1916-11-23 SS Arthur

1916-11-23 SS Arthur

SS Arthur vart uppbringad och sänkt av en tysk ubåt i Kattegatt. Arthur hade post till bland annat Sverige, Danmark, Ryssland, Kina, Japan och Persien.
SS Arthur was intercepted and sank by a German submarine in the Kattegat. Arthur carreid mail for Sweden, Denamrk, Russia, China, Japan and Persia.

Använda etiketter, stämplar mm (Used labels, cachets etc.)

DK19161123 typ(e) 1

Några postsäckar bärgades nästa dag av ett fartyg som passerade platsen där Artur sänkts.

SS Arthur – type 1.

Brevbaksida med dansk röd etikett från Arthur.
Cover back with red Danish label from Arthur.
(PROVENANCE: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

Dansk etikett (röd) med texten:

KJØBENHAVNS
OVERPOSTMESTEREMBETDE Den 30. Novbr. 1916.
Beskadiget af Søvand.
Dampskibet »Arthur&alaquo;, der paa Rejse fra Leith
til Göteborg den 23. ds. er blevet sænket af
et tysk Krigsskib.

Denna etikett användes av danska postverket på post som hade bärgats den 24 november på haveriplatsen av ???????
Uppgiften i den danska tidningen NFT att besäningen skulle ha räddate en postsäck efter det att ubåten lämnat platsen är felaktigt. Det finns inget stöd föf detta i de primära källorna!

Danish label in red with the text:

Copenhagne’s
Head Postamster Office On 30th Nov. 1916.
Damaged by Sea Water.
The consignment has been forwarded by
the Steamer &laguo;Artgur», whihc on jorney from Leith
to Gothenburg on 23th this month was sank by
a German men-of-war.

This label was used by the Danish Post Office on mail which were salvaged on November 24th at the place of the sinking by the steamer ++++. The statement in the Danish NFT that the crew salvaged a couple of mail bags after that the submarine had left the place is not correct. There is no support for this statement in the primary sources in the Swedish archives!

SE19161123 typ(e) 2

SS Arthur.
SS Arthur med tidningsklipp.

Brev som tyskarna kort efter uppbringandet återlämnade via Sassnitz-Trelleborg.
Ankomststämplat i Malmö .

Den returnerades delar av Arthurs post via Sassnitz-Treleborg och ankomststämplade i Malmö .

DE19161123 återlämnade efter krigsslutet typ(e) 3

Saisi par l’Allemagne 1916 -1917.

Brevbaksida med den tyska etiketten SAIS I PAR…. typ 4.
Back of cover with the German SAIS I PAR…. typ 4.
(PROVENANCE: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

Saisi par l’Allemagne 1916 -1917.

Brevbaksida med den tyska etiketten SAISI PAR…. typ 4a.
Back of Cover with label the German SAISI PAR… type 4a.

Stämpel (svart) med texten:

SAISI PAR
LALLEMAGNE
1916 1917

Denna stämpel, Tagen avTyskland 1916 1917, användes på post som beslagtagits och som släptes 1919 eller tidigt 1920. Ingen tycks veta några detaljer om detta.
Stämpeln finns i två utföranden, SAIS I respektive SAISI.

Notera mellanrummet mellan 1 och 6 i 1916.

Cachet in black with the text:

Captured by
Germany
1916 1917

This cachet was applied on mail which had been seizured during the war of the German and which was released in 1919 or early 1920. No information about this cachet seems to known

Hoggarth & Gwynn typ(e) 3 label

SS Arthur – type 3.

Tidningsurklipp

Label 3 i Hoggarth & Gwynn är ingen postal etikett utan ett tidningsurklipp frå Sydsvenska Dagbladet, Snällposten den . Ingen skugga må dock fall på författarna. De hade bara en oläslig fotostatkopia till sitt förfogande när de skrev boken. Urklippet ger dock vital information om returnerad post.

Newspaper test:

Label type 3 in Hoggarth & Gwynn is not a postal label, but a cut out from the Swedsih news paper: Sydsvenska Dagbladet, Snällposten . The auhtors are excused, they only had an unreadable photo copy, when they wrote the book. But this cut out gives vital information about the retrun of mail.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
RA UD 1902 års dossiersystem, 1433a (21 U 30)