1858 Härnösand

Det existerar ett antal 4 Skilling Banco och 12 öre vapen med bläckmakulering.
Många har antagit att orsaken var någon form av brand.
Men det går inte att hitta någonting om en eldsvåda i Härnösand 1858.
Orsaken måste därför vara av annat slag.

SE1958

4 Sk Bco

Fyra Skill. Bco bläckmakulerat den 4/9 1858.