. motorverkstadskomp Tyg 1 1944-02-09448 01A


en förrådsgrupp 15 motorverkst komp Tyg 1 1945 vinteröv448 02 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

2. etmotorverkstadskadern A 2
1941-07-31


448 02 Etappgrupper
XI. etgrp 14. motorverkstadskomp Tyg 2 >1944-01-01448 02 Etappgrupper
XI. etgrp 11. etmotorverkstaden A 1
448 03 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. etmotorverkstadskadern A 6 >1941-03-01448 03 Etappgrupper
X. etgr 10. etmotorverkstaden A 6
448 03 Etappgrupper
X. etgr 13. motorverkstadskomp Tyg 2 >1944-01-01449 01 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

I etdepådivstaben A 1
449 11 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåbatt A 1
449 13 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåbatt A 1
449 14 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

4. etdepåbatt A 4
449 15 Artilleriet, Kår- o etapp(depå)förband

5. etdepåbatt A 5
450 01 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kåringstab Ing 1
450 02 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. kåringstab Ing 3 1939 mob450 03 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. kåringstab Ing 2 1941-08-01450 05 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

V. kåringbatstaben Ing 1 1941-08-01450 05 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. kåringbatstaben

450 06 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

VI. kåringbatstaben Ing 3 1941-08-01450 06 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

II. kåringbatstaben Ing 2 1940-04-13450 07 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

VII. kåringbatstaben Ing 2 1941-08-01450 07 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

III. kåringbatstaben Ing 3
450 08 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. cbrigingkomp Ing 1 1943-12-10450 09 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. motbrigingkomp Ing 2 >1941-10-01450 10 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

19. jbrigingkomp Ing 3 >1941-10-01450 11 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. utrustningsstaben Ing 1
450 12 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. utrustningsstaben Ing 1 1941-08-01450 15 Ing 1

10. pingkomp Ing 1 1944-04-12450 16 Ing 1

10. ingmtrlplut Ing 1 1944-03-12450 21 Kår o etappförb

I. vägbatstaben

450 22 Kår o etappförb

II. vägbatstaben
1939 mob450 23 Kår o etappförb

III. vägbatstaben Ing 2 1940-04-13450 24 Kår o etappförb

IV. vägbatstaben Ing 2 1940-04-13450 25 Kår o etappförb

V. vägbatstaben
1939 mob450 41 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kåringkomp Ing 1
1941-07-31


450 41 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

11. kåringkomp Ing 1 1941-08-01450 42 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. kåringkomp Ing 1
1941-07-31


450 42 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

12. kåringkomp Ing 1 1941-08-01450 43 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. kåringkomp Ing 2 1939 1941-07-31


450 43 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

13. kåringkomp Ing 1 1941-08-01450 44 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. kåringkomp Ing 2 1939 1941-07-31


450 44 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

15. kåringkomp Ing 2 1941-08-01450 45 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. kåringkomp Ing 2 1939 1941-07-31


450 45 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

16. kåringkomp Ing 2 1941-08-01450 46 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. kåringkomp Ing 2
1941-07-31


450 46 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

17. kåringkomp Ing 2 1941-08-01450 47 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. kåringkomp Ing 3
1941-07-31


450 47 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

20. kåringkomp Ing 3 1941-08-01450 48 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. kåringkomp Ing 3
1941-07-31


450 48 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

21. kåringkomp Ing 3 1941-08-01450 49 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. kåringkomp Ing 3
1941-07-31


450 49 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

22. kåringkomp Ing 3 1941-08-01450 50 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. kåringkomp Ing 1
1941-07-31


450 50 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

14. kåringkomp Ing 1 1941-08-01450 51 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

11. kåringkomp Ing 2
1941-07-31


450 51 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

18. kåringkomp Ing 2 1941-08-01450 52 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

12. kåringkomp Ing 2
1941-07-31


450 52 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

19. kåringkomp Ing 2 1941-08-01450 56 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. självstarbetskadern Ing 3 >1941-10-01450 61 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kårbrokomp Ing 1
1941-07-31


450 62 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. kårbrokomp Ing 3 1939 mob 1941-07-31


450 63 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. kårbrokomp Ing 3
1941-07-31


