1929-06-09 Atlantflygningen

1929-06-09 Svenska Atlantflygningen
(Swedish Atlantic Crossing)

Piloterna Ahrenberg, Flodén och Ljungland försökte flyga över Atlanten. De tvingades nödlanda vid Ivigtut på Grönland pga tekniska problem.
Forced to land at Ivigtut on Greenland due to technical problem.

N19290609

Använd svensk specialstämpel (Stockholm New York 1929 Luftpost)
och vinjett.
Used Swedish special cancellation (Stockholm New York 1929 Air Mail)
and picture.

Ref.:

Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936 & Recovered Mail 1937-1988
Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia

https://airmail.hembygdsfilatelisterna.se/1929