1929-10-06 SS Haakon VII

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs SS Haakon VII stoppade av en tysk ubåt på väg till England.
Post beslagstogs, som senare återlämnades till posten i Bergen. Dessa försändelser fösågs med en tvåradig stämpel.

Om bord fanns post även från Danmark ich Sverige.

Använd stämpel
(Used cachet)

NO19150817

Brev med stämpeln ”Forsinket ved opbrigelse av ’Haakon 7. post..
Letter with a cachet i violett.

Stämpel (blå) med texten:

Forsinket ved opbrigelse
av ’Haakon 7. post.

Cachet in blue:

Delayed by capture
of the ss ’Haakon 7.’ mail.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail