1934-07-06 Småland

På grund av motorproblem tvingades besättningen hoppa och planet störtade.
Due to engine troubles the crew had to abandon the air craft and jump.

Använd etikett (Used label)

N340706a

Använd svensk etikett med fransk text.
Used Swedish label in French.

Etikett (vit) med texten:

Malmö den 7 juli 1934
Denna försändelse har skadats
av brand under flygningen
Stockholm-Malm&aouml; den 6 denna.
Postdirektionen
Södra distriktet.

Label in white with the text in French:

Malmö 7th July 1934
This consignment havs been damaged
by fire in the flight
Stockholm-Malmö on the 6th
The Postal Direction
South District.

NiN19340706

Använd svensk etikett för post som returnerades.
Used Swedish label for mail returned to sender.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har skdats vid
postflygmaskinen Smålands före-
lyckande i närheten av Älmhult
den 6 juli 1934:
  Kungl. Generalpoststyrelsens
Reklamationskontor.

Special note.

Consignment has been damaged at
the accident of air mail plane Småland
in the vincinity of Älmhult
on the 6th July 1934
Royal General Post Board
Department of Inquiry.

NiN19340706ambulans

”Ambulanskuvert”.
Used Swedish Ambulance cover.

”Ambulanskuvert” för försändelse till London.

Ambulance cover for consignment addressed to London.

Ref.:

Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936