450 71 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. vägkomp

450 72 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. vägkomp

450 73 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. vägkomp

450 74 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. vägkomp

450 75 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. vägkomp Ing 2 1940-04-13450 76 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. vägkomp Ing 2 1940-04-13450 77 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. vägkomp Ing 2 1940-04-13450 78 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. vägkomp Ing 2 1940-04-13450 79 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. vägkomp Ing 3
450 80 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. vägkomp Ing 3
450 85 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. (ansp)brokomp Ing 1
1943-12-09


450 86 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. plogkomp tillf Ing >1941-10-01450 87 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. (ansp)brokomp Ing 1
1943-12-09


450 88 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. plogkomp tillf Ing >1941-10-01450 89 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. (ansp)brokomp Ing
450 89 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. (ansp)brokomp Ing >1941-10-01450 91 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. (ansp)brokomp Ing
450 93 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. (mot)brokomp Ing 1941-08-01450 94 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. (mot)brokomp Ing 1941-08-01450 95 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

11. (mot)brokomp Ing 1941-08-01450 96 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

12. (mot)brokomp Ing 1941-08-01450 97 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

13. (mot)brokomp Ing 1941-08-01450 98 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

14. (mot)brokomp Ing 1941-08-01451 01 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. ingmtrlkomp Ing 1
1941-07-31


451 02 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. ingmtrlkomp Ing 3 1939 mob 1941-07-31


451 11 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. ingförrådsplut Ing 2 1939 1941-07-31


451 12 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 2. ingförrådsplut Ing 3 1939 mob 1941-07-31


451 13 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. ingförrådsplut Ing 2 1940-04-13 1941-07-31


451 14 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. ingförrådsplut Ing 1
1941-07-31


451 15 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. ingförrådsplut Ing 1 1939 mob 1941-07-31


451 16 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. ingförrådsplut Ing 1
1941-07-31


451 17 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. ingförrådsplut Ing 1
1941-07-31


452 01 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. etdepåingbatstaben Ing 2
1941-07-31


452 11 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. etdepåingkomp Ing 1
1943-12-09


452 12 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. etdepåingkomp Ing 2
452 13 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. etdepåingkomp Ing 3
452 20 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

ingförråd i S??? Ing >1941-10-01452 50 Ingenjörtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Tillfälligt org Ingstab, Övre Norrland S 1 1940-05-18452 60


Ingstab ÖN (tillf)
1940-05-10456 01 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. självständiga signalplut S 1
456 02 Signaltrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Självst signaltroppen S 1 1940-05-13 1941-07-31


460 00 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

28. tunga drivmplut T 4 >1941-10-01460 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. bilbatstaben T 4
460 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

III. bilbatstaben T 4 1941-08-01460 02 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

II. bilbatstaben T 2
1941-07-31


460 03 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

II. bilbatstabenI T 3 1941-08-01460 04 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. bilbatstaben T 1 1941-08-01460 11 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. anspbatstaben T 4
<1941-04-01


460 12 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

II. anspbatstaben T 2
<1941-04-01


460 12 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

VIII. underhållsbatstaben T 4 >1941-10-01460 13 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

III. anspbatstaben T 3 1939 mob <1941-04-01


460 14 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. brigtrstaben T 4 >1941-10-01460 17 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

IX. punderhållsbatstaben T 2 >1941-10-01460 21 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
Transportförband 21. bilkomp T 4 1939460 22 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
Transportförband 22. bilkomp T 4 1939460 28 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
Transportförband 28. bilkomp
1939 mob460 31 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
Transportförband 31. bilkomp
1939 mob460 32 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
Transportförband 32. bilkomp
1939 mob460 38 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. lätta drivmplut T 2 >1941-10-01460 72 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

69. brigsjvkomp T 2 >1941-10-01460 77 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

67. brigbilplut T 4 >1941-10-01461 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

21. anspkomp T 4 1939461 09 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

29. anspkomp
1939 mob461 21 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. pamkomp T 2 >1941-10-01461 29 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. pintkomp T 4 >1941-10-01461 41 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

29. tunga drivmplut T 2 >1941-10-01461 54 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

