1915-1918

1915-06-16 SS Thorsten

Thulebolaget ångar Thorsten kapades på morgonen av den tyska hjälpkryssare Meteor
och fördes till Stettin via till Swinemünde.
Fartyget hade 127 brevpostsäckar och två paketsäckar, varav 80 av brevpostsäckarna
innehöll post enbart från Ryssland. Enligt telegram från Berlin den 18 juni så återlämnades
posten oöppnad till den svenska postmyndigheten, vilket senare bekräftades av den svenska posten.
Eftersom posten var obruten vidarebefordrades troligen utan några kännetecken till England.

1915-06-30 SS Oscar II

SS Oscar II råkade ut för en kollision 160 engelska mil utanför Butt of Lewis och sjönk.
Troligen ingen post bärgad.

1915-07-21 SS Germania

1916-02-?? SS Gerlia

1916-05-14 SS Thorsten

1916-07-30 SS Piteå

1916-08-02 SS Hudiksvall

1917-01-12 SS Ingeborg

1917-04-17 SS Atalanta

1917-05-06 SS Harold

1917-06-06 SS Anton

1917-07-24 SS Viking

1918-01-18 SS Eriksholm

Från ovanstående fartyg kan det finnas uppbringad eller bärgad post.
Har dock inte sett någon försändelse.