Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.HMS Nottingham

Marinpostnummer


De första krigsåren

De första åren under andra världskriget använde flottan i motsats till armén inga täckadresser, utan man angav fartygets namn i klartext.

Ny krigspostplan

Marinpostnummer

I och med en ny "Allmän krigspostplan" infördes den första november 1942 fick flottan och kustartelleriet 4-siffriga täckadresser, s k "Marinpostnummer".

Brev adresserat till Marinpost 3500. Nummer 3500 står för Spärren Söderarm som ingick i Stockholms kustartilleriförsvar


Marinpost 40 och 41

I slutet av september 1942 flyttade marinledningen in i nybyggda lokaler på Gärdet i Stockholm. I dessa lokaler upprättades ett Postkontor som fick namnet Marinpost 40.
Kustflottans postkontor på Hårsfjärden fick namnet Marinpost 41 den första november samma år.

Militärbrev med stämpeln Marinpost 41

Militärbrev med stämpeln
MARINPOST 41 28.6.43 LBR


MAIRNPOST 40 stämpel

Stämpel MARINPOST 40
4.4.41 * B *

Stämpel MARINPOST 41 28.6.43 LBR

Stämpel MARINPOST 41
28.6.43 LBR


Marinpost 40 och 41 avvecklades i samband med att förstärkt beredskap upphörde vid krigsslutet.

Mer att läsa

Läs hela historien i:

MPT Nr. 62/2007 Marinpostnummer (M Post F), Gunnar Zetterman

(beställ numret genom att klicka på MPT i vänstra marginalen)

Eftersom numren är slumpmässigt fördelade och ingen hittills lyckats hitta någon komplett förteckning över dessa har Gunnar Zetterman försökt rekonstruktera nummerförteckningen från diverse olika dokument i Krigsarkivet. Eftersom vi fått många frågor om vad olika nummer står för för enhet har vi laggt upp en kopia av Zettermans arbetsdatabas.

Rekonstruktion av Marinpostnummertabell

OBS eftersom detta är en arbetskopia kan FELAKTIGHETER FÖREKOMMA och den är fortfarande ofullständig. Meddela gärna fel och synpunkter till Gunnar Zetterman

Marinpostnummertabell (preliminär version)

(OBS 19 sidor)


Upp    StartsidanRev. I 2011-06-01