1901-01-19 PS Gefion

Den danska hjulångaren Gefion kolliederade med Hveen i Öresund och sjönk.

The Danish iron paddle steamer Gefion collide with Hveen in the Öresund and sank.

Använd stämpel
(Used cachet)

SE19010119

PS Gefion.

Vattenskadat post kort från Gefion med violett stämpel.
Postal card damaged by water with violet cachet from Gefion.

Stämpel (blå) med texten:

Post från
förolyckade ång. efion
Malmö den 20 Jan. 01

Cachet in blue:

Post from
wrecked steamer Gefion
Malmö Jan. 01

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
Zetterman, Gunnar; Hjulångaren Gefion, Hembygdsfilatelisten nr 2 2014 si. 14