68. brigsjvkomp T 4 >1941-10-01461 61 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. erskomp T 4 >1941-10-01461 75 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. lätta drivmplut T 1 >1941-10-01461 84 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. pintkomp T 2 >1941-10-01461 91 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kårtrfkomp T 1 1941-08-01461 92 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. kårtrfkomp T 2 1941-08-01461 95 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. pamkomp T 1 >1941-10-01462 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kårtrfkomp T 4
1941-07-31


462 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. kårtrfkomp T 4 1941-08-01462 03 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. pamkomp T 4 >1941-10-01462 05 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. självsta trfplut T 4 1941-08-01462 05 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

28. brigtrfplut T 4 >1941-10-01462 06 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. självsta trfplut T 4 1941-08-01462 06 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. kårtrfplut T 4 >1941-10-01462 07 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. självsta trfplut T 4 1941-08-01462 07 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

27. brigtrfplut T 4 >1941-10-01462 08 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. självsta trfplut T 1 1941-08-01462 08 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. kårtrfplut T 1 >1941-10-01462 09 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. självsta trfplut T 1 1941-08-01462 09 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

29. brigtrfplut T 1 >1941-10-01462 10 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. pintkomp T 1 1941-08-01462 13 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

X. punderhållsbatstaben T 1 1941-08-01462 14 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. självständiga trfplut T 4 1939 1941-07-31


462 15 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. självständiga trfplut T 2
1941-07-31


462 15 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

30. tunga drivmplut T 1 1941-08-01462 16 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. självständiga trfplut T 2
1941-07-31


462 17 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. självständiga trfplut T 3
1941-07-31


462 18 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. självständiga trfplut T 1
1941-07-31


462 18 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. självsta trfplut T 1941-08-01462 18 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

30. brigtrfplut T 1941-08-01462 19 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. självständiga trfplut T 3
1941-07-31


462 19 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

70. brigsjvkomp T 1 1941-08-01462 20 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. självständiga trfplut T 1
1941-07-31


462 20 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. självsta trfplut T 1 1941-08-01462 20 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. kårtrfplut T 1 >1941-10-01462 30 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

20. sjvkomp T 1 1941-08-01462 41 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

I. etgrpstaben T 4 1939 1941-07-31


462 41 Etappgrupper
I. etgrp I. etgrpstaben T 4 1941-08-01462 41 Etappgrupper
I. etgrp I. etgrpstaben

462 42 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp II. etgrpstaben T 3 1939 mob 1941-07-31


462 42 Etappgrupper
II. etgrp II. etgrpstaben T 3 1941-08-01462 43 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

III. etgrpstaben T 2
1941-07-31


462 43 Etappgrupper
III. etgrp III. etgrpstaben T 2 1941-08-01462 44 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

IV. etgrpstaben T 1
1941-07-31


462 44 Etappgrupper
IV. etgrp IV. etgrpstaben T 1 1941-08-01462 44 Etappgrupper
IV. etgrp IV. etgrpstaben T 1 1941-08-01462 45 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp V. etgrpstaben T 1 1939 mob 1941-07-31


462 45 Etappgrupper
VII. etgrp VII. etgrpstaben T 1 1941-08-01462 46 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

VI. etgrpstaben T 3
1941-07-31


462 47 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

VII. etgrpstaben T 2 1939 mob 1941-07-31


462 48 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

VIII. etgrpstaben T 4
1941-07-31


462 48 Etappgrupper
X. etgr X. etgrpstaben
1941-08-01462 49 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

IX. etgrpstaben T 2 1940-07-01 1941-07-31


462 49 Etappgrupper
IX. etgr IX. etgrpstaben T 2 1941-08-01462 50 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

X. etgrpstaben T 1
1941-07-31


462 50 Etappgrupper
XII. etgrp XII. etgrpstaben T 1 1941-08-01462 51 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

XI. etgrpstaben T 3
1941-07-31


462 52 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

XII. etgrpstaben T 4
1941-07-31


462 52 Etappgrupper
VI. etgrp VI. etgrpstaben T 4 1941-08-01462 53 Etappgrupper
V. etgrp V. etgrpstaben T 4 1941-08-01463 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. motorverkstadsplut T 4 1939 1941-07-31


463 01 Etappgrupper
I. etgrp 1. motorverkstadsplut T 4 1941-08-01463 02 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 2. motorverkstadsplut T 2 1939 mob 1941-07-31


