1910-10-01 Getå

På grund av ymnigt regnande hade jordmassorna under järnvägsbanken blivit instabila. Kort före Stockholmstågets passerande av Getå uppstod ett jordskred, som tog med sig en längre sträcka av järnvägsbanken. Olyckan förvärrades av att flera vagnar fattade eld.

Due to heavy rain the soil below the embankment had been instable. Shortly before the passage of the train for Stockholm a landslide occured and toke a large part of the embankment. The accident became aggravated when the railway cars caught fire.

SE19181001

Brandskade brev från Getå (Bildkälla Postmuseum).
Covers damaged by fire at Getå (In the collections of the Swedish Postal Museum).

På Postmuseum finns några brandskade brev från Getå. Webmaster har inte haft möjlighet ännu att undersöka dem för att se om det finns några stämplar el dylikt på dem.
The Swedish Postal Museum has a few covers from Getå damaged by fire. The Webmaster has not had the oppurtunity to inspect them to see if there are any cachets or labels on them.

Ref.:

Wikipedia