1899-12-31 SS Bore

Bore lämnade Åbo lördagen den 30 december. Resan gick via Mariehamn till Stockholm. På grund av dimma och dåligt väder gick man på, grund och fartyget sjönk.

Bore är en av de mest omskrivna svenska haverierna bland annat på grund av posten bärgades i omgångar och att en mängd olika etiketter använts. Fartyget gick även på grund 1950, vilket medförde nya intressanta etiketter och stämplar.

Bore left Turku in Finland on Saturday 30 December, bound for Stockholm via Mariehamn (Åland). Due to bad weatehr and fog she ran aground and sank.

Bore is fascinating since a number of successive salvage operations were involved and a lot of different labels were used on the salvaged mail. Bore also ran aground at easter in 1950 which resulted in other interesting wreck mails.

Använda etiketter (Used labels)

Det finns minst fem olika varianter av etiketten i olika typsnitt, storlekar och tryckupplagor. Webmaster är av den åsikten att det bara finns tre bastyper och att varianter beror på mindre variationer i de olika positionerna på tryckarket.

(Bilderna är bara preliminära, avsikten är att ersätta dem med bilder av högre kvalitet.)

I quote Hoggarth & Gwynn: ”Either four or five types of labels were used: …. It is also possible only three basic types of labels exist and the minor differences noted are simply slight variation in the type setting from differnet positions on the printed sheets.

SE18991231 typ(e) 1

SS Bore – type .

Etikett typ 1

Label type 1.

Etikett (röd) med texten:

Tillhör
Ångf. BORES
post.

Label in red with the text:

Belongs to
Steam. BORES
mail.

SS Bore – type 1.


SE18991231 typ(e) 2 & 5

SS Bore – type 2.

Etikett typ 2
Label type 2.


Etikett type 2

Etikett typ 5
Label type 5.

Etikett (röd) med texten:

Tillhör
Ångf. Bores
post.

Label in red with the text:

Belongs to
Steam. Bores
mail.

SS Bore – type 2.

SE18991231 typ(e) 3

SS Bore – type 3.

Label type 3.

Etikett (röd) med texten:

Tillhör
Ångf. BORES
post.

Label in red with the text:

Belongs to
Steam. BORES
mail.

SE18991231 typ(e) 4

SS Bore – type 4.

Etikett typ 4
Label type 4.

Etikett (röd) med texten:

Tillhör
Ångf. BORES
post.

Label in red with the text:

Belongs to
Steam. BORES
mail.

Ambulanskuvert

Det finns två storlekar.

SS Bore – ambulance cover.
Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
Ruud, Leif, Försummad och olycksdrabbad post fram till 1900, SSPD Aktuellt om Posthistoria