1946-03-25 MS Arabritt

1946-03-25 MS Arabritt

Det finns ingenting i Lloyds register eller andra källor om att fartyget skulle ha råkat ut för något missöde under färden från Gdansk till Norrköping. Fartyg kom med en last kol.
Tydligen har någon smärre incident inträffat. En annan möjlighet är posten eller delar av den var skadad redan innan den lastades ombord. Enligt samtida tidningsuppgifter var förhållandena i polska hamnar så primitiva att det var ett under att man över huvudtaget kunde lasta fartygen.
It is thougt the incident must have been of a minor nature.

SE19460325

MS Arabritt.

Brev från Sofia (Bulgarien) till Köpenhamn.
Cover fråm Sofia (Bulgaria) to Copenhagen.

Använd etikett

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har skadats under
befordran med m/s Arabritt från
Gdansk till Norrköping.

Used label

Label (white) with the text:

From mails damaged during
conveyance by M/S Arabritt from
Gdansk to Norrköping.

Ref.:

Hoggarth, Norman & Gwynn, Robin; Maritime Disaster Mail A Study of mail salvaged from maritime disasters, as casualities of war, collisions, fires, shipwrecks and stranding