1:a världskiget

Avbrutna postförbindelser under första världskriget
(Interrupted mail during WWI)

Under det första världskriget var de utrikiska postförbindelserna ofta avbrutna under längre eller kortare tid. Ompost kunde levereras var helt beroende på den aktuella militära situationen.

During the first world war mail service to other countires was often interrupted tof longer or shorter times. If mail could be delivered was due to the military situation.

Använda etiketter mm (Used labels etc)

Retur avsändaren

Brev till Ryssland med violett stämpel.
Cover to Russia with cachet in violet.

Stämpel (violett) med texten:

RETUR AVSÄNDAREN
BEFORDRINGSLÄGENHET SAKNAS

Cachet in violet with the text:

RETURN TO SENDER
MEANS OF CONVEYANCE MISSING

Stämpeln finns listad i Stämpelfakta sid 445, dock utan specifika data.
Användningsperiod: ???
The cachet is listed in the book Stämpelfakta page 445, but without any data.
Period of use: ???

Ref.:

Sveriges officiella statistik 1918

Eliasson, Åke STÄMPEL-fakta Poststämpeln genom fyra sekler