Fler

SE-Cr 1858-12-05 Postrån mellan Bodara och Staby gästgivargårdar

Snällposten SE-Cr 1870 Jernvägsposten i Malmö Stöld av Postväska.
Theft of Mail Bag.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd etikett (Used label)

Etikett (röd) med texten:

Portofritt bref:
har varit stulet från jernvägs-
posten i Malmö.

Used label

Label (in red) with the text:

Free frank letter
has been stolen from railway-
mail in Malmö.

http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad11