1912-09-22 Barnens dag

I samband med Barnens Dag på Lidingö anordnades 3 flygningar.
Under den andra flyggningen uppstod motorproblem så planat
tvingades nödlanda i Värtan.
Special flights were organized for Barnens Dag in aid of sick and
handicapped children. Due to engine troubles the plane crashed in the Värtan bay.

N19120922

Halvofficiellt flygpostmärke och frimärke stämplat Lidingö Villastad 25.9.1912.
Semi Official Air Mail Stamp and stamp cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912.

Stämpel Lidingö Villastad:

Kuverten torkades och stämplades Lidingö Villastad 25.9.1912

Cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912:

The covers were dried and cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912.

Ref.:

Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936
Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
https://airmail.hembygdsfilatelisterna.se/pioneer-years/