463 02 Etappgrupper
IX. etgrp 9. motorverkstadsplut T 2 1941-08-01463 03 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. motorverkstadsplut T 2
1941-07-31


463 03 Etappgrupper
III. etgrp 3. motorverkstadsplut T 2 1941-08-01463 04 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. motorverkstadsplut T 1
1941-07-31


463 04 Etappgrupper
IV. etgrp 4. motorverkstadsplut T 1 1941-08-01463 05 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. motorverkstadsplut T 1 1939 mob 1941-07-31


463 05 Etappgrupper
VIII. etgrp 8. motorverkstadsplut T 1 1941-08-01463 06 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. motorverkstadsplut T 3
1941-07-31


463 06 Etappgrupper
II. etgrp 2. motorverkstadsplut T 3 1941-08-01463 07 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. motorverkstadsplut T 1 1940-07-01 1941-07-31


463 07 Etappgrupper
VII. etgrp 7. motorverkstadsplut T 1 1941-08-01463 08 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. motorverkstadsplut T 3
1941-07-31


463 09 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. motorverkstadsplut T 4
1941-07-31


463 09 Etappgrupper
V. etgrp 5. motorverkstadsplut T 4 1941-08-01463 10 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. motorverkstadsplut T 3
1941-07-31


463 11 Etappgrupper
VI. etgrp 6. motorverkstadsplut T 4 1941-08-01463 51 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

11. sjhkomp T 4 1939 1941-07-31


463 51 Etappgrupper
I. etgrp 41. sjhkomp T 4 1941-08-01463 52 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 12. sjhkomp T 2 1939 mob 1941-07-31


463 53 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

13. sjhkomp T 2
1941-07-31


463 54 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

14. sjhkomp T 1
1941-07-31


463 54 Etappgrupper
VII. etgrp 47. sjhkomp T 1 1941-08-01463 55 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 15. sjhkomp T 4 1940-05-16 1941-07-31


463 55 Etappgrupper
V. etgrp 45. sjhkomp T 4 1941-08-01463 56 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

16. sjhkomp T 3
1941-07-31


463 56 Etappgrupper
II. etgrp 42. sjhkomp T 3 1941-08-01463 57 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

17. sjhkomp T 2
1941-07-31


463 57 Etappgrupper
III. etgrp 43. sjhkomp T 2 1941-08-01463 58 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

18. sjhkomp T 4
1941-07-31


463 58 Etappgrupper
VI. etgrp 46. sjhkomp T 4 1941-08-01463 59 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

19. sjhkomp T 1 1940-07-01 1941-07-31


463 59 Etappgrupper
IV. etgrp 24. etsjhkomp T 1 1941-08-01463 60 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

20. sjhkomp T 2
1941-07-31


463 60 Etappgrupper
IX. etgr 49. sjhkomp T 2 1941-08-01463 61 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

21. sjhkomp T 1
1941-07-31


463 61 Etappgrupper
VII. etgrp 48. sjhkomp T 1 1941-08-01463 62 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

22. sjhkomp T 3
1941-07-31


463 62 XV. fördträng

15. fördsjhjkomp T 3 1941-08-01463 71 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

21. sjhkomp T 4 1939463 72 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II, etgrp 22. sjhkomp
1939 mob463 75 V. etgrp

25. sjhkomp
1939 mob464 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. etsjhkomp T 4 1939 1941-07-31


464 01 Etappgrupper
I. etgrp 21. etsjhkomp T 4 1941-08-01464 02 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 2. etsjhkomp T 2 1939 mob 1941-07-31


464 02 Etappgrupper
III. etgrp 23. etsjhkomp T 2 1941-08-01464 03 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. etsjhkomp T 2
1941-07-31


464 03 Etappgrupper
IX. etgr 29. etsjhkomp T 2 1941-08-01464 04 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. etsjhkomp T 1
1941-07-31


464 04 Etappgrupper
VII. etgrp 27. etsjhkomp T 1 1941-08-01464 05 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. etsjhkomp T 4 1939 mob 1941-07-31


464 05 Etappgrupper
V. etgrp 25. etsjhkomp T 4 1941-08-01464 06 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. etsjhkomp T 3
1941-07-31


