1915-08-17 Haakon VII

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs SS Haakon VII stoppade av en tysk ubåt på väg till England.
Post beslagstogs, som senare återlämnades till posten i Bergen. Dessa försändelser fösågs med en tvåradig stämpel.

Om bord fanns post även från Danmark ich Sverige.

Använd stämpel
(Used cachet)

NO19150817

Haakon 7

Brev med stämpeln ”Forsinket ved opbrigelse av ’Haakon 7. post..
Letter with a cachet i violett.

Stämpel (blå) med texten:

Forsinket ved opbrigelse
av ’Haakon 7. post.

Cachet in blue:

Delayed by capture
of the ss ’Haakon 7.’ mail.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail