1971-12-24 Trollhättan

Branden uppstod på grund av trasigt avgasrör.

Använd etikett
(Used label)

SE19711224

Brandskadat julkortsbrev med Följebrev.

Etikett med texten:

Label:

1

Ref.:

Zetterman, Gunnar; Julposten står i ljusan låga, alla breven brinner oppsan
Hembygdsfilatelisten nr 4 2013 sidan 17