1936-06-09 Lappland

Motorerna stannade vid starten och planet ”lade” sig ned över en byggnad utanför flygfältet.
Eftersom posten blev helt oskadad delades den ut utan några speciella noteringar.
The engines failed and the plane crashed just outside the air field, a passenger was killed.
Since the mail was undamaged no special notification was made.