1944-08-29 Kinnekulle

B.O.A.C. maskin kraschade på Kinnekulle. Planet hade troligen tappat orienteringen.
B.O.A.C. crash at Kinnekulle.

Använd etikett och stämpel (Used label and cachet)

N440829a

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Åter till avsändaren
Försändelsen har skadats under be-
fordran med ett flygplan, som natten
till den 29 augusti 1944 förolyckats
på svenskt område.
POSTKONTORET STOCKHOLM 1 AVG.UTR.

Label in white with the text:

Consignment has been damaged in
course of conveyance with a plane, which on the night
to 29th August 1944 was wrecked
on Swedish territory.
POST OFFICE STOCKHOLM 1 OUT(GOIN) FOR(EIGN).

N440829b

Använd svensk stämpel.
Used Swedish cachet in English.

Stämpel (violett) med texten:

Damaged through an air-
plane accident in course
of conveyance.

Cachet in violet with the text:

See above.

Se även (Compare) N441129b Falsterbo

N440829f

Använd svensk ambulanskuvert.
Used Swedish ambulance cover.

Skyddskuvert med texten:

Inneliggande försändelse har ingått hit
i skadat skick.

Ambulance cover with the text:

Enclosed consignment has arrived in damaged condition.

Ref.:

Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1937-1988