464 07 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. etsjhkomp T 4 1940-07-01 1941-07-31


464 07 Etappgrupper
VI. etgrp 26. etsjhkomp T 4 1941-08-01464 08 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. etsjhkomp T 3
1941-07-31


464 08 Etappgrupper
II. etgrp 22. etsjhkomp T 3 1941-08-01464 09 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. etsjhkomp T 1
1941-07-31


464 09 Etappgrupper
VII. etgrp 28. etsjhkomp T 1 1941-08-01464 10 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. etsjhkomp T 1
1941-07-31


464 51 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. sjtpkomp T 4 1939 1941-07-31


464 51 Etappgrupper
I. etgrp 1. sjtpkomp T 4 1941-08-01464 52 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. sjtpkomp T 2 1939 mob 1941-07-31


464 52 Etappgrupper
III. etgrp 3. sjtpkomp T 2 1941-08-01464 53 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. sjtpkomp T 2
1941-07-31


464 53 Etappgrupper
IX. etgr 29. sjtpkomp K 3 1941-08-01464 54 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. sjtpkomp T 1
1941-07-31


464 54 Etappgrupper
IV. etgrp 4. sjtpkomp T 1 1941-08-01464 55 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. sjtpkomp T 1 1939 mob 1941-07-31


464 55 Etappgrupper
VIII. etgrp 8. sjtpkomp T 1 1941-08-01464 56 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. sjtpkomp T 3
1941-07-31


464 56 Etappgrupper
II. etgrp 2. sjtpkomp T 3 1941-08-01464 57 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. sjtpkomp T 1 1940-07-01 1941-07-31


464 57 Etappgrupper
VII. etgrp 7. sjtpkomp T 1 1941-08-01464 57 Etappgrupper
VII. etgrp 38. sjtpkomp
1941-08-01464 58 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. sjtpkomp T 4
1941-07-31


464 58 Etappgrupper
V. etgrp 5. sjtpkomp T 4 1941-08-01464 59 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

9. sjtpkomp T 3
1941-07-31


464 60 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. sjtpkomp T 3
1941-07-31


464 61 Etappgrupper
VI. etgrp 6. sjtpkomp T 4 1941-08-01464 81 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. sjvförrådsplut T 3
1941-07-31


464 82 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. sjvförrådsplut T 4
1941-07-31


465 04 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. hälsovårdsplut T 4 1939465 54 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. smittreningsplut T 4 1939465 81 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. sjhtågkadern T 4 1939465 82 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. sjhtågkadern T 4 1939465 83 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. sjhtågkadern T 2
465 84 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. sjhtågkadern T 2
465 85 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

5. sjhtågkadern T 1
465 86 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. sjhtågkadern T 1
465 87 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. sjhtågkadern T 3
465 88 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. sjhtågkadern T 3
466 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. självständiga sjvkomp T 2 1940-04-20 1941-07-31


466 01 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

61. bilplut T 1 >1941-10-01466 02 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

62. bilplut T 1 >1941-10-01466 03 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

61. trstab T 1 >1941-10-01470 00 VI. fördträng

6. fördintkomp Int 3 1940-07-01 1941-07-31


470 00 XII. fördträng

12. fördintkomp Int 3 1941-08-01470 01 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. etintkomp Int 2 1939470 01 Etappgrupper
I. etgrp 21. etinkomp Int 2 1941-08-01470 02 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
II. etgrp 2. etintkomp Int 3 1939 mob 1941-07-31


470 02 Etappgrupper
II. etgrp 22. etinkomp Int 3 1941-08-01470 03 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. etintkomp Int 2
1941-07-31


470 03 Etappgrupper
III. etgrp 23. etinkomp Int 2 1941-08-01470 04 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

4. etintkomp Int 1
1941-07-31


470 04 Etappgrupper
IV. etgrp 24. etinkomp Int 1 1941-08-01470 05 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband
V. etgrp 5. etintkomp Int 1 1939 mob 1941-07-31


470 05 Etappgrupper
V. etgrp 25. etinkomp Int 1 1941-08-01470 06 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

6. etintkomp Int 3
1941-07-31


470 06 Etappgrupper
VI. etgrp 26. etinkomp Int 3 1941-08-01470 07 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

