1953-12-30 Gistad

Brand uppstod i järnvägsvagnen orsakat av ett elektriskt element.
An electric element in the railway car caused  the fire.

Använd etikett (Used label)

SE19531230

Etikett från postkontoret i Linköping
Label from the Post Office in Linköing

Etikett (vit) med texten:

Skadad vid brand
i postvagn den 30.12
Postkontoret

Label in white with the text:

Damaged by fire
in a railway car 30.12
The Post Office

Kommentarer

Årtalet i stämpelns datum är felaktigt satt till 56.
The date in the cancellation is wrongly set to 56.

Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Zetterman, Gunnar; När nyårsposten brann upp, Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift 2004 (Nr 7), s. 308