1935-04-26 För hög hastighet

”Lösväskan från Umgransele till Bålforsen kunde ej avlämans då tåghastigheten ej nedbringas vid passerandet av Bålforsen.”

Läs mer på Netex.