1917-03-13 SS Norwegian

Den brittiska ångaren Norwegian drabbades av en (min?)explosion
och grundsattes pŒ den Irländska kusten.
The British steamer Norwegian was hit by an explosion (mine?)
and was beached off hte Irish coast.

Använd stämpel (Used cachet)

SE19170313 typ(e) svensk stämpel (Swedish cachet)

Vattenskadat brev från Norwegian med violett stämpel.
Cover damaged by water with violet cachet from SS Norwegian.

Stämplet (violett, inramad) med texten:

Skadat av vatten under
Transporten mellan New
York och England.

Boxed cachet in violet with the text:

Damaged by water during
Transportation between New
York and England.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail