Skyddskuvert

Skyddskuvert (Ambulance covers)

Typ ”Ring av punkter” – Type ”Circle made of dots”

Utan blankett nummer och med cirkel bestående av punkter

No Form number and a circle made of dots.

Använt för (Used at)

Typ ”Ring av streck” – Type ”Circle made of dashes”

Utan blankett nummer och med cirkel bestå av streck

Typ(e) ”Tajo”

Använt för (Used at)

Typ ”Ring med fransk text; – Type ”Circle and French text”

Utan blankett nummer och med cirkel bestå av streck

Använt för (Used at)

Typ ”Ring av punkter” – Type ”Circle made of dots”

Med blankett nummer och med cirkel bestå av punkter

Bl. 299 a.

Bl. 299 a. (Febr. 50.)

Använt för (Used at)

Bl. 299 a. (Febr. 50.)
     1951

Använt för (Used at)

Bl. 299 b.

Bl. 299 b. (Febr. 50.)

Använt för (Used at)

Ref.: