1906-03-01 Harrioja

Rånmord.

Använd etikett
(Used label)

SE19060301

Ambulansbrev med fösändelse från postrånet i Harrioja.

Etikett (vit eller brun) med texten:

Tillhört den i Harrioja
rånade posten.

Label in (white or brown) with the text:

Belongs to in Harrioja
robbed mail.

Bildkälla: Nova auktioner

Ref.:

Aktuellt om Posthistoria Nr 8 2003