1916-02-14 SS Newton

Brand uppstod i lasten just när fartyget skulle läna Sunderland. Orsaken var självantändning.

A fire broke out just when she ship was leaving Sunderland. The cause was spontaneous combustion.

Använda stämplar
Used cachets

SE19160214 typ(e) 1

Brandskadat kuvert från London till Malmö med Newton-stämpel.
Cover from Newton damaged by fire with Swedish cachet .

Stämpel (violett, inramad) med texten:

Skadad vid elds-5 våda ombord å ångaren
”Newton” i Sunderland
den 14 februari 1116.

Boxed cachet in violet with the text:

Damaged in fi-
re on board the steamer
”Newton” in Sunderland
at 14 February 1916.

SE19160214 typ(e) 2

Brandskadat kuvert från London till Malmö med stämpl för Newton.
View card damaged by fire from USA to Finland with Newton cachet in French.

Stämpel (violett, inramad) med texten:

Avarié par incendie
á bord du paquebot
”Newton” á Sunderland
le 14 fevreier 1916.

Boxed cachet in violet with the text in French:

Avarié par incendie
á bord du paquebot
”Newton” á Sunderland
le 14 fevreier 1916.

Damaged in fi-
re on board the steamer
”Newton” in Sunderland
at 14 February 1916.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail

Zetterman, Gunnar, Eldsvådan på SS Newton, Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift 2004; årg. 105 (nr 6), s. 264