1915-05-10 SS Björn

Ångaren Björn uppbringades av en tysk ubåt och fördes till tysk hamn. Fartyget förklarades senare som förborgat.
The Steamer Björn was intercepted by a German submarine and brought to German.

Censur

SE1915-05-10

Brev från Göteborg till Newcastle on Tyne.
Letter to Newcastle on Tyne.

”Vom Militär geöffnet
    zugegangen:
Postamtlich verschlossen”.

Used German censorship tape.

Post från Björn identifieras genom datumstämplarna och den tyska censuren

Mail from SS Björn is identified by the cancellation dates and the German censorship tape.

Ref.:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Mark, Graham: Imperial & Foreign Mails Sea Conveyance During War 1914-1918