7. etintkomp Int 2
1941-07-31


470 07 Etappgrupper
X. etgr 30. etinkomp Int 2 1941-08-01470 08 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

8. etintkomp Int 1
1941-07-31


470 08 Etappgrupper
XI. etgrp 31. etinkomp Int 1 1941-08-01470 10 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

10. etintkomp Int 3
1941-07-31


470 10 Etappgrupper
XII. etgrp 32. etinkomp Int 3 1941-08-01470 11 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

11. etintkomp Int 1
1941-07-31


470 11 Etappgrupper
VII. etgrp 27. etinkomp Int 1 1941-08-01470 12 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

12. etintkomp Int 1
1941-07-31


470 12 Etappgrupper
VIII. etgrp 28. etinkomp Int 1 1941-08-01470 13 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

13, etintkomp Int 2
1941-07-31


470 13 Etappgrupper
IX. etgr 29. etinkomp Int 2 1941-08-01470 51 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. självständiga intplut Int 1
1941-07-31


470 51 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

20. intplut (självst) Int 1 1941-08-01470 60 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

1. kadern för rörlig tvättanstalt Int 1
470 61 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

2. kadern för rörlig tvättanstalt Int 2
470 62 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

3. kadern för rörlig tvättanstalt Int 3
470 65


4. bageriplut Int 1 1944-08-01470 66


14. bageriplut Int 1 1944-08-01470 67


16. bageriplut Int 1 1944-08-01471 00 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralförrådet av intendenturmaterial i Arboga
1940-05-18471 05 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralförrådet av intendenturmaterial i Växjö
1940-05-18471 10 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralförrådet av intendenturmaterial i Östersund

472 00 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Boden Älvsbyn Mojärvi
>1941-10-01472 01 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Gällivare Malmberget
>1941-10-01472 02 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Lycksele
>1941-10-01472 03 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Sollefteå
>1941-10-01472 04 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Östersund
>1941-10-01472 05 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Torpshammar
>1941-10-01472 06 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Borlänge
>1941-10-01472 07 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Sala
>1941-10-01472 08 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Valla
>1941-10-01472 09 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Vännersborg
>1941-10-01472 10 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Motala
>1941-10-01472 11 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Nybro
>1941-10-01472 12 Trängtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Älmhult-Hästveda Osby
>1941-10-01472 13 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Karlstad
>1941-10-01472 14 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Stråfodersmag i Bastuträsk
>1941-10-01472 15 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Stråfodersmag i Hybo
>1941-10-01472 16 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Stråfodersmag i Storvik
>1941-10-01472 17 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Kil
>1941-10-01472 18 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Kristinehamn
>1941-10-01472 19 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Filipstad
>1941-10-01472 20 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Gällivare Malmberget
>1941-10-01472 21 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Boden Mojärvi Niemisel?
>1941-10-01472 22 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Jörn-Myrheden
>1941-10-01472 23 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Ånge Torphammar
>1941-10-01472 24 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Östersund
>1941-10-01472 25 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Bispgården Sollefteå Graninge
>1941-10-01472 26 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Katrineholm Flen Valla
>1941-10-01472 27 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Karlstad
>1941-10-01472 28 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Vänersborg Vargön
>1941-10-01472 29 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Ljungby Vislanda Horda
>1941-10-01472 30 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Älmhult Hästveda Valla
>1941-10-01472 31 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Mjölby Lindköping Lya?
>1941-10-01472 32 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Skövde Falköping
>1941-10-01472 33 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Sala
>1941-10-01472 34 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Borlänge
>1941-10-01472 35 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Bollnäs Arbrå
>1941-10-01472 36 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Järvsö Ljusdal
>1941-10-01472 37 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Markaryd

arkaryd

>1941-10-01472 38 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Storuman
>1941-10-01472 40 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Storuman
>1941-10-01472 41 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

61. intplut Int 1 >1941-10-01472 42 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Gällö
>1941-10-01472 43 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Brattby
>1941-10-01472 44 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centalför drivm i Finnerödja
>1941-10-01472 51 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Markaryd
>1941-10-01472 52 Intendenturtrupperna, Kår- o etapp(depå)förband

Centralmagasinet i Bollnäs
>1941-10-01472 53 Intendenturtrupperna,