1937-12-25 Arjeplog

På annandagens middag 1937 utbröt en brand i firman J. Edholms fastighet i Arjeplog.
Men brandkåren var snabbt på plats och utförde enligt lokalpressen ett mycket vackert arbete,
vilket vittnade om den höga standard kåren höll under sin energiska ledning.
I fastigheten fanns också ortens poststation. Trots brandkårens fina insats uppstod stora skador
på inventarierna i postlokalen och våningen en trappa upp.
Men värden för minst 75 000 kronor kunde räddas.

Adresskort

SE19371223

Adresskort.

Brandskadat adresskort om postförskott.

Ref.:

Zetterman, Gunnar; Eldsvåda i Arjeplog
Hembygdsfilatelisten nr 1 2018 